Hva

Medlemskort for medlemmer av Bergens Postbudforening.

Bergens Postbudforening ble etablert i 1892 som en fagforening for fast ansatte «funktionærer af budklassen, samt kassetømmere og landpostbud». Postbudenes Landsforbund ble etablert av foreninger i Kristiania, Trondheim og Drammen i 1901, og foreningen i Bergen sluttet seg til den i 1903. Organisasjonen ble etter hvert delt opp i flere mindre foreninger med egne interesser. 1916 omorganiserte de seg, slo seg sammen til en krets med styre bestående av representanter fra hver gruppe og dannet Norsk Postforbund, Bergens Krets. De sluttet seg til Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon (LO) i 1919. Først i 1925 ble en endelig sammenslåing av gruppene gjennomført. Den Norske Postorganisasjon (DNP) og Norsk Postforbund NPF) slo seg sammen i år 2000 og dannet Postkom

Hvor

Opplysninger om postens fagorganisasjoner finnes i arkiver oppbevart ved Bergen Byarkiv, som Norsk Postforbund, Den Norske Postorganisasjon, Hordaland Postopnarlag, Norsk Postbudforening og en rekke relaterte arkiver. Opplysninger om bygging av posthus kan finnes i arkivet etter Byggekomiteen for nytt posthus i Bergen og i arkivet etter arkitekt Nils Holter. Arkivet etter NPF er videreført fra Bergens Postbudforening fra 1892 etter vedtak fra 1925. Dette arkivet ble først avsluttet i 1946. Haugesund sluttet seg til Bergen krets i 1992, og noe regnskap er utskilt i eget arkiv. Saker som omhandler postvesenets forhold i de ulike geografiske postområdene blir ellers arkivert i egne mapper i saksarkivet.

Hvilke opplysninger

Brev til Herr Postmesteren vedrørende postombæring fra Lyder Olsen, 1893.

NPF stod nærmere arbeiderbevegelsen enn postfunksjonærene i DNP. I arkivet blir dette reflektert gjennom bruk av begreper som «den høyere etat» og den lavere etat». Budenes fagblad het i begynnelsen «Postmanden – organ for postvæsenets underklasser i Norge». I arkivet finnes en del av disse, og her kan man i stor grad følge de sakene som var viktige for virksomheten. De første sakene dreide seg om bud-styrke, søndagsombæring, feriesak, uniformer og lønn. Opplysninger om disse sakene finnes i saksarkivet. Her finnes også opplysninger om streiker og arbeidskamper i fagbevegelsen.

Arkivet inneholder møtebøker fra 1916-1994. Tre møteprotokoller 1901-1925 finnes i arkiv etter Bergens Postbudforening. I serien P, finnes kartotek og medlemslister med opplysninger om medlemmer fra 1877-1972, og lister over ansatte ved Bergen Postkontor fra 1868 til 1950.

Uniformsaken

Uniformsaken var en viktig sak som belyses i saksarkivet. Uniformene skulle tåle all slags vær, og måtte være godkjent ved kongelig resolusjon for postverkets tjenestemenn. I saksarkivet for 1946, finnes for eksempel et brev til hovedstyret om den elendige kvaliteten man har fått utlevert. Det finnes også en detaljert beskrivelse av hvordan de ulike tjenesteuniformene med «regalia» skulle se ut. Et annet dokument beskriver postveskenes funksjon og betydning.

Lønn og avansement

Lønnskamp og avansement. Lønnskamp og avansement blir belyst i saksarkivet. Her kan man se at disse sakene var vanskelige for kretsen i krisetider. Det var stadige angrep på antall stillinger og tjenesteordninger, med bruk av virkemidler som lønnsreduksjon, personalinnskrenking, økt arbeidspress, inndragelse av goder og brudd på avtaler som tidligere var inngått.

Familiehytte på feriehjemmet på Strømsnes, Askøy. Bygningstegning ved Pedro Evidius Fure, 1927.

Velferd

Velferdsforeninger hadde stor betydning for utviklingen av samarbeidet mellom avdelingene.

1946 etablerte postforbundets Idrettslaget Posten, som har eget arkiv. I 1948 ble Postkoret startet, og i 1982 Postens Damekor. Opplysninger om korene kan finnes i saksarkiv og jubileumsskrifter. Postbudenes Miniaturskytterlag finner vi i en møtebok med ytterår 1927-1930. Velferdsforeningen «Posten» ble opprettet i 1951 og organiserte arrangementer, turer, støtte til gruppene, samt ulike typer hjelpetiltak. Denne har eget arkiv, og her finnes møtebøker, saksarkiv, medlemsliste, regnskap og diverse trykksaker, med ytterår 1950-1989. I 1976 kom Pensjonistforeningen til, og møtebok 1975-1977 finnes i A-4768.

Etter første verdenskrig har postens fagforeninger vært aktive for å skaffe sine medlemmer boliger, og stiftet boliglag. A/S Bergen krets av Norsk Postforbunds Nybygninger reiste i 1920 et boligkompleks i Ladegårdsgaten 64-76, tegnet av Torgeir Alvsaker. Det kan se ut som det ikke finnes opplysninger om bygget i arkivet etter NPF.

Opplysninger om «Feriehjemmet Strømsnes», ved Strømsnesvannet på Askøy, som åpnet i 1928, finnes i saksarkivet i serie D, samt serien Ea. Fem nye feriehytter på Hamlagrø stod klare i 1968. Etter nedleggelsen av «Strømsnes», kjøpte kretsstyret en eiendom på Bjånesøy, Storebø i Austevoll kommune.

Frimerkeutvalget

I saksarkivet finnes en egen mappe for «frimerkeutvalget». Gruppen bestod av pensjonister og ildsjeler som brukte en dag i uken i vinterhalvåret til å klippe brukte frimerker av følgebrev og anvisninger for videresalg, til inntekt for feriehjemmene. «Frimerkeriverne» fungerte i mange år, helt til overgangen til skrankemaskiner. I tillegg til å ha egen kode i saksarkivet i serien D, finnes en mappe i serien Ea med diverse regnskap og korrespondanse fra 1949-1953.

Klausulering og tilgang

Spesielle klausuler for privatarkiv. Adgang og tillatelse til bruk gis av Postkom Hordaland

Prosedyrer for bestilling

Vanlige bestillingsrutiner ved framfinning

Litteraturhenvisning

 • Schou, August : Lærebok i norsk posthistorie, utgitt av Poststyret 1957
 • Eldøy, Kåre og Sunde, Ansgar : Hundre år med posten. Hordaland krets 1895-1995, Bergen 1995
 • Eldøy, Kåre : Det var en gang et posthus, Bergen 2007
 • Bauge, Arthur : Kamp for betre kår. Bergen Krets av Norsk Postforbund 1892-1992, Bergen 1992.
 • Sammenslutning av DNP Det Norske Postmannslag og PLF Poståpnernes Landsforbund til ett forbund. Utredning 1975. Fra arkiv oppbevart ved Bergen Byarkiv, A-3125.

Opplysninger hos andre

Arkivmateriale etter år 2000 oppbevares hos Postkom.

Lister og referanser

 • A-3124, Norsk Postforbund (NPF), avd. Bergen/Hordaland
 • A-3673, Norsk Postforbund, avd. Haugesund, hyttestyret
 • A-4767, Norsk Postforbund Bergen Krets Feriehjem, «Strømsnes»
 • A-3125, Den Norske Postorganisasjon (DNP), Bergen/Hordaland krets
 • A-3772, Hordaland Postopnarlag
 • A-4749, Bergens Postpakmesterforening
 • A-4759, Bergens Postpakkmesterforening
 • A-4757, Velferdsforeningen «Posten», Bergen
 • A-4758, Idrettslaget «Posten»
 • A-4760, Bankopostbudenes forening, Begren
 • A-4761, Bergens Postbuds begravelses- og enkekasse
 • A-4762, Bergens Postassistentforening
 • A-4763, Bergens postbudforening
 • A-4764, Postbudenes Miniaturskytterlag, Bergen
 • A-4765, Postfunksjonærenes idrettslag, Bergen
 • A-4767, Postfunksjonærenes Skytter og idrettslag, Bergen
 • A-4768, Pensjonistlaget «Posten»
 • A-4769, Norsk Post- og kommunikasjonsforbund Hordaland krets
 • A-1418, Byggekomiteen for nytt posthus i Bergen
 • A-1627, Salhus Poståpneri

 

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *