Hva

I Bergen og Laksevåg ble 385 sivilpersoner drept og mye over 5000 skadet under 2. verdenskrig.  11. september 1944 omkom 17 norske arbeidere under et bombeangrep mot flytedokken på Laksevåg. Det angrepet som i Norge tok flest sivile liv var bombeangrepet mot ubåtbunkeren på Laksevåg og andre mål den 4. oktober 1944. Av de 193 drepte var 74 barn, hvorav 61 omkom da Holen skole ble truffet. I alt omkom 266 personer under de alliertes bombeangrep og 330 ble såret. At tallet på drepte og sårede ikke var større skyldtes at mange hadde flyktet fra byen eller var blitt evakuert.

I tillegg kom alle de døde og sårede under eksplosjonsulykken ved Bergen havn 20. april 1944. Dette var den største eksplosjonsulykken i Norge under okkupasjonen. Rundt 160 personer mistet livet, hvorav 101 var norske og rundt 4800 personer ble så skadet at de trengte legehjelp. Samtidig skjedde det en rekke ulykker med dødelig utgang eller med alvorlige lemlestelser som skyldtes drivminer, landminer eller ulike andre sprenglegemer.

Under følger en oversikt over hva som finnes av dokumentasjon om sivilpersoner som ble såret eller drept under bombeangrep og andre krigsrelaterte hendelser i Bergen og Laksevåg under 2.verdenskrig.

Se også artiklene Krigsskader på bygninger i Laksevåg og Krigsskader på bygninger i Bergen.

Hvor

Dokumentasjon om sivilpersoner som ble såret eller drept under bombeangrep og andre krigsrelaterte hendelser i Bergen og Laksevåg under 2.verdenskrig finnes i flere ulike arkiver. Eksempler er arkivene etter Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Bergen og Laksevåg (A-0520), Katastrofeutvalget i Bergen A-0454, Bergen brannvesen (A-1181), Haukeland sykehus (A-2050), Bergen legevakt (A-0500) og Bergen sunnhetsvesen/helseråd (A-2617).

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Bergen og Laksevåg (A-0520) inneholder beskrivelser av personskader etter eksplosjonsulykken i Bergen 4. april 1944, bombingen på Laksevåg 4 oktober 1944 og bombingen av Nøstet og Laksevåg 29. oktober 1944 i forbindelse med utbetaling av skadeerstatninger til familier som hadde mistet en forsørger og til personer som var blitt arbeidsuføre som følge av skadene. Arkivet inneholder møteprotokoller med vedtak om utbetalinger og kartotekkort over bidragsutbetalinger.  Se også artikkelen om Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Bergen og Laksevåg.

I arkivet etter Katastrofeutvalget i Bergen A-0454) er det bl.a. lister over drepte og sårede innlagt på sykehus etter eksplosjonsulykken 4. april 1944. Se artikkelen Katastrofeutvalg.

I arkivet etter Haukeland sykehus (A-2050) vil man kunne finne pasientjournaler for personer som ble innlagt på sykehuset de aktuelle dagene de katastrofale hendelsene fant sted. Det samme gjelder også arkivet etter Bergen legevakt (A-0500).

Arkivet etter Bergen sunnhetsvesen (helserådet) (A-2617) inneholder bl.a. dødsmeldingsprotokoller for Bergen hvor det under dødsårsak er påført  «eksplosjonsulykken» etc.»

Arkivet etter Bergen brannvesen (A-1181) inneholder en adresseprotokoll med registrering av alle bombenedslag, skadede og døde.

Klausulering og tilgang

Arkivene etter Katastrofeutvalget A-0545),  Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Bergen og Laksevåg (A-0520) og aktuelt materiale i arkivet etter Bergen sunnhetsvesen/helseråd (A-2617) er i hovedsak fritt  tilgjengelig, men enkelte opplysninger kan unntas offentlighet.

Helsejournalene i arkivene etter Haukeland sykehus og Bergen legevakt er klausulerte, men opplysninger kan etter søknad gjøres tilgjengelig for forskere og nærmeste pårørende. Se ellers Prosedyrer for bestilling/fremfinning.

 

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

 • 2006—05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentlighetslova)
 • 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven
 • 1999-07-02-64 Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
 • 1999-07-02-63 Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettigshetloven)
 • 2014-06-20-42 Lov om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven)

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

For materialet etter Katastrofeutvalget A-0454), Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Bergen og Laksevåg (A-0520) og aktuelt materiale i arkivet etter Bergen sunnhetsvesen/helseråd (A-2617) i gjelder vanlige bestillingsrutiner.

Alle henvendelser om innsyn i arkivet etter Haukeland sykehus (A-2050) skal gå gjennom Helse Bergen, Dokumentasjonsavdelinga, mens henvendelser i arkivet etter Bergen legevakt (A-0500) skal rettes til legevakten.  Henvendelser må sendes skriftlig og inneholde en begrunnelse for krav om innsyn.

Litteratur og kilder

 • Fossen, Anders Bjarne og Grønlie, Tore: Bergen Bys historie. Bind IV. Byen sprenger grensene. Bergen 1985.
 • Greve, Tim: Bergen i krig. 2 : 1943–1945. Utg. Eide. Bergen. 1979 Digital utgave på Nasjonalbiblioteket
 • Strand, Odd: 20. april : en dag i 1944 : eksplosjonsulykken i Bergen. Utg. Nordanger. Bergen. 1970. Digital utgave på Nasjonalbiblioteket.
 • Kjell Fossen: Laksevågs historie, 1991
 • Arne Lyngvi: Bomber over Laksevåg«, 1991
 • Arne Lyngvi: Alarm, -Dagbok for Bergen under andre verdenskrig
 • Nedrebø, Yngve og Sedal, Paul (red): Bombemål. S/N 102 Bergen. De allierte bombeangrepene på Laksevåg i 1944 og 1945. Bergen 2012.

Opplysninger hos andre

Opplysninger om skadde og drepte i Bergen og Laksevåg under 2. verdenskrig finnes også ved Statsarkivet i Bergen, ved Riksarkivet (Arkivverket) og på Digitalarkivet. Se Ofre etter eksplosjonen i Bergen 20. april 1944

Lister og referanser

 • BBA/A-2050 Haukeland sykehus
 • BBA/A- 0500 Bergen legevakt
 • BBA/A-0520 Hovedutvalget for pengebidragsfordelingen i Bergen og Laksevåg.
 • BBA/A-0454 Katastrofeutvalget
 • BBA/A-2617 Bergen sunnhetsvesen (helserådet)
 • BBA/A-1181 Bergen kommune. Brannvesenet.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *