Hva

Tomtekart over brannstrøket. Utsnitt. Bergen Stadskonduktørkontor 10. november 1917. Arkivet etter Tomtefordelingskomiteen (A-0661, A-E)
Tomtekart over brannstrøket. Utsnitt. Bergen Stadskonduktørkontor 10. november 1917. Arkivet etter Tomtefordelingskomiteen (A-0661, A-E)

Etter bybrannen i 1916 ble alle eiendommene i brannstrøket ekspropriert av kommunen, en ny reguleringsplan ble utarbeidet og reguleringskommisjonen foretok en foreløpig tomteinndeling. Etter at Skjønnskommisjonen for bygningssaker hadde taksert de nye tomtene kunne interesserte grunneiere søke om tomt til takstpris. For å forberede tomtefordelingen ble det 16.mai 1915 opprettet en tomtefordelingskomité som skulle behandle søknadene fra grunneierne og lage en innstilling om fordeling av tomtene. Komiteen besto av kjøpmann Thorolf Sundt, reguleringssjef Sverre Madsen og kemner Vilhelm Lie. De hadde fire møter i løpet av høsten 1917, samt en rekke konferanser med grunneiere. 31. desember 1917 var tomtefordelingskomiteens innstilling klar og kunne oversendes reguleringskommisjonen for behandling. Innstillingen ble vedtatt av formannskapet 2. mai 1918.

Søknad om tomt, med tilhørende kart, fra D. O. Monstad datert 1. februar 1917. Arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967, Ea:8)
Søknad om tomt, med tilhørende kart, fra D. O. Monstad datert 1. februar 1917. Arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967, Ea:8)

Fordi tomtestørrelsene hadde økt kraftig var antall tomter svært redusert. 372 brente eiendommer ga nå bare 134 nye eiendommer til fordeling. I tillegg var flere tomter reservert for offentlig formål. Allerede i reguleringsplanen var det vedtatt at kommunen skulle erverve tomter til blant annet rådhus og torvhall. I tillegg ønsket også staten å erverve tomter. Dette, i kombinasjon med den kraftige reduksjonen av tomter, førte til at bare noen av de gamle grunneierne kunne få tomt i strøket. Fordi tomteinndelingen var helt ny kunne grunneierne heller ikke få samme tomt som tidligere, men det ble for eksempel forsøkt å gi de som tidligere hadde hatt en hjørnetomt en ny hjørnetomt.

Mange var misfornøyde med tomtene de ble tildelt og tomtesalget gikk senere enn beregnet. Dette hadde også sammenheng med økonomiske nedgangstider. Tomteprisene ble kraftig redusert, men likevel skulle det gå over 20 år fra brannen til den siste branntomten var solgt i 1936.

Utsnitt av kart over brannstrøket med inntegnede nye kvartaler, gatenavn og navn på tidligere grunneiere. Arkivet etter Tomtefordelingskomiteen (A-0661, A-E).
Utsnitt av kart over brannstrøket med inntegnede nye kvartaler, gatenavn og navn på tidligere grunneiere. Arkivet etter Tomtefordelingskomiteen (A-0661, A-E).

Se Bergensbrannen 1916 – en oversiktReguleringsplanen for brannstrøket 1916, Ekspropriasjonene i brannstrøket 1916Skjønnskommisjonen for bygningssaker og Gjenoppbyggingen av brannstrøket 1916.

Se ellers vår nettutstilling Byen som reiste seg fra ruinene. 

Hvor

Opplysninger om tomtefordelingen i brannstrøket finnes bl.a. i arkivet etter Tomtefordelingskomiteen (A-0661), Reguleringskommisjonen (A-0662), Reguleringsvesenet (A-0967), Bergen formannskap (A-0003) og Rådmannen for 2. avdeling (A-0160). Det er også opplysninger i de trykte kommuneforhandlingene for Bergen.

 

Hvilke opplysninger

Oversikt over tildelte tomter i brannstrøket. Fra Tomtekomiteens innstilling av 31.12.1917. Bergen 1918. Arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967, Eb:2).
Oversikt over tildelte tomter i brannstrøket. Fra Tomtekomiteens innstilling av 31.12.1917. Bergen 1918. Arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967, Eb:2).

Arkivet etter Tomtefordelingskomiteen (A-0661) består bl.a. av en forhandlingsprotokoll, et kart over tomteinndelingen i brannstrøket, komiteens trykte innstilling fra 31.12.1917 og reguleringskommisjonens trykte innstilling til formannskapet av 04.04.1918. Arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967) inneholder bl.a. søknader fra grunneiere om nye tomter, opplysninger om tildeling av nye tomter, klager på tildelte tomter og kopi av tomtekomiteens forhandlingsprotokoll. I arkivet etter Rådmannen for 2. avdeling (A-0160, tilvekst 1430 – uordnet materiale) er det en del kart, korrespondanse etc. vedrørende tomtefordelingen.

 

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig for bruk på lesesalen.

 

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Udatert kart over brannstrøket hvor tomter bl.a. for offentlig formål er markert med lilla. Opprinnelig var det flere tomter som var reservert offentlig formål, men på grunn av den dårlige kommuneøkonomien ble disse solgt. Arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967, tilvekst u.nr., mappe merket C5)
Udatert kart over brannstrøket hvor tomter bl.a. for offentlig formål er markert med lilla. Opprinnelig var det flere tomter som var reservert offentlig formål, men på grunn av den dårlige kommuneøkonomien ble disse solgt. Arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967, tilvekst u.nr., mappe merket C5)

Vanlige bestillingsrutiner.

 

Litteratur

 • Achen, Henrik v.: Tomtefordelingskomiteen 1917-1918. Historie og arkivfortegnelse.  Bergen Byarkiv 27.01.1984.
 • Ihlebæk, Oscar: Bergensbrannen 1916. Bergen 1958.
 • Bergens kommuneforhandlinger 1915/16, sak nr. 113
 • Bergens kommuneforhandlinger 1918/19 sak nr. 108.

 

Lister og referanser

 • A-0661 Tomtefordelingskomiteen
 • A-0967 Reguleringsvesenet
 • A-0003 Bergen formannskap
 • A-0160 Rådmannen for 2. avdeling

 

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *