Hva

Pinnelien barnehage, etablert i 1995, var en kommunal barnehage med adresse Kronstadveien 35 i Årstad bydel. Pinnelien var en barnehage for hørselshemmede og hørende barn, og var samlokalisert med Hunstad skole, som var en statlig spesialskole for hørselshemmede.

Barnehagen sin profil var:

«Da barnehagen gir tilbud til både hørselshemmede og hørende barn, vil tegn som støtte og tegnspråk være en naturlig del av hverdagen. Men for de hørende vil norsk talespråk være hovedspråket. Språk og kommunikasjon er en viktig del av vår hverdag, det er også det temaet som ligger til grunn for alt vårt arbeid. Målet er at hele personalet i vår barnehage skal ha tegnspråkkompetanse. Som fellesspråk møter barn tegnspråk-norsk med tale. Språkkodene er ellers tilpasset det enkeltes barns behov.»

Barnehagen var delt inn i fire avdelinger for å gi barna et best mulig tilrettelagt tilbud. Her fantes det to småbarnsavdelinger, en mellomavdeling og en storbarnavdeling.

Driften av Pinnelien barnehage opphørte 31.07.2017, da barnehagen ble flyttet til Nattland oppveksttun.

Hvor

Arkivet etter Pinnelien barnehage er oppbevart ved Bergen byarkiv, A-6608.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om barna og de ansatte ved barnehagen. I tillegg inneholder arkivet barnehagens administrative saker. Arkivets periode går fra 1974 – 2017.

Informasjon om barna finnes først og fremst i barnemappene. Her vil man finne informasjon om søknader, svar på søknader og oppsigelse av barnehageplasser. I tillegg kan mappene inneholde referater fra foreldresamtaler, søknader om spesialpedagogisk hjelp, individuelle utviklingsplaner m.m.

Om personalet finnes det opplysninger som sluttattester, arbeidsavtaler, lønn og fravær.

I tillegg inneholder arkivet møtebøker, sakarkiv, årsplaner, informasjon til foreldre, regnskap m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er i hovedsak fritt tilgjengelig.
  • Personsensitive opplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernsaker)
  • Se for øvrig Innsyn

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

  • Skriftlig forespørsel er nødvendig. Se ellers Innsyn

Litteratur

Lister og referanser

  • BBA A-6608 Pinnelien barnehage
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *