Hva

Carte Blanche, Norges nasjonale kompani for samtidsdans,  ble etablert i Bergen i 1989 og er i dag lokalisert i Studio Bergen i Nøstegaten 119. Carte Blanche AS eies og finansieres av Kulturdepartementet, Vestland fylkeskommune og Bergen kommune.

Historie

Kompaniet ble opprettet i Bærum, i 1984, av Jennifer Day og Tony Ferraz. Sammen med en gruppe dansere presenterte de sitt første program våren 1985, i Oslo, under navnet Carte Blanche. Basen deres var jazz og en mer showpreget dans. Programmet ble etterfulgt av en turne med Rikskonsertene.

Det ble bestemt, med kulturminister Halvard Bakke (senere styreleder i Carte Blanche), i spissen, at det skulle opprettes et regionalt dansekompani i Bergen. Valget falt på Carte Blanche som nå flyttet til Bergen.

I 1989 ble det underskrevet en avtale mellom Staten, Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune og Carte Blanche om at hvis gruppen flyttet til Bergen og oppfylte avtalens forpliktelser ville kompaniet motta støtte fra de tre partene. Carte Blanche gikk med på avtalen, men Carte Blanche klarte ikke overgangen til Bergen og konkursen var uunngåelig. Politikerne i Bergen hadde derimot vilje til å satse på Carte Blanche og de ble hjulpet på fote igjen. 15. februar 1990 etablertes Nye Carte Blanche danseteater A/S, under ny ledelse men med mange av de samme danserne.

Takket være Bergen kommune fikk kompaniet også i mars samme år et fast tilholdssted i den gamle Turnhallen i Sigurdsgate, senere Danseteateret.

Det nyetablerte kompaniet fikk nå en overgang fra jazzdans til mer moderne dans, og startet å turnere både i Norge og internasjonalt.

I 2000 tok kompaniet tilbake sitt gamle navn Carte Blanche og forlot dermed termen «Nye».

I 2004 var kompaniet klare for nye og mer hensiktsmessige lokaler på Nøstet, og forlot dermed lokalene i Sigurdsgate.

De senere årene har også kompaniet gått fra å være et regionalt dansekompani for Bergen og Hordaland til å bli Norges nasjonale kompani for samtidskunst.

I dag

Kompaniet består i dag av 12-15 dansere fra hele verden.  I tillegg har  Carte Blanche en teknisk avdeling, en administrasjon og et eget helseteam.

De siste årene har Carte Blanche arbeidet for å få fast tilholdssted i det nedlagte Sentralbadet i Bergen. Det er ønske om å etablere et scenekunsthus der. Statsminister Erna Solberg varslet i mai 2017 et statstilskudd med øvre ramme på 230 millioner, som ledd i revidert nasjonalbudsjett for 2017. Dette utløser tilsvarende summer fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, med en totalramme på 700 millioner, til sceneteknisk utstyr, tribuner, lydanlegg og annet utstyr.

Hvor

Carte Blanche har deponert arkivet sitt hos ArkiVest. Se Lister og referanser under.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder administrativt materiale som møtebøker (1986-2008), korrespondanse (1985-2011), regnskap (1984-2006) og personalforvaltning (1987-2008). Arkivet inneholder ikke en egen serie med personalmapper, men i serien Pc finnes mapper med personalinformasjon.

Arkivet inneholder også en del egenproduserte trykksaker som årsmeldinger (1990-2011), program (1988-2013), plakater (1990-2011) og en jubileumsbok for 25 årsjubileet i 2014.

Klausulering og tilgang

Arkivet er klausulert og all bruk må godkjennes av Carte Blanche.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Skriftlig forespørsel sendes til Bergen Byarkiv.

Litteraturhenvisning

  • Nye Carte Blanche 5 år: Trykksak
  • Nettside

Lister og referanser

  • BBA A-5151 Nye Carte Blanche AS
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *