Hva

Bergen byarkiv oppbevarer flere arkiver som inneholder opplysninger om 2. verdenskrig. Mange av disse er både lite kjent og lite brukt. I anledning 80-årsmarkeringen av krigsutbruddet i 1940 og 75-årsmarkeringen for freden har vi produsert nye artikler i oppslagsverket vårt oVe for å bringe disse arkivene frem i lyset. Vi vil supplere med flere artikler i løpet av 2020.

Her følger en oversikt over artiklene organisert etter emne:

Materielle ødeleggelser og erstatninger

Bergen og Laksevåg fikk store materielle skader under 2. verdenskrig forårsaket av flere bombeangrep og den store eksplosjonsulykken på Festningskaien i 1944. Dette er beskrevet i artiklene Krigsskader på bygninger i Laksevåg og Krigsskader på bygninger i Bergen. Artikkelen Krigsskadetrygden for bygninger handler om den økonomiske skadeerstatningen som ble gitt, og artikkelen Materialkontoret om mangel på byggematerialer til reparasjoner og gjenoppbygging.

Personskader og hjelpetiltak

Bombeangrepene og eksplosjonsulykken førte også til svært mange døde og sårede. Se artikkelen Skadde og drepte sivilpersoner under 2.verdenskrig. For å hjelpe de skadelidte ble det satt i gang private innsamlingsaksjoner. Utbetalingen av pengebidrag ble organisert gjennom Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Bergen og Laksevåg.

Beredskap og katastrofer

Det sivile luftvern hadde bl.a. en viktig rolle under hjelpearbeidene etter eksplosjonsulykken ved Bergen havn og bombeangrepene på Laksevåg i 1944, sammen med frivillige, kommunale etater og ulike hjelpeorganisasjoner. De deltok bl.a i brannslukking, rednings- og ryddearbeider, organiserte innkvartering og bespisning av husløse. Katastrofeutvalgene skulle organisere de ulike hjelpetiltakene som ble satt i verk. Se artiklene Det sivile luftvern og Katastrofeutvalg.

Tyske beslagleggelser og husrekvisisjoner

Under okkupasjonen beslagla tyskerne en rekke skoler og andre offentlige bygninger, forsamlingslokaler, hoteller osv. De beslagla også en rekke bolighus og leiligheter for å huse tyske offiserer. De tyske beslagleggelsene og den store bolignøden i byen førte i neste omgang til at kommunen fikk rett til å rekvirere rom og private leiligheter til bruk for hjemløse eller til folk som bodde svært dårlig. Se artiklene Oppgjørskontor og oppgjørsnemnd og Fra rekvisisjonsnemnd til boligformidlingsnemnd.

Tysk byggevirksomhet.

Bergen og Laksevåg spesielt ble sentral for tyskernes krigføring med ubåter. Dette førte til en storstilt byggevirksomhet både innenfor bygrensene og i de tidligere omegnskommunene. Den mest omfattende byggevirksomheten skjedde på Laksevåg. Her ble det reist mannskapsleire, fangeleir, marineverft, bunkere, stillinger, infrastruktur og kaianlegg osv. Se artikkelen Bygninger og anlegg oppført av okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig.

Tidligere produserte artikler om 2. verdenskrig i byarkivets oppslagsverk er Motstandsarbeid., Evakuering av barn, Illegalt arbeid, Nazisme og Okkupasjonstiden.

For flere artikler, digitalisert arkivmateriale og nettutstillingen om eksplosjonsulykken i Bergen 20. april 1944 se Bergen byarkiv forteller – Arkiver fra 2. verdenskrig.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *