Hva

Bygningsvedtekter er lokale forskrifter som fastsetter tillegg eller unntak fra bestemmelsene i bygningsloven.

Bygningsloven av 1924 trådte i kraft fra 1929 og var den første felles bygningsloven for norske byer. Loven kunne også gjøres gjeldene for tettsteder. Med bygningsloven av 1924 ble det slutt på særlovgivningen for Oslo, Bergen og Trondheim. Disse byene hadde hatt egne bygningslover tilbake til 1827, 1830 og 1841.

I forbindelse med innføringen av den nye bygningsloven ble kommunene oppfordret til å utarbeide egne vedtekter til loven for å kunne tilpasse lovbestemmelsene lokale forhold og forutsetninger. Vedtektene kunne gjelde alt fra brannsikkerhet, regulering, bebyggelse, oppmåling og organisering av bygningsvesenet.

Bygningsvedtektene ble utarbeidet av de kommunale bygningsadministrasjonene. De ble så behandlet i formannskap og herredstyre eller bystyret og sendt til departementet for godkjenning. Etter godkjenning ble vedtektene publisert i Norsk lovtidende.

I Bergen ble det vedtatt vedtekter til den bygningsloven allerede i 1928, men i de tidligere landkommunene Arna, Fana, Laksevåg og Åsane ble det utarbeidet vedtekter etter hvert som bygningsloven ble gjort gjeldende for tettbygde strøk i kommunene.

Innføring av ny felles bygningslov for hele landet i 1965 og kommunesammenslutningen i 1972 førte til at det ble utarbeidet nye vedtekter til bygningsloven. Ellers ble vedtekter til enkeltparagrafer i bygningsloven utarbeidet og endret etter behov. Laksevåg kommune fikk f.eks. nye eller endrede vedtekter til bygningsloven både i 1929, 1931, 1932, 1938, 1943, 1946, 1947 og 1960.

Se også artiklene Bygningsdokumentasjon i tidligere Arna kommune, Bygningsdokumentasjon i tidligere Fana kommune, Bygningsdokumentasjon i tidligere Laksevåg kommune og Bygningsdokumentasjon i tidligere Åsane kommune.

Hvor

Bygningsvedtekter er publisert i Norsk lovtidende og tilgjengelig digitalt ved Nasjonalbiblioteket.

Nasjonalbiblioteket har også digitalisert enkelte trykte utgaver av bygningsvedtekter for ulike kommuner.

Ved Bergen byarkiv finner man dokumentasjon om bygningsvedtekter i arkiver etter formannskap , herredstyre/bystyre og bygningsmyndigheter.

For Bergen kommune finnes det også dokumentasjon i de trykte kommuneforhandlingene for Bergen.

Hvilke opplysninger

I arkivene etter formannskap og herredstyrer vil det være vedtak i møtebøkene. I saksarkivene finnes korrespondanse og godkjenning fra departementet (arkivkode 502). Samme type dokumentasjon vil også finnes i arkiver etter bygningsmyndighetene.

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig for bruk.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Opplysninger hos andre

Opplysninger om bygningsvedtekter for kommunene vil også finnes i Riksarkivet.

Lister og referanser

 • BBA/A-0057 Haus/Arna kommune. Formannskapet
 • BBA/A-0501 Fana kommune. Formannskapet
 • BBA/A-1543 Laksevåg kommune. Formannskapet
 • BBA/A-1252 Åsane kommune. Formannskapet
 • BBA/A-0003 Bergen kommune. Formannskapet
 • BBA/A-1809 Bergen kommune. Formannskapet 1972-

For referanser til arkiver etter bygningsmyndighetene i Arna, Bergen, Fana, Laksevåg og Åsane se artiklene om bygningsdokumentasjon i de ulike kommunene.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *