Hva

Et av tiltakene som ble iverksatt under 2. verdenskrig i forbindelse med luftangrep var opprettelsen av katastrofeutvalg. Slike utvalg skulle opprettes i alle luftvernkretser som hadde egne innkvarteringssjefer og være innkvarteringssjefens lokale kontakt. Katastrofeutvalgene skulle i tilfelle katastrofer på grunn av krigshandlinger eller annet bl.a. ha ansvar for å samle, transportere og innkvartere husløse i forbindelse med luftangrep.

Katastrofeutvalget i Bergen besto av ordføreren (formann), innkvarteringssjefen, forsyningssjefen og representanter for brann-, helse- og handelsinstitusjoner. Ordførerens kontor var sentralkontor for utvalget, mens bygningssjefens kontor administrerte bygningsmessige forhold og innkvarteringssjefens kontor innkvartering, bespisning og andre hjelpeaksjoner.

Katastrofeutvalget hadde en sentral rolle i organiseringen av de ulike hjelpetiltakene som ble satt i verk etter eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944. Det ble organisert legehjelp til skadde, innredet reservesykehus på Fridalen skole, innlosjert husløse på skoler og i forsamlingshus, ordnet med bespisning av de som var rammet av uykken, plassert møbler fra skadde hus i oppbevaringssentraler, satt i stand ødelagte hus osv.

Stadsfysikus var ansvarlig for lege- og sykehushjelp, Det sivile luftvernet ved Innkvarteringssjefen organiserte innkvartering og bespisning av hjemløse, Forsyningsnemndene sto for utdeling av legitimasjons- og kriserasjoneringskort og Materialkontoret organiserte arbeidet med istandsetting av ødelagte bygninger. Det praktiske arbeidet ble i stor grad utført av frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. Det samme skjedde også etter bombingen av Laksevåg 29. oktober samme år.

Se også artiklene Krigsskader på bygninger i Laksevåg, Krigsskader på bygninger i Bergen og Skadde og drepte sivilpersoner under 2. verdenskrig.

Hvor

Arkivet etter Katastrofeutvalget i Bergen er oppbevart ved Bergen Byarkiv. I tillegg er det noe materiale etter Katastrofeutvalget i Laksevåg.

Det er også dokumentasjon i arkiver etter kommunale etater som var involvert i hjelpearbeidet etter bombeangrepene og den store eksplosjonsulykken i 1944. Eksempler er brannvesen, helsevesen, havnevesen m.fl. Det vil også være dokumentasjon i formannskapsarkivene.

I arkivene etter Okkupasjonshistoriekomiteen finnes bl.a. katastrofeutvalgets beretninger etter eksplosjonsulykken 20. april 1944 og flyangrepet på Laksevåg og Nøstet 29.oktober samme år. Disse finnes også i arkivet etter Utflyttingssjefen i Bergen luftvernkrets (A-0420).

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Katastrofeutvalget i Bergen (A-545) inneholder i hovedsak materiale fra eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944 og bombingen av Laksevåg 29. oktober samme år. Arkivet består av en forhandlingsprotokoll, en kopibok, brevjournaler, regnskap, kunngjøringer, rundskriv, henlagte saker og avisutklipp. Her er også et oversiktskart over husskader og gasstengninger i Bergen og detaljerte trykte beretninger om skadeomfang og hjelpetiltak etter de to katastrofene.

Arkivet etter Katastrofeutvalget i Laksevåg (A-1583) er svært fragmentarisk og består i hovedsak av løse dokumenter oppbevart i en arkivboks sammen med materiale fra Kriseutvalget. Her er bl.a. en rapport fra Innkvarteringsnemnda om bombeangrepet 4. oktober 1944, en oversikt over skader på hus samme år og en beretning fra Katastrofeutvalget om bombeangrepet 29. oktober 1944. I tillegg er det en arkivboks merket «Katastrofeutvalget» i arkivet etter Laksevåg formannskap (A-1543).

Lover mv. knyttet til emne

 • Instruks om katastrofeutvalg/katastrofenemnder fastsatt av Politidepartementet departementet 5. november 1943.

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig for bruk.

Lover m.v. knyttet til tilgang

 • 006—05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentlighetslova)
 • 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteratur

 • Hals, Harald og Slettan, Dagfinn: Kommunearkiv i Trøndelag. katalog. Ordningsplan. Statsarkivet i Trondheim. Trøndelag Folkemuseum. Trondheim 1987.
 • Mykland, Liv og Masdalen, Kjell-Olav: Administrasjonshistorie og arkivkunnskap. Kommunene. Oslo 1987.
 • Nielsen, Mona og Vadset, Åsta: «Bestefar trodde det var dommedag». Eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944. Historikk og nye beretninger. Bergen bys skriftserie A, nr. 10. Bergen byarkiv 2014. Se også litteraturlisten her.

Lister og referanser

 • BBA/A-0545 Bergen kommune. Katastrofeutvalget
 • BBA/A-1583 Laksevåg kommune. Katastrofeutvalget
 • BBA/A- 1543 Laksevåg kommune. Formannskapet
 • BBA/- A-0420 Utflyttingssjefen i Bergen luftvernkrets
 • BBA/A- 0421 Innkvarteringssjefen i Bergen.

Listen over er ikke fullstendig. Se også under Hvor.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *