Hva

En skylddelingsforretning er er en beskrivelse av grensene til en eiendom og hvordan eiendommen er skilt ut fra hovedbruket. Skylddelingsforretninger kan også inneholde opplysninger om rettigheter, og heftelser, for eksempel rett til naust, vedhogst, fiske, bruk av vei og plikt til vedlikehold av gjerder. På landsbygda ble det fra 1764 innført krav om skyldelingsforretning ved deling av eiendommer, men skylddelinger er svært sjeldne før ca. 1820.

I motsetninger til kartforretninger som ble utført i byer og tettbygde strøk der bygningsloven ble gjort gjeldende inneholder skylddelingsforretningene ikke noe kart. Beskrivelsene av grensene kan derfor være ganske unøyaktige og noen ganger også feilaktige. Dette har ført til en rekke grensetvister med grunnlag i skylddelingsforretningene.

Med bygningsloven av 1965 ble det innført måleplikt i hele landet. Kommunene fikk nå i oppgave å utferdige målebrev. Det ble også et krav om oppmåling i forbindelse med eiendomsoverdragelser.

Hvor

Skyldelingsforretninger ble tinglyst og innført i pantebøkene. Arkivverket (statsarkivene) oppbevarer pantebøker tilbake til 1950. Disse er skannet og tilgjengelige på Digitalarkivet.

Pantebøker fra og med 1951 oppbevares hos Statens kartverk.

Ved Bergen Byarkiv finnes det avskrifter eller kopier av enkelte skylddelingsforretninger i bl.a. arkivene etter oppmålingsvesenet i Bergen og de tidligere omegnskommunene.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *