Hva

Skoleloven av 1827 påla alle industrielle verk med mer enn 30 arbeidere å opprette en skole for arbeiderenes barn og i 1856 opprettet Bergens Mekaniske Verksted en skole i en ettroms leilighet i Solheimsviken. Opprettelsen av skolen skjedde etter pålegg fra Stiftsdireksjonen.

Sogneprest Grønvold, som i flere år  hadde arbeidet for å få Bergen Mekaniske Verksted og Strømmen Støperi til å opprette hver sin skole for arbeiderbarna, var lite fornøyd med skolen. Lokalet var lite, lytt og trekkfult og læreren var heller ikke utdannet som seminarist.

I 1866 brant arbeiderboligen og elevene måtte en periode gå på Årstad sogns skole på Haukeland. Sogneprest Grønvold forsøkte nok en gang å få Bergens Mekaniske Verksted og Strømmens Støperi til å etablere hver sin skole, men uten å lykkes.

Isteden bestemte de to bedriftene seg for å gå sammen om å bygge en skole på Ny Krohnborg.  Skolen sto ferdig i 1868 og lå på en tomt ved Løbergsveien. Trebygningen hadde to etasjer med to klasserom i 1. etasje og en lærerbolig i 2.etasje.

I 1869 var det 113 elever ved skolen og to lærere. En mannlig lærer for de eldste elevene og en kvinnelig for de yngste. På grunn av mangel på klasserom ble det innført både formiddags- og ettermiddagsundervisning. Skolen slet lenge med stort fravær. Dette skyldtes at mange av barna arbeidet i fabrikkene i Solheimsviken og ikke hadde tid til skolegang.

Elevtallet økte stadig og skolen ble snart overfylt. I 1896 hadde verksskolen hele 653 elever. Haukeland skole var også sprengt og det ble derfor vedtatt å bygge en ny skole. Solheim skole sto ferdig i 1884 og arbeiderbarna fra Strømmen Støperi ble nå overført dit.

Skolebygningen på Ny Krohnborg ble i 1892 utbedret og påbygd. Dette hadde bl.a. sammenheng med skoleloven av 1889 stilte strengere krav både til skolebygninger og undervisning. Verksskolen ble nedlagt rundt 1915 og bygningen ble i noen år brukt som bolig for arbeidere ved Bergen Mekaniske Verksted. Huset gikk senere over i privat eie og ble revet i 1978. Se også artiklene Skole og Folkeskolen og artikkelen om verksskolen på nettstedet Historier fra en bydel – Årstad.

«/»

Hvor

Opplysninger om Bergen Mekaniske Verksteds skole finnes i arkivet etter skolen (A-0342).

Det kan også være opplysninger om skolen i arkivene etter Årstad formannskap (A-0251) og Årstad skolestyre (A-0340).

Noe dokumentasjon om skolebygningen finnes i arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430).

 

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Bergens Mekaniske Verksteds skole (A-0342) er svært mangelfullt og består bare av en møtebok og en avgangsprøveprotokoll. Det øvrige arkivmaterialet har trolig gått tapt. Møteboken dekker årene 1861-1888 og inneholder møtereferater fra Bergens Mekaniske Verksteds skolekommisjon. Her er det opplysninger om skolens drift, innkjøp av utstyr, ansettelse av lærere etc. Møteboken mangler innførsler for årene 1864-1868.

Avgangsprøveprotokollen har innførsler fra 1893-1915. Protokollen inneholder opplysninger om elevenes navn, adresse, fødselsdato, en beskrivelse av elevenes generelle evner og karakterer i de enkelte fagene. Fagene det ble undervist i var kristendom, norsk, regning, sang, jordbeskrivelse, naturkunnskap, skriving, tegning, håndarbeide og legemsøvelser.

Arkivene etter Årstad formannskap (A-0251) og Årstad skolestyre (A-0340) inneholder bl.a. forhandlingsprotokoller med vedtak.

 

Digitalisert

På Digitalarkivet har vi publisert en avgangsprøveprotokoll fra A-0342 Bergens Mekaniske Verksteds skole:

Lover mv. knyttet til tema

 • 1827.07.14: Lov angaaende Almue-skolevæsenet paa landet.
 • 1860.05.16: Lov om Almueskolevæsenet paa landet.
 • 1889.06.26: Lov om folkeskolen paa landet.

 

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig for bruk på lesesalen.

 

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.»/»

 

Litteratur og kilder

 • Bing, Just: Aarstads historie. BHFSkr. 28/1922.
 • Sletten, Dag: Bak Blåmannen. Våkendalen – et samfunn som forsvant. Bergen 2008.
 • Eknes, A.:Årstadskolen fra 1810-1915. Håndskrevet manus fra 1925. Bergen Byarkiv.

Opplysninger hos andre

Opplysninger om Bergen Mekaniske Verksteds skole vil også finnes ved Statsarkivet i Bergen.

Lister og referanser

 • BBA/A-0342 Bergens Mekaniske Verksteds skole.
 • BBA/A-0340 Årstad kommune. Skolestyret
 • BBA/A-0251 Årstad kommune. Formannskapet
 • BBA/A-0430 Bergen kommune. Bygningssjefen

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *