Hva

Krigsskadetrygden for bygninger var en trygdeordning som skulle yte erstatning for krigsskadde bygninger i Norge. Krigsskadetrygden for bygninger ble opprettet i 1940 sammen med flere andre krigsforsikringsordninger.

Få dager etter eksplosjonsulykken ved Bergen havn 20. april 1944 ble det opprettet et eget Bergenskontor for å beregne prisgrunnlag for skadetakster, mottak og registrering av skademeldinger, oppnevning av takstnemnder osv. Kontoret holdt til i Sundtbygningen på Torgalmenningen. Eksplosjonsulykken førte til 8.678 skader med et samlet skadekrav på 7,3 millioner kroner, mens bombeangrepene i Laksevåg i oktober samme år førte til ytterligere skader på 1,8 millioner kroner.

Krigsskadetrygden ble i 1947 slått sammen med Krigsskadetrygden for løsøre og ble til Krigsskadetrygden for bygninger og løsøre. Denne ble nedlagt i 1959 og oppgavene som gjensto innenfor feltet ble overført til Kommunaldepartementet. Dette skjedde ved opprettelsen av Krigsskadetrygdekontoret i Arbeidsavdelingen.

Se også artiklene Krigsskader på bygninger i Bergen og Krigsskader på bygninger i Laksevåg.

Hvor

Det viktigste arkivet er arkivet etter Krigsskadetrygden for bygninger. Dette er oppbevart ved Riksarkivet. For omtale se derfor Opplysninger hos andre.

Det er også dokumentasjon i flere arkiver ved Bergen Byarkiv. Dokumentasjon om krigsskader i de tidligere omegnskommunene til Bergen finnes bl.a. i de ulike formannskapsarkivene.

For Bergen kommune vil det være dokumentasjon i for eksempel arkivene etter Krigsskadetrygden for bygninger (A-0520as2), Rådmannen for 4.avdeling (A-0511) og Finansrådmannen (A-0155).

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Krigsskadetrygden for bygninger  ved Bergen Byarkiv (A-0520as2) inneholder opplysninger om utbetalinger av rentefrie kommunale lån til istandsetting av hus i påvente av utbetaling av krigsskadeerstatning. Her er bilag for oppgjør for bygningsskader nummerert etter utbetalingsdato og et alfabetisk register med henvisning til bilagsnummer (Rc). Arkivet inneholder også kartotekkort for utbetalinger ordnet etter adresse og skadeomfang (Rd).

I arkivene etter Rådmannen for 4. avdeling (A-0511), Finansrådmannen (A-0155) og flere andre kommunale etater er det opplysninger om skadeoppgjør for skader på kommunale bygninger og anlegg. I arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling er det også dokumentasjon om utbetaling av lån i påvente av utbetalinger fra Krigsskadetrygden.

Arkivene etter formannskapene i Arna, Fana, Laksevåg og Åsane kommuner inneholder diverse dokumentasjon om krigsskader og krigsskadeerstatninger.

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig for bruk.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

 • 2006—05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentlighetslova)
 • 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Lover m.v. knyttet til emne

 • 1939.12.29 Lov om Norges Krigsskadetrygd
 • 1946.07.19 Lov om krigsskadetrygd for bygninger

Litteratur og kilder

 • Valderhaug, Gudmund, 1984: Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Bergen og Laksevåg 1944-48. Administrasjonshistorisk oversikt og arkivfortegnelse. Arkivfortegnelse for Krigsskadetrygden for bygninger. Bergen Byarkiv 1984. Foreløpige arkivfortegnelser nr. 7.
 • Fossen, Anders Bjarne og Grønlie, Tore: Bergen bys historie. Bind IV. Byen sprenger grensene 1920-1972. Bergen 1985.
 • Johannessen, Knut, Kolsrud, Ole og Mangset, Dag (red): Håndbok for Riksarkivet. Oslo 1992.
 • Store norske leksikon

Opplysninger hos andre

Arkivet etter Krigsskadetrygden for bygninger ved Riksarkivet (Arkivverket) inneholder bl.a. skadeprotokoller og skadesaksmapper med korrespondanse om erstatningsoppgjør. Dessuten finnes materiale fra Krigsskadetrygdens kontor i Bergen fra 1940-1952.

Lister og referanser

Listen under er ikke fullstendig:

 • BBA/A-0520as2 Krigsskadetrygden for bygninger
 • BBA/A-0511 Bergen kommune. Rådmannen for 4. avdeling
 • BBA/A-0155 Bergen kommune. Finansrådmannen
 • BBA-A-1543 Laksevåg kommune. Formannskapet
 • BBA/A-0057 Haus/Arna. Formannskapet
 • BBA/A-0501 Fana kommune. Formannskapet
 • BBA/A-1252 Åsane kommune. Formannskapet

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *