Hva

Under 2. verdenskrig ble Bergen utsatt for store materiale skader både på bygninger, veianlegg, kaier, ledningsanlegg osv. Skadene skyldtes i hovedsak de alliertes flyangrep og den store eksplosjonsulykken på Festningskaien i 1944.

Bombeangrepene førte til at rundt 500 bygninger ble fullstendig ødelagte og mange tusen fikk større og mindre skader Innenfor bygrensene var ødeleggelsene for det meste konsentrert om Nordnes, Nøstet og Dreggen. Utenfor bygrensen ble Laksevåg spesielt hardt rammen. Se artikkelen Krigsskader på bygninger i Laksevåg.

Luftangrepet natt til 15. juni 1940 var det første angrepet som førte til store materielle skader. Hardest gikk det ut over Nordnes. Der ble ti kvartaler mellom Tollboden og Haugeveien rammet. 104 bygninger ble skadet, deriblant Den Nationale Scene, og seks personer ble drept.

8. juni 1941 ble Klosteret rammet av et bombeangrep. Da ble syv hus totalskadd, en person drept og 30 såret. To bombeangrep i Øvre Nordnessmug i 1942 førte til at tre hus ble totalskadet, to personer drept og en hardt såret.

29. oktober 1944 ble Nordnes nok en gang rammet. Nærmere 300 allierte fly var på vei mot den tyske ubåtbunkeren og verftsområdet på Laksevåg, men noen bomber ble sluppet for tidlig. Store deler av bebyggelsen mellom Nøstet og Engen ble totalskadet og det var under dette angrepet. Det gamle teater, landets eldste teater og byens største trebygning ble ødelagt. 43 personer mistet livet.

Den største katastrofen som rammet i Bergen under krigen var imidlertid eksplosjonsulykken ved Festningskaien 20. april 1944. Denne ble utløst ved en brann i en båt lastet med eksplosiver og førte til at 248 bygninger ble totalskadet og 4536 ble påført ødeleggelser. Omtrent 160 personer ble drept og over 500 ble skadet. Verst gikk det ut over området nær eksplosjonsstedet og store deler av Nordnes.

Bergen fremsto i 1945 som en sterkt krigsskadd by. Gjenreisningsbehovet var stort, men gjenoppbyggingen tok likevel lang tid. Dette hadde bl.a. sammenheng med mangel på bygningsmaterialer og arbeidskraft. Se artikkelen Materialkontoret.

For personskader, se artikkelen Skadde og drepte sivilpersoner under 2. verdenskrig,

Hvor

Opplysninger om skader på bygninger under 2. verdenskrig finnes i flere ulike arkiver ved Bergen byarkiv. Eksempler er arkivene etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430), Byggesaksavdelingen (A-0540), Brannvesenet (A-1181), Katastrofeutvalget (A-0454) og Reguleringsvesenet (A-0967).

Det vil også være opplysninger i arkivene etter etater som var berørt av bombeangrep og eksplosjonsulykken, for eksempel arkivene etter Kirke- og begravelsesvesenet (A-0096), Havneingeniøren (A-0743), Vann- og kloakkvesenet (A-1673), Rådmannen for 4. avdeling m.fl. Se Lister og referanser.

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) inneholder byggesaksmapper, også for hus som gikk tapt under eksplosjonsulykken i 1944. I forbindelse med byggesaker knyttet til gjenoppbygging er det her beskrivelse av skader. (Ha- og Hb-seriene). Byggesaksmappene er digitalisert.

Samme type dokumentasjon vil ligge i arkivet etter Byggesaksavdelingen (A-0540). Også disse byggesaksmappene er digitalisert.

Opplysninger om den såkalte krigsskadetomten på Nordnes finnes bl.a. i arkivet etter Reguleringsvesenet (A-0967).

Arkivet etter Bergen brannvesen (A-1181) inneholder bl.a. innkomne brannmeldinger, brannrapporter med skrivelser av brannområdene etter bombeangrep og eksplosjonsulykken og oversikter over ødelagte hus (Kc:5 m.fl.)

I arkivet etter Katastrofeutvalget (A-0454, E:2) er det bl.a. en liste over skadde hus etter eksplosjonsulykken i Bergen i 1944, telegrammer, kunngjøringer, avisutklipp og enkelte foto.

Arkivet etter Krigsskadetrygden for bygninger (A-0530as) inneholder opplysninger om midlertidige kommunale lån til istandsetting av bygninger i påvente av utbetaling av krigsskadeerstatninger. Se artikkelen Krigsskadetrygden for bygninger.

Arkivet etter Kirke- og begravelsesvesenet A-0096) inneholder opplysninger om krigsskader på kirker.

Arkivet etter Finansrådmannen (A-0155) inneholder bl.a. opplysninger om oppgjør for krigsskader.

Arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling (A-0511) inneholder opplysninger om skader på kommunale bygninger og anlegg.

Se ellers Lister og referanser

Klausulering og tilgang

Materielet er i hovedsak fritt tilgjengelig for bruk.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

 • 2006—05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentlighetslova)
 • 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven

Prodedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

I kommunale arkiver finnes opplysninger om krigsskader på bygninger i Bergen spredt i flere arkiver. Flere av arkivene er også bare delvis ordnet. Å finne opplysninger kan derfor innebære en del leting.

Litteratur og kilder

 • Valderhaug, Gudmund, 1984: Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Bergen og Laksevåg 1944-48. Administrasjonshistorisk oversikt og arkivfortegnelse. Arkivfortegnelse for Krigsskadetrygden for bygninger. Bergen Byarkiv 1984. Foreløpige arkivfortegnelser nr. 7.
 • Fossen, Anders Bjarne og Grønlie, Tore: Bergen Bys historie. Bind IV. Byen sprenger grensene. Bergen 1985.
 • Nielsen, Mona og Vadset, Åsta: «Bestefar trodde det var dommedag». Eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944. Historikk og nye beretninger. Bergen Byarkivs skriftserie A, nr. 10. Bergen Byarkiv 2014.
 • Strand, Odd: 20. april : en dag i 1944 : eksplosjonsulykken i Bergen. Bergen. 1970.
 • Greve, Tim: Bergen i krig. 2: 1943–1945. Bergen. 1979.

Opplysninger hos andre

Riksarkivet oppbevarer bl.a. arkivet etter Krigsskadetrygden for bygninger og løsøre som skulle yte erstatning for krigsskade på bygninger. Her finnes bl.a. skadeprotokoller, korrespondanse om erstatningsoppgjør m.v. Se artikkelen Krigsskadetrygden for bygninger.

Lister og referanser

Listen under er ikke fullstendig.

 • BBA/A-0520as2 Krigsskadetrygden for bygninger
 • BBA/A-1181 Bergen kommune. Brannvesenet
 • BBA/A-0155 Bergen kommune. Finansrådmannen
 • BBA/A-0430 Bergen kommune. Bygningssjefen
 • BBA/A-0540 Bergen kommune. Brannvesenet
 • BBA/A-0967 Bergen kommune. Reguleringsvesenet
 • BBA/A-0160 Bergen kommune. Rådmannen for 2. avdeling
 • BBA/A-0511 Bergen kommune. Rådmannen for 4. avdeling
 • BBA/A-0096 Bergen kommune. Kirke og begravelsesvesenet
 • BBA/A-0743 Bergen kommune. Havneingeniøren
 • BBA/A-0454 Bergen kommune. Katastrofeutvalget
 • BBA/A-0530as Krigsskadetrygden for bygninger
 • BBA/A-0740 Bergen kommune. Havnestyret
 • BBA/A-0742 Bergen kommune. Havnefogden

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *