Hva

 

Med matrikkel menes her et offentlig register over grunneiendommer (eiendomsregister).  I Bergen ble det fra 1887 og hvert tiår frem til 1969 gitt ut trykte matrikler over eiendommene i byen.  Matriklene er basert på gatenavn og husnummer og inneholder opplysninger om eiers eller brukers navn, areal, branntakst og skattetakst. Matriklene er slik en viktig kilde når det gjelder eiendomsforhold i Bergen.

Fra 1772-78 og frem til 1887 var eiendomsregistreringen i Bergen basert på det såkalte rodesystemet. Innenfor bygrensene frem til 1876 var Bergen inndelt i 24 roder. Rode 1 begynte ytterst på Nordnes, mens grensen for rode 24  mot Sandviken fulgte Mulelven. I tillegg ble Sandviken delt inn i Sandviksrode 1 og 2. Matrikkelen for 1887  og flere av de senere matriklene inneholder opplysninger om både eldre og nyere adresser på eiendommer, både det rodebaserte og det gatenavnbaserte.  

Eiendommer og eiendomsgrenser etter rodesystemet er kartfestet med rodekart over Bergen.

 

Hvor

De trykte matriklene for Bergen er tilgjengelige på byarkivets lesesal, men finnes også ved for eksempel Bergen offentlige bibliotek.

Flere av matriklene er også tilgjengelige digitalt på kartportalen Bergis.

Litteratur

  • Solli, Arne: Eigedomsregistrering i Bergen gjennom 350 år. I Bergen historiske forenings skrifter. Nr. 108. Bergen 2013.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

2 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *