Hva

En grunnmåling eller «grundemåling» er en oppmåling av en en eiendommen som viser størrelsen på eiendommen. Grunnmålinger ble brukt som utgangspunkt for utregning av grunnleie. I følge en kongelig forordning fra 1700 skulle ingen eiendom skifte eier eller endres uten at det fantes et bekreftet grunnmålingsbrev.

For å få utarbeidet en grunnmåling måtte eieren henvende seg til Bergen magistrat. Magistraten oppnevnte en kommisjon til å utføre grunnmåligsforretningen og kommisjonen møtte på eiendommen sammen med eieren eller rekvirenten, naboene og politimesteren, kemneren, byfogden eller rådmannen for å måle opp eiendommen og utarbeide tegninger. Kladdene som ble laget på stedet, rekvirentens brev til magistraten, eventuell annen korrespondanse og magistratens oppnevnelse av kommisjonen ligger samlet i en egen protokollserie i magistratens arkiv (A-0651, Oh). I tillegg finnes det en egen serie med avskrifter av Oh-serien. (A-0651, Oi). Ingen av de to seriene er komplette, men til sammen utgjør de en helhet. Diverse dokumentasjon vedrørende grunnmålinger finnes også i to andre arkivserier (A-0651, Ok og Oø).

Grunnmålinger ble etter innføringen av bygningsloven av 1830 kalt kartforretninger.

Hvor

Arkivet etter Bergen magistrat (A-0651) inneholder grunnmålinger fra 1714 og frem til 1830 (A-0651, O-serien) I tillegg finnes avskrifter av grunnmålinger i arkivet etter Bergen kommune. Oppmålingsvesenet (A–0983, Kh-serien).

Hvilke opplysninger

Grunnmålingene inneholder opplysninger om eiendommens størrelse, forhold til naboeiendommer og som regel også om plasseringen og størrelsen på bygningene.. Det kan også være informasjon om trapper, brønner, gjerder, dammer, navn på eiendommen og beboere osv.

Lover m.v. knyttet til emne

  • 1687.02.19: Kongelig reskript om grunnmålinger i Bergen
  • 1830.09.13: Lov om bygningsvesenet i Bergen

Klausulering og tilgang

Materielaet er fritt tilgjengelig for bruk.

Prosedyre for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Protokollene med grunnmålinger er kronologisk ordnet og for å finne frem til en spesiell grunnmåling er det en fordel å vite når grunnmålingsforetningen ble behandlet.

Det er ikke alltid lett å identifisere de enkelte eiendommene, men ansatte ved Oppmålingsvesenet i Bergen har påført adresser der det har vært mulig.

Protokollene er skrevet for hånd med gotisk skrift og er ikke alltid like lett å lese.

Opplysninger hos andre

Grunnmålinger er også oppbevart ved Statsarkivet i Bergen.

Litteratur

  • Harris, Christopher, John: Bergen i kart fra 1646 til vårt århundre. Bergen 1991.

Lister og referanser

  • BBA/A-0651 Bergen Magistrat (Oh, Oi)
  • BBA/A-0983 Bergen kommune. Oppmålingsavdelingen (Kh)
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *