Hva

Byggeanmeldelse og tegning fra byggesaksmappen for gnr. 143 bnr. 257.
Byggeanmeldelse og tegning fra byggesaksmappen for gnr. 143 bnr. 257.

Med byggesaksmapper menes her mapper hvor all saksbehandling etter plan og bygningsloven ligger samlet på adresser. Det kan være byggemelding, tegninger, ferdigattest osv. Ofte er det flere byggesaksmapper knyttet til hver enkelt eiendom, avhengig av hvilke tiltak som har blitt satt i verk og som etter loven har krevet søknad og tillatelse.  Det kan være en mappe knyttet til oppførelsen av et nybygg, en mappe knyttet til en senere ombygging osv.  I byggesaksmappene kan man altså finne dokumentasjon på hva som har skjedd med et hus opp gjennom årene. Se artiklene byggemeldinger, bygningstegninger, bygningskommuner, ferdigattester, statiske beregninger, situasjonskart.

Mengden dokumentasjon vil likevel variere sterkt fra eiendom til eiendom, alt ut fra bestemmelsene i bygningsloven på det tidspunktet byggemeldingen ble behandlet. I gamle Bergen kommune førte bygningsloven av 1899 til strengere krav til byggemeldinger og saksbehandling, noe som medførte en økning av dokumentasjonsmengden i byggesaker. Byggesaksmapper ser ut til å ha blitt vanlig på begynnelsen av 1900-tallet. Før bygningsloven av 1899 finnes bygningsdokumentasjon kun i form av innførsler i protokoller.

De tidligere omegnskommunene til Bergen kom ikke inn under den generelle bygningslovgivningen før i 1965, da med unntak av enkelte tettbygde strøk hvor det ble opprettet egne bygningskommuner. For bygninger i Arna, Fana, Laksevåg og Åsane kan det derfor være vanskelig å finne dokumentasjon om eldre bygninger.

 

Hvor

Byggesaksmapper finnes i flere ulike arkiver. Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) inneholder byggesaksmapper fra gamle Bergen kommune frem til kommunesammenslutningen i 1972. Her er det også en egen serie med byggesaksmapper for hus som ikke lenger står (seriesignatur Hb). Dette er hovedsakelig hus som ble borte under bybrannen i 1916 eller under 2. verdenskrig.

I arkivet etter Byggesaksavdelingen (A-0540) er det byggesaksmapper fra Bergen etter kommunesammenslutningen i 1972 og frem til 2006. Dette arkivet er delt inn i soner: sentrum, Arna, Fana, Laksevåg og Åsane.
I tillegg finnes det byggesaksmapper i arkivene etter Fana kommune (A-0503), Åsane kommune (A-2786) og Haus/Arna kommune (A-0051).

Alle byggesaksmappene er skannet og innholdet er tilgjengelig digitalt. Originaldokumentene er overført til Bergen Byarkiv.

Byggesaker etter 2006 finnes på Sentralarkivet: post.byarkivet@bergen.kommune.no

 

Hvilke opplysninger

Innholdet i en byggesaksmappe vil variere, men de mest vanlige dokumentene er:

• Søknader (byggemelding, melding om tiltak, søknader om igangsettingstillatelse, endring av tillatelse og dispensasjon, opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjoner)
• Vedtak (byggetillatelse, igangsettingstillatelse, svar på klager hvor vedtaket er endret, vedtak om tilleggs godkjenning og dispensasjoner, tillatelser fra kommunen om avkjørsler)
• Ferdigattest (ferdigattest, ferdigmelding og midlertidig brukstillatelse)
• Kart/skisse (kartutsnitt med påtegning, stempel e.l., eksisterende samt ny situasjon)
• Tegninger (gjeldende bygningstegninger av plan, snitt og fasade, tegninger av eksisterende situasjon før endring og tegninger som viser huset slik det ble bygget)

Byggesaksmapper kan også inneholde:

• Foto (eks. av dagens situasjon i forkant av endringer)
• Avtaler (erklæringer som omhandler nabogrenser, veiretter, kabler,rør etc. og utbyggingsavtaler.)
• Nabovarsler
• Protester/merknader
• Korrespondanse
• Uttalelser fra kommunale etater/avdelinger
• Uttalelser fra andre offentlige instanser
• Diverse tegninger og kart som ikke lenger er gjeldende
• Ansvar og kontrollskjema
• Statiske beregninger
• Supplerende byggebeskrivelser

 

Lover

• 1830.09.13: Lov om bygningsvesenet i Bergen
• 1848.09.13: Lov om bygningsvesenet
• 1899.04.12, nr.1: Lov om bygningsvesenet i Bergen
• 1924.02.22, nr.2: Lov om bygningsvesenet
• 1965:06.18, nr.7: Lov om bygningsvesenet
• 1985.06.14, nr.77: Plan og bygningslov
• 1995.05.05, nr.20: Lov om endringer i plan og bygningsloven

 

Klausulering og tilgang

Byggesaksmapper er i hovedsak fritt tilgjengelig, men det er enkelte unntak:

Enkelte byggesaker er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens § 24 og det leveres ikke ut tegninger uten at vedkommende som spør kan dokumentere at hun er hjemmelshaver eller kan dokumentere behov for tegninger i forbindelse med arbeidsoppdrag o.l.  Eksempler er innvendige tegninger av banker, fengsler, sykehus, rådhus etc.

I enkelte private byggesaker kan det også være legeerklæringer og andre personlige opplysninger.  Disse er ikke skannet, men er heller ikke offentlig tilgjengelig i papirarkivet.

 

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Alle hjemmelshavere (huseiere) vil ha tilgang til byggesaksmappen for deres hus på internett. Besøk www.bergen.kommune.no og klikk på fanen Din side – Privat.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kundesenteret ved Etat for byggesak og private planer i Allehelgens gate 5 eller på e-post til: arkiv.byggesak@bergen.kommune.no Her kan du også avtale tid for å bla i den digitaliserte byggesaksmappen.

Andre kan kjøpe bygningstegninger eller hele byggesaken gjennom Infoland: https://www.infoland.no

Hvis du søker dokumentasjon som ikke er digitalisert  (gjenpart av nabovarsel, protester og merknader, intern korrespondanse, tegninger som ikke er godkjent etc.) kan du bestille den originale byggesaken til gjennomsyn på Byarkivets lesesal.

 

Lister og referanser

BBA-0430 Bergen kommune. Bygningssjefen
BBA-0540 Bergen kommune. Byggesaksavdelingen
BBA-0503 Fana kommune. Bygnings- og reguleringssjefen.
BBA-2786 Åsane kommune. Bygnings- og reguleringssjefen.
BBA-0051 Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet.


Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *