Hva

I 1621 testamenterte Ingeborg Michelsdatter, en tidligere prestefrue i Vesterålen, en gave til Domkirken i Bergen på 300 riksdaler in specie. Betingelsen var at kirken skulle bruke renteinntektene til årlig å sende en halv lest mel til «de Fattige og Nødtørftige udi Vesteraalens Len i Nordlandene». En halv lest er 6 tønner, hver på 138,974 liter. Melet skulle fordeles med «den ene Tønde til Sortland Sund, den anden til Langenæs Vær, to Tønder til Øxnæs Fjerding og to Tønder til Tindens Fjerding».  I nyere tid er dette omregnet til 500 kg mel.

Forsendelsene startet i 1622. De første årene gikk legatet trolig med overskudd, men stigende melpriser førte med tiden til at omkostningene langt oversteg rentene av kapitalen. Domkirken fikk derfor etter hvert en årlig utgiftspost i forbindelse med legatet. I 1842 ville Domkirken si opp kapitalen, og tilbød Øksnes herred, som på den tiden var mottaker av melet, å overta summen på 300 riksdaler, mot at Domkirken i fremtiden skulle være fri for sine forpliktelser. Øksnes herred nektet dette, og tok saken inn for retten. Ved høyesterettsdom av 15. september 1849 ble Domkirken dømt til å fortsette ordningen.

Langenes ble skilt ut fra Øksnes som egen kommune 1919, og melet ble deretter fordelt med 300 kg til Øksnes og 200 kg til Langenes. Bergens kirkevesen, som overtok ansvaret for legatet etter Domkirken, fortsatte å ha underskudd på disse bevilgningene. Etter 2. verdenskrig forsøkte man på nytt å få Langenes og Øksnes herreder til å frafalle kravet, mot å få utbetalt kapitalen. Dette lyktes heller ikke denne gangen. Vaksdal Mølle overtok ansvaret for forsendelsene etter en overenskomst med Bergen kommune 1958. Langenes og Øksnes ble slått sammen til den nye Øksnes kommune 1964, og fra den tid var Øksnes sosialkontor eneste mottaker av melet. Melet ble fortrinnsvis delt ut til barnerike familier, og ble sett på som en æresgave mer enn en almisse.

Hvor

I arkivet etter Kirke- og begravelsesvesenet i Bergen kommune finner man en mappe om emnet i saksarkivets arkivstykke Dac 1, mappe 4. I arkivstykke F 1, fundatser og testamenter vedr. Bergens kirkers legerte midler, finner man en avskrift av gavebrevet. Originalbrevet om Ingeborg Michelsdatters gave fra 1621 eksisterer trolig ikke lenger. Sannsynligvis er dette blitt ødelagt i bybrannen i 1702. Men i 1642 ble det laget en kopi av originalbrevet som ble sendt til Øksnes kirke og oppbevart der. Av dette dokumentet ble det i 1714 laget en ny kopi som ble sendt til Domkirken i Bergen. Denne kan vi finne i dokumentsamlingen i arkiv etter Domkirken (boks 1: 1697-1747, mappe 3). I arkivet etter Legatinspeksjonen i Bergen kommune finnes en mappe om Ingeborg Michelsdatters legat i arkivstykke Ea 7, mappe 36.

Hvilke opplysninger

I kirkevesenets arkiv finner man korrespondanse, avskrifter av gavebrevet m.m. angående legatet. I legatinspeksjonens arkiv finner man kontrakt mellom Bergen kommune og Vaksdal Mølle om overtagelse av legatet i 1958, avskrifter fra N. Nicolaysens Norske stiftelser angående legatet, avisartikler m.m.

Klausulering og tilgang

Arkivmaterialet er fritt tilgjengelig.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteratur

 • Nicolaysen, N.: Norske stiftelser. Bind 1, side 49 og bind 3, side 536-577. Avskrifter finnes i A-2987.
 • Norsk Rettstidende 1849, side 641 følgende.

Lister og referanser

BBA A-0096 Bergen kommune. Kirke- og Begravelsesvesenet:

 • Dac 1: D1. Domkirken. Mappe 4: Ingeborg Michelsdatters gave av 1621
 • F 1: Fundatser og testamenter vedr. Bergens kirkers legerte midler. Avskrifter

BBA A-1275 Domkirken:

 • Boks 1: 1697-1747, mappe 3 (Her finner vi en kopi, skrevet i 1714, av gavebrevet fra 1621)

BBA A-2987 Bergen kommune. Legatinspeksjonen:

 • Ea 7: Legater. Saker. Mappe 36: Ingeborg Michelsdatter, L-433
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *