Hva

Munins aller første avis fra oktober 1882. Arkivet etter Munin.
Munins aller første avis fra oktober 1882. Arkivet etter Munin, A-6249.

Munin var elevsamfunnet ved Hambros skole i Bergen. Hambros skole var byens største private skole, opprettet av Edvard Isak Hambro i 1878. Svært mange høyere skoler landet over hadde slike elevsamfunn, og har det fortsatt, som f.eks. Bergen Katedralskoles elevsamfunn Hugin. Hambros skole brant i bybrannen i 1916, og ble nedlagt etter det. Dermed opphørte også Munin.

Det går ikke klart frem av protokollene når Munin ble stiftet. Den første avisen er datert 31. oktober 1882, med Harald Riisnæs som redaktør. Muligens kan elevsamfunnet være noe eldre. Elevsamfunnet kaller seg da «Artianersamfundet ‘Munin’», senere bruker de «gymnasiesamfundet».

Munins lover fra 1890. Arkivet etter Munin. Klikk på bildet for å lese alle paragrafene.
Munins lover fra 1890. Klikk på bildet for å lese alle paragrafene. Arkivet etter Munin, A-6249.

I den eldste referatprotokollen fra 1890 finner vi foreningens lover innført først i protokollen, og i henhold til §3 skulle møtene holdes hver lørdagskveld. Ut fra det som kommer frem i avisene hadde elevsamfunnet i begynnelsen møter hver 14. dag, senere ukentlig. Det ble valgt nytt styre for hver måned, og styret besto av en formann og to referenter. Formannen skulle lede møtene og ellers være kasserer. På hvert møte ble det valgt et diskusjonstema for neste møte. Både sosialismen, målsaken og kvinnesaken var oppe som tema til foredrag og diskusjon gjentatte ganger disse årene.

Avisene kom ut til hvert møte. De er håndskrevne, pent ført inn i protokoller og med til dels svært forseggjorte forsider. Etter det som går frem av enkelte innlegg i avisen ser det ut til at avisen ble lest høyt på møtene. Et av medlemmene var oppnevnt til kritiker, og skulle skrive en kritikk av møtet til neste avis, hvordan møtet hadde forløpt, møtets innhold, avisens innhold osv.

Forsiden til Munins avisprotokoll fra 1902. Avisforsidene var ofte veldig forseggjorte. Klikk på bildet for å se flere forsider. Arkivet etter Munin.
Forsiden til Munins avisprotokoll fra 1902. Avisforsidene var ofte veldig forseggjorte. Klikk på bildet for å se flere forsider. Arkivet etter Munin, A-6249.

Etter at skolen brant i januar 1916, ble det besluttet å legge ned skolen, og elevene ble overflyttet til andre skoler. Dermed var også Munins tid over. Det ble holdt et siste ekstraordinært møte i mars 1916. Der ble det bl.a. bestemt at det skulle holdes en avskjedsfest og et par stykker ble utpekt til å skrive Munins historie. Ingen av delene ble noe av. Festen ble avlyst på grunn av omstendighetene, og i et brev skriver de to historieforfatterne at de overhodet ikke har tid til å skrive historieverket, ettersom de er opptatt med artium. Foreningens arkiv ble overlevert Elisa Hambro, Edvard Hambros datter, som sammen med Gerhard Stoltz hadde styrt skolen frem til 1916.

 

Hvor

Tema som har vært tatt opp på møtene 1890-1901. Arkivet etter Munin.
Tema som har vært tatt opp på møtene 1890-1901. Arkivet etter Munin, A-6249.

Arkivet etter elevsamfunnet Munin, A-6249, oppbevares på Bergen Byarkiv.

 

Hvilke opplysninger

I arkivet finnes elevsamfunnets avis «Munin» fra første nummer høsten 1882 til siste nummer i desember 1915. De første protokollene med aviser er nummerert fra 1-21, hvorav mangler nr. 2 og 8. I tillegg finnes tre unummererte protokoller fra 1914-1915. Det mangler også en eller flere protokoller mellom nr. 21 og den første unummererte. I tillegg finnes protokoller med to ekstraaviser, «Minerva», fra 1896 og 1900, og «Smaafanden» fra ca. 1915. Innholdet i avisene er en blanding av mye rart; dikt, skuespill, historier og opplevelser fra skolen, som fortellingen «Naar man blir kastet paa gangen», fra 1915.

Munins julenummer i 1902 er svært forseggjort. Redaktør var Georg Greve, trolig den senere arkitekten, og han har tegnet alle illustrasjonene. Klikk her for å se hele nummeret. Arkivet etter Munin.
Munins julenummer i 1902 er svært forseggjort. Redaktør var Georg Greve, trolig den senere arkitekten, og han har tegnet alle illustrasjonene. Klikk her for å se hele nummeret. Arkivet etter Munin, A-6249.

Arkivet inneholder dessuten 6 referatprotokoller, med referater fra foreningens møter i årene 1890-1902 og fra 1913-våren 1916, 1 protokoll med «Minervas breve m.m.» og en liten trekasse med to kassabøker og noen brev. I referatprotokollene finner vi alle foredragene og etterfølgende diskusjoner på møtene nedskrevet.

 

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig.

 

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

 

Litteratur

Opplysningene er i hovedsak hentet fra Munins arkiv.

Hambros skole, artikkel i Bergen Byleksikon

Edvard Isak Hambro, artikkel på Wikipedia

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *