Hva

Etter glassnegativ i arkiv etter Turn- og idrettsforeningen Viking

Turn- og idrettsforeningen Viking ble offisielt stiftet av tolv arbeiderklassegutter den 17. mai 1892. Foreningens opprinnelige navn var Idrætsklub Viking, men dette ble endret til det nåværende i 1911. Forkortelsen TIF Viking er vanlig å bruke skriftlig, og muntlig kun Viking. De første årene drev foreningen med turn, skyting med salongrifle, roing, løp, fjellturer og sosiale sammenkomster. Senere begynte de også med skisport, kappgang, fotball, orientering, friidrett og mosjon.

Foreningen meldte seg inn i Norges idrettsforbund i 1895. Siden 1935 har foreningen holdt til i Vikinghallen i Øvre Dreggsalmenningen 7. Vikinghallen består i dag av 3 store haller, styrkerom, garderober, badstue, møtelokaler og klubbrom.

Foreningens hytte på Vareggen, «Vikinghytten», er åpen nesten hver søndag hele året. I tillegg har de hytten «Sagatun» på Mjølfjell, en moderne hytte med 25 sengeplasser.

Hvor

Opplysninger om Turn- og idrettsforeningen Viking finnes i arkivet etter foreningen, A-4521, oppbevart ved Bergen Byarkiv.

Opplysninger kan også finnes i arkiv etter Bergen Kommune, Fritidsseksjonen, A-1178.

Tegninger av Vikinghallen finnes i arkivet etter Bergen commune Bygningssjefen, og arkivet etter Bergen Gassverk, A-0929.

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Turn- og idrettsforeningen Viking ble avlevert til Bergen Byarkiv i 2010, og inneholder materiale over et tidsrom fra 1896 – 2009. Det består i hovedsak av møtebøker, kopibøker, saksarkiv, medlemsblader, avisutklippsbøker, en begrenset mengde foto, samt klisjeer. Medlemsblad for 1945 inneholder oversikt over formenn og medlemmer i styrer i foreningen fra 1892 – 1945. I jubileumsboken fra 1967 finnes foto av enkelte av disse personene. Under andre verdenskrig krevde okkupasjonsmyndighetene arkivet innlevert. Medlemmene greide å gjemme unna noe av arkivmaterialet, og etter krigen ble det gjort et grundig arbeid for å samle dette inn igjen. Deler av arkivet er likevel gått tapt.

Informasjon om foreningens første aktiviteter finnes i et 10-års jubileumshefte i 1903 i serien Xb. Her vil en også kunne finne referanser for noen av bildene på glassplatene fra 1902 i serien Ua 1, se avsnitt nedenfor om foto i arkivet. I hovedstyrets møteprotokoller 1901 – 1988 finnes opplysninger om foreningens arbeid, arrangementer, medlemmer, planer, årsmøter og representantskap.

Møtebøker

Møtebok for Aldermannsrådet finnes fra 1927 – 1962. Rådet skulle styrke samhold og framgang blant eldre medlemmer. Det bestod av æresmedlemmer, tidligere formenn, innehavere av ærestegnet, samt av rådet oppnevnte representanter. Fra 1927 dannet Aldermannsrådet sammen med styret et representantskap. Formen ble ikke endret før i 1970.

I møtebok for Forturnerrådet 1923 – 1936 finnes opplysninger om turnavdelingen. Rådet skulle styrke kameratskapet, øke rekrutteringen, heve nivået, og spre interessen både for foreningen, og for turn som idrett. I den forbindelse ble det avhold en rekke såkalte propagandaturer til distriktene. Informasjon om turene kan finnes i medlemsbladene og i foto (se nedenfor).

Skiutvalget ble opprettet i 1924, og arkivet inneholder en møtebok fra årene 1925 – 1956. Utvalget skulle styrke vinteridretten i foreningen, arrangere stevner og arbeide for å utvikle egnede bakker for konkurranse. Deres første representasjonsbakke var Vikingbakken, som lå unnasols og lunt til, noe som gjorde det mulig å avholde trening og konkurranser lenger på året enn mange andre skibakker. Siden kom en treningsbakke nærmere hytten, Skitnedalsbakken.

Kappgang har tradisjonelt vært en sterk idrett i Viking, og laget har hatt deltakere både i norgesmesterskap, europamesterskap, verdensmesterskap og de olympiske leker. Arkivet inneholder en møtebok for Gangavdelingen 1956-1970.

Det har eksistert en rekke andre råd, for eksempel friidrettsrådet, ordensrådet, lovkomiteen og arrangementskomiteen, men møtebøker for disse finnes ikke i det avleverte arkivet.

Vikinghallen

Vikinghallen i Øvre Dreggsalmenningen ble tegnet av medlem og arkitekt Torgeir Alvsaker, bygget i 1934, og tatt i bruk i 1935. Arkivet inneholder møtebok for Plankomiteen for Vikinghallen, 1933 – 1941. Enkeltmedlemmer stod som investorer, og driften ble finansiert gjennom utleie til foreningen og arrangementer som kino, kabaret, danseaftener og idretts-oppvisninger. Informasjon om dette finnes i medlemsbladene i serien Xa, avisutklipp og utklipp av annonser i serien Za og i utklippsbok for arrangementet «Kometen» i serien Zb.

Vikinghallen ble beslaglagt av tyskerne i 1941. Foreningens styre gikk av, og ble overtatt av et nazistvennlig styre. Nesten alle medlemmene meldte seg ut. Krigen etterlot bygget med store skader, både etter sprengningen på Vågen i 1944 og fordi tyskerne hadde bygget bunkers i kjelleren. Vikinghallen har eget arkiv, men dette er ikke avlevert Bergen Byarkiv.

Foto

Fotomateriale finnes i serien U. Det finnes glassplater fra 1901 – 1903 som viser aktiviteter medlemmene var med på i tiden rundt ti-årsjubileet. Referanser til disse finnes på omslagene og i jubileumshefte fra 1903. I tillegg finnes esker med klisjeer brukt i annonser, medlemsblad og jubileumsbøker i serien Xc. På Bergen fotoarkiv kan du se deler av fotoene fra arkivet. 

Medlemsbladet

Medlemsbladene i serie Xa utgjør en vesentlig del av arkivet etter TIF Viking. Bladet ble laget på dugnad med hyppige og regelmessige utgivelser. Det har hatt en rekke dyktige redaktører og holder et meget høyt nivå. Ytterårene for medlemsbladet er 1918 – 2009. Bladene inneholder alt fra møtereferater, foto, tegninger, artikler, dikt, rapporter fra stevner og arrangementer, epistler med mer. Okkupasjonstiden 1940-1945 er dekket i en fyldig frigjøringsutgivelse.

Arrangementer

Viking arrangerte en rekke faste stevner som Medlemsrennet, Jumborennet, Gutterennet og Vikingrennet. I tillegg arrangerte de skirenn på Torgalmenningen, hopprenn i Johanneskirkebakken under Melodi Grand Prix i 1986, innendørs skirenn i Bergenshallen, Ulriken Over, Fredsmarsjen i 1995, World Cup i kappgang og orientering, og Norsk O-festival 2000. I dag er Jentegangen, Fjellveiløpet og Kvamskogen Skifestival de største og viktigste arrangementene for klubben. Informasjon om arrangementene finnes i medlemsbladene og i avisutklippsbøkene i serien Z.

Kvinneidretten

De første kvinnelige medlemmene dannet et dameparti i turn, som startet den 3. oktober 1927. Medlemsbladet julen 1929 forteller historien om kvinnenes inntreden i Viking. Fullverdige medlemmer ble de imidlertid ikke før i 1931. Sammen med herrene flyttet de inn i Vikinghallen i 1935 og startet begynner-, pike-, representasjons-, mosjons, husmor-, og elitepartier i turn. I 1953 arrangerte damene i Viking Norgesmesterskapet i turn for kvinner, i Vikinghallen. Se avisutklipp i serien Z.

Hytter

Adolf Skagen røker pipe med venner i Gamlehytten.

En primitiv steinhytte i Hyttelien bak Rundemanen, «Bjørgvinhytten», ble bygget av Turn- og idrettsforeningen Bjørgvin i 1882, og overrakt Viking som takk for godt samarbeid da de la ned virksomheten i 1893. Hytten ble utvidet i 1901 og fikk navnet «Gamlehytten», men ble raskt for liten for den økende medlemsmassen. Foreningens nye hytte, «Vikinghytten» på Vareggen, ble innviet i 1913. Informasjon om hyttens historie finnes i medlemsbladets julenummer 1928. Hyttebøkene er per 2016 kke avlevert.

I 1949 stod vinterhytten «Sagatun» på Mjølfjell ferdig. Materiale fra to tyske offisersbarakker på Rundemanen ble flyttet planke for planke til mellomlagring på Koengen. Siden ble det fraktet til Mjølfjell med godsvogn på Bergensbanen, og hytten ble bygget på dugnad. I 1999 ble hytten totalskadd i brann og erstattet av et nytt og moderne bygg. Hytten har siden starten hatt eget styre og regnskap, men i arkivet finner man en bevart hyttebok fra 1950-1958.

Digitalisert

Bergen fotoarkiv kan du se deler av fotoene fra arkivet.

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig for bruk på lesesalen.

 

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteratur

 • Sverre Hove, Finn Frostad, Thoralf Gjesdal, red. Turn- og idrettsforeningen Viking gjennom 75 år 1892-1967, Bergen 1967
 • Jacob Nygaard, Erik Vad, Britt H. Steger, red. Viking 100 år, Bergen 1992
 • Anders Bjarne Fossen og Ove Kobbeltvedt, red. Bergensernes Fjellverden, bind 2, Hardanger 1988
 • Opplysninger om Turn- og idrettsforeningen Viking kan finnes på foreningens nettside.

Lister og referanser

 • BBA A-4521 Turn- og idrettsforeningen Viking
 • BBA A-1178 Bergen Kommune. Fritidsseksjonen
 • BBA A-2969 Bergen Kommune. FKK
 • BBA A-3371 Bergen Kommune. Rådmannens fellessekretariat
 • Byggesaksarkivet
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *