Hva

Kvinneorganisasjonen Brød og roser ble etablert i Oslo i 1976 etter initiativ fra en gruppe kvinner som hadde brutt ut av Kvinnefronten. Kvinnene var uenige med både det politiske innholdet og organisasjonsstrukturen i Kvinnefronten og ønsket å skape en radikal, men uavhengig organisasjon med en flat struktur. Det ble derfor vedtatt at organisasjonen ikke skulle ha noen leder, men at alle vedtak skulle fattes gjennom avstemninger på allmøter.

I 1977 ble det opprettet et lokallag av Brød og Roser i Bergen. De første årene møttes medlemmene hjemme hos hverandre, men fra 1980 leide organisasjonen kontor i Sydnessmauet 10. Her ble det holdt møter,  arrangert kvinnekafe, drevet med utlån av bøker og forberedt ulike aktiviteter som stands, demonstrasjoner osv.

I 1980 hadde Brød og Roser i Bergen 54 medlemmer fordelt på 12 ulike grupper: bevisstgjøringsgruppe, «kvinner i arbeid»-gruppe, barnehagegruppe, litteraturgruppe, festvalgruppe osv. Felles allmøter ble arrangert en gang i måneden.

Brød og roser engasjerte seg i både lokale og nasjonale saker og var med på en rekke aksjoner og arrangementer, ofte i samarbeid med andre kvinneorganisasjoner. 8. mars var selvsagt en viktig aksjonsdag. Ellers ble det arrangert aksjoner, stands, underskriftskampanjer,  foredrag, konferanser,  åpne møter osv. Alt ble gjort på dugnad og medlemmene var forpliktet til å delta.

I 1978 var Brød og Roser blitt en landsdekkende organisasjon med lokallag i Olso, Bergen, Ås, Bodø, Trondheim, Molde, Gjøvik og Kirkenes. Lokallagene møttes til en landskonferanse hvert annet år og ga ut medlemsavisen «Brød og Roser».

Brød og Roser i Bergen la ned den ordinære virksomheten i Bergen i 1983, men fortsatte som en litteratur- og diskusjonsgruppe. Organisasjonen ble aldri stor, men var et viktig bidrag til «den nye kvinnebevegelsen i Bergen på 1970- og begynnelsen av 1980-årene. Se også oversiktsartikkelen om kvinnehistorie.

 

Hvor

Arkivet etter Brød og Roser i Bergen(A-2285) er oppbevart ved Bergen Byarkiv.

 

Hvilke opplysninger

Arkivet består av møtereferater fra årene 1977 til 1983, møtebok for arbeidsutvalget, en del eksemplarer av medlemsavisen Brød og Roser og den lokale avisen Tornerosen, avisutklipp (bl.a. knyttet til nedlegging av Betanien sykehus), regnskap, korrespondanse, materiale knyttet til 8.mars arrangement, sanger, gjestebok fra kvinnekafeen etc.

 

Klausulering og tilgang

Materialet er klausulert i 60 år. Kontakt Bergen Byarkiv for tilgang og bestilling.

Litteratur

  • Nielsen, Mona: «Kvinnekamp og søstersolidaritet. Brød og Roser i Bergen. I Fra gutteklubb til kvinnesak. Ferie- og fritidsminner fra arkivet». Bergen Byarkivs skriftserie A, nr. 8. Bergen Byarkiv 2009.

Lister og referanser

  • BBA/A- 2285 Brød og Roser, Bergen.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *