Hva

Møllendal krematorium i Bergen er Norges første krematorium, anlagt i 1907. Fra gammelt av var det vanlig i Norge å kremere de døde, men ved innføringen av kristendommen i Norge ved begynnelsen av 1000-tallet ble det etterhvert gravlegging som ble normen. På slutten av 1800-tallet ble det etablert kremasjons- eller likbrenningsforeninger som arbeidet for å fremme kremasjonsjonssaken i Norge. Norsk Ligbrændingsforening ble stiftet i 1889 og i 1898 ble det vedtatt en lov som igjen tillot kremasjoner. Se artikkelen Kremasjon.

I 1892 ble det stiftet en lokal likbrenningsforening i Bergen. Initiativtaker og mangeårige formann var en av byens ledende arkitekter, Schak A. S. Bull. Andre kjente skikkelser var overlegene D. C. Danielsen og Armauer Hansen.

Foreningen fikk utvirket at det i 1906 ble tillatt å anlegge et krematorium på Møllendal gravplass. Her var det i 1874 reist et gravkapell og krematoriet ble plassert i kapellets kjeller. Som kuriositet kan en nevne at Edvard Grieg var den 7. personen som ble kremert ved Møllendal krematorium. Grieg hadde vært medlem av likbrenningsforening siden stiftelsen. Møllendal krematorium ble avløst av Solheim krematorium i 1939.

I 1967 godkjente formannskapet i Bergen planene om et nytt interkommunalt krematorium med kapeller på Møllendal. Det gamle gravkapellet ble revet i 1970 og det nye krematoriet ble bygget et stykke nedenfor. Krematoriet og de to kapellene Håpet og Troen ble åpnet i 1971.

Møllendal krematorium ble rehabilitert i 2010 (da en blant annet fikk to nye forbrenningsovner og renseanlegg), og er i dag et av landets mest moderne krematorier. Krematoriet har to ovner med kapasitet til å brenne 2000 kister i året, kjølerom med plass til 57 kister og et fryserom med plass til 8 kister. I tillegg er det lagringsplass til 300 urner. Det er også et syningsrom om de etterlate ønsker å se den døde.

Møllendal krematorium utfører kremasjoner av døde fra hele Hordaland, og er i dag det eneste krematoriet i området, etter at krematoriet på Solheim ble lagt ned.

Hvor

Bergen Byarkiv oppbevarer flere arkiver som gir oss opplysninger om byggingen av Møllendal krematorium, både i 1906/07 og fra 1970, materiale som viser driften, oversikter over kremerte etc. Se Lister og referanser.

Hvilke opplysninger

I de ulike arkivene, se Lister og referanser, vil en finne opplysninger om byggingen av Møllendal krematorium, driften og opplysninger om hvem som er kremert, i mange av de ulike seriene. En vil finne opplysninger i de ulike møtebøkene, kopibøkene, saksarkivene, tegninger av krematoriet/anleggsområdet, kremasjonsbøker (er krematoriet sine egne oversikter over hvem som er kremert ved krematoriet) etc. En finner i disse arkivene opplysninger fra slutten av 1800-tallet og helt frem til i dag.

Lover mv. knyttet til emne

 • Lov 3. august 1897 om kirker og kirkegårder
 • Lov 11. juni 1898 om likbrænding
 • Lov 3. mai 1913 om likbrænding
 • Lov 7. juni 1996 om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven)
 • Forskrift 10. januar 1997 til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven)

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er i hovedsak fritt tilgjengelig.
 • Personsensitive opplysninger er taushetsbelagt i 60 år.
 • Saker angående gravåpninger, flytting av lik og aske med videre reguleres av Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven), § 7 og 8.
 • Se forøvrig temaord Innsyn.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner. Se forøvrig temaord Innsyn.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-0096 Bergen kommune. Kirke- og Begravelsesvesenet
 • BBA A-1026 Bergen kommune. Kirkeseksjonen
 • BBA A-2969.05 Bergen kommune. Kirkeavdelingen
 • BBA A-3942 Bergen kommune. Byggekomiteen for Møllendal krematorium
 • BBA A-5140 Bergen kirkelige fellesråd
 • BBA A-5472 Byggekomiteen for Interkommunalt krematorium

Se også:

 • BBA A-3062 Bergens Likbrendingsforening
 • BBA A- 0513 Bergen kommune. Byarkitekten
 • BBA A- 0653 Bergen kommune. Statiker og konsulent i jernbetong
 • BBA A- 0929 Bergen gassverk
 • BBA A- 0967 Bergen kommune. Reguleringsvesenet
 • BBA A-2692 Bergen kommune. Fagkontor for byggteknikk
 • BBA A-2695 Bergen kommune. Byggeprosjektavdelingen
 • BBA A-2909.05 Bergen kommune. Kommunalavdeling fritid og kultur

Lenker

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *