Hva

Etter den store eksplosjonsulykken ved Bergen havn 20. april 1944 ble det samlet inn og delt ut klær, mat og sengetøy til de skadelidte. Det ble også opprettet et eget kontor for å ta seg av fordelingen av de mange pengebidragene som kom inn fra fjern og nær.

Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Bergen ble opprettet av fylkesmannen 23. april 1944, det vil si tre dager etter eksplosjonsulykken. Rådmannen for 4. avdeling ble utnevnt som utvalgets sekretær og rådmannens kontor kom til å fungere som sekretariat.

Hovedutvalget skulle ha ansvar for å dele ut innkomne pengebidrag til de skadelidte etter eksplosjonsulykken. Dette innebar å yte hjelp til dem som hadde mistet en forsørger, personer som var blitt blinde eller på annen måte var blitt arbeidsudyktige eller som hadde mistet levebrødet sitt. Hjelp skulle bare gis ved helt påtrengende behov. I 1945 vedtok utvalget å også overføre midler til de som var blitt skadelidende etter bombingen 4. og 29. oktober 1944.

Hovedutvalget hadde et nært samarbeid med innsamlings- og fordelingsorganisasjoner som Centralkirken, Første Metodistkirke, Menigheten Tabernaklet, Næringslivets hjelpekomite, Frelsesarmeen, Røde Kors, Bergen Sanitetsforening med flere. Organisasjonene fungerte som saksbehandlerinstanser som leverte endelige innstillinger om utbetalinger til hovedutvalget.

Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Laksevåg ble oppnevnt av ordføreren i Laksevåg 5. oktober 1944, allerede dagen etter det store flyangrepet der 193 mennesker mistet livet. Utvalget valgte å bruke hovedutvalget i Bergen som modell for sin virksomhet både med hensyn til retningslinjer for utbetaling og organisering av arbeidet.  Også her var Rådmannen for 4. avdeling sekretær.

Se også artikkelen Skadde og drepte sivilpersoner under 2. verdenskrig og  Krigsskader på bygninger i Laksevåg og Krigsskader på bygninger i Bergen.

Hvor

Arkivene etter Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Bergen og Laksevåg (A-0520) er oppbevart ved Bergen Byarkiv.

Ellers kan det også være dokumentasjon i for eksempel arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling (A-0511) og Laksevåg formannskap (A-1543)

Hvilke opplysninger

Arkivene etter Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Bergen og Laksevåg (A-0520) inneholder opplysninger om drepte familieforsørgere og deres etterlatte, opplysninger om personer som ble skadet og skadeomfang, tap av næringseiendommer  og utbetaling av skadebeløp. Arkivet består av to serier med møteprotokoller, kartotek over bidragsutbetaling etter eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944, kartotek over bidragsutbetaling etter bombingen av Nøstet 29. oktober 1944, kartotek over bidragsutbetaling etter bombingen av Laksevåg 4. og 29. oktober 1944, samt kassabøker og bilag.

Klausulering og tilgang

Materialet er i utgangspunktet fritt tilgjengelig for bruk.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

  • 2006—05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentlighetslova)
  • 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteratur og kilder

  • Valderhaug, Gudmund, 1984: Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Bergen og Laksevåg 1944-48. Administrasjonshistorisk oversikt og arkivfortegnelse. Arkivfortegnelse for Krigsskadetrygden for bygninger. Bergen Byarkiv 1984. Foreløpige arkivfortegnelser nr. 7.
  • Fossen, Anders Bjarne og Grønlie, Tore: Bergen Bys historie. Bind IV. Byen sprenger grensene. Bergen 1985.

Lister og referanser

  • BBA/A-0520 Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Bergen og Laksevåg.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *