Hva

Oversikt over utstillingsområdets avdelinger. Inngangsparti fra Lille Lungegårdsvannets sørøstre side, langs Store Lungegårdsvannet til Nygårdsparken.

Landsutstillingen i Bergen i 1940 er historien om utstillingen som aldri ble avholdt. Grunnen til at vi likevel har detaljert kunnskap om den, er at det finnes et arkiv fra planleggingsfasen.

Utstillingen skulle finne sted langs «Store Lungegårds vann med inngang fra den sørøstre siden av Lille Lungegårds vann», der Fjøsangerveien møter Strømgaten. Derfra var utstillingen planlagt å strekke seg til Nygårdsparken. På 1930-tallet strakte Store Lungegårdsvannet seg helt opp til der Østre Strømkaien møter Lungegårdskaien og følger Lungegårdskaien dit den møter Fjøsangerveien. Utstillingen skulle følge denne strandlinjen med følgende avdelinger: polarforskning 3000 m2, fiskeri 2000 m2, husflid 1500 m2, brukskunst 1800 m2, reklame 1200 m2, kommunikasjoner 3000 m2. I tillegg skulle det være to restauranter, en på 600 m2 og den andre på 800 m2 samt et konditori og en bar på respektive 150 m2. Et fly skulle okkupere 600 m2, en båt 520 m2, en vei 800 m2 og en jernbane 1000 m2. Her skulle være et monumentalt inngangsparti i nasjonalistisk stil og en fornøyelsespark i Nygårdsparken.

Brev av 19. september 1939 til utstillerne. De fikk beskjed om at Landsutstillingen i Bergen 1940 var utsatt inntil videre på grunn av «den internasjonale situasjon»

På utstillingen skulle håndverks- og industribedrifter stille ut nye produkter og patenter for å vise seg frem og fremme salg, både i Norge og ut i verden. Til Polardelen av utstillingen ble det nemlig invitert 26 land, alt fra Iran og Cuba til Tyskland og «Austral-Sambandet». Der skulle det fremste innen polarforskning, polarutstyr og ekspedisjoner vises frem. Dermed  skulle Landsutstillingen i 1940 også delvis trekke til seg et internasjonalt publikum.

Provisoriske bygninger skulle settes sammen langs hele området, fra store enkle messehaller til overdådige dekorerte utstillingsrom og dekadente restauranter. Det viktigste med disse byggene var utseende og gjestenes oppfatning, men de skulle rives etter utstillingens slutt. Selv om det aldri ble noe av denne utstillingen begynte de å sette opp bygninger. Planleggingsfasen begynte tidlig i 1937, men i slutten av oktober 1939 vedtok bystyret å innstille eller utsette utstillingen på grunn av «verdenssituasjonen». Samtidig ble det vedtatt å ferdigstille arbeidet med utstillingsbygningene slik at de kunne tas i bruk til andre formål som lagre, garasjer o.l.   

Mer om utstillinger under Utstillinger og Messer.

Hvor

Plakat for den internasjonale utstilling for polarforskning ved Landsutstillingen i Bergen 1940.

Arkivmateriale som omhandler denne landsutstillingen oppbevares ved Bergen Byarkiv, i hovedsak i arkivet etter Landstutstillingen i Bergen 1940 (A-1170). I tillegg vil vi kunne finne materiale i arkivene etter Bygningssjefen i Bergen (A-430), Bergen formannskap (A-0003), Finansrådmannen i Bergen (A-0155), Rådmannen for 2. avdeling (A-0160) og Rådmannen for 4. avdeling (A-0511). Bystyresakene angående landsutstillingen finnes i de trykte kommuneforhandlingene for Bergen.  Se Bergen kommuneforhandlinger 1936, sak  nr. 95 og 95 og Bergens kommuneforhandlinger for 1939, sak nr. 116.

Hvilke opplysninger

Kart over Bergen og omegn før 1940. Området markert svart representerer det planlagte utstillingsområdet.

I arkivet etter Landsutstillingen i Bergen 1940 finnes tegningsmateriale og bilder av planlegging og utbygging av utstillingsområdet. Der finnes originale klisjeer som fotoene har sin opprinnelse fra, stempel, reklamefotobok med foto fra Nord-Norge, bilde fra Bergen festning og området rundt før år 1900. Det er også et stort sakarkiv med korrespondanse mellom utstillingens kontor i Bergen og håndverk- og industribedrifter rundt i hele landet. I forbindelse med Polarutstillingen er det korrespondanse mellom Norge og land fra alle bebodde kontinent. I hovedsak handler sakarkivet om planlegging av utstillingen, invitasjoner og anbud på utbygging. Man kan også finne opplysninger fra tiden rundt krigens utbrudd i Europa, og korrespondanse om at utstillingen måtte avlyses. Arkivets ytterår er 1937-1940, med enkelte unntak.

 

Klausulering og tilgang

Arkivet er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsprosedyrer.

 

Lister og referanser

 • BBA A-1170 Landsutstillingen i Bergen 1940
 • BBA A-0430 Bygningssjefen i Bergen
 • BBA A-0003 Bergen formannskap
 • BBA A-0155 Finansrådmannen i Bergen
 • BBA-A-0160 Rådmannen for 2. avdeling
 • BBA-A-0511 Rådmannen for 4. avdeling

Av: Erika Eidslott og Lars Fivelstad Smaaberg

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *