Hva

Arna familiebarnehage var en kommunal barnehage med adresse Stephansens veg 45 i Arna bydel. Barnehagen var opprinnelig bygget opp av flere familiebarnehagehjem. En familiebarnehage er en barnehage der driften foregår i små grupper i private hjem, der kommunen har ansvar for godkjenning og tilsyn. I 1968, i tidligere Arna kommune (nå Bergen kommune), satte sosialkontoret i verk ordningen med familiedaghjem, noe som var til god hjelp i et område der barnehager og daghjem manglet. Tilbudet var et tilbud på lik linje med kommunens hel- og halvdags barnehager. Også skolebarn var en periode plassert i barnehagen utenom skoletiden i foreldrenes arbeidstid. Dette tok slutt med innføringen av skolefritidsordningen (SFO).

Arna familiebarnehagen fikk i 1995 nye lokaler på Espeland, og da ble også vanlig avdelingsdrift knyttet til barnehagen.

Barnehagen besto av 2 ordinære avdelinger på Espeland, Ruffen 0 – 3 år og Klatremus 3 – 6 år, i tillegg til et familiebarnehagehjem i Indre Arna.

Barnehagen sin profil:

«Gjennom vårt pedagogiske arbeid skal barn i Arna familiebarnehage oppleve sunne og trygge relasjoner som formidler respekt, aksept, tillit og tiltro i deres hverdag i barnehagen. barn skal oppleve tilknytning til stabile, tilstedeværende voksne som gir barnet en opplevelse av å bli sett, hørt og tatt på alvor.»

Barnehagen ble nedlagt fra august 2018.

Hvor

Arkivet etter Arna familiebarnehage er oppbevart ved Bergen byarkiv, A-6105.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder forskjellig informasjon om barna og de ansatte ved barnehagen. I tillegg inneholder arkivet barnehagens administrative saker. Arkivets periode går fra 1958 til 2014.

Informasjon om barna finnes først og fremst i barnemappene. Her vil man finne informasjon om søknader, svar på søknader og oppsigelse av barnehageplasser. I tillegg kan mappene inneholde referater fra foreldresamtaler, søknader om spesialpedagogisk hjelp, individuelle utviklingsplaner m.m.

Om personalet finnes det opplysninger som sluttattester, arbeidsavtaler, lønn og fravær.

I tillegg inneholder arkivet møtebøker, sakarkiv, årsplaner, informasjon til foreldre, regnskap m.m.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

  • Administrativt arkivmateriale er i hovedsak fritt tilgjengelig.
  • Personsensitive opplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernsaker)
  • Se for øvrig Innsyn

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

  • Skriftlig forespørsel er nødvendig. Se ellers Innsyn.

Lister og referanser

  • BBA A-6105 Arna familiebarnehage
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *