Hva

Bergen parkeringsselskap feiret i 1999 25-års jubileum. Bildet er hentet fra jubileumsskriftet

I løpet av 1960-årene ble trafikkforholdene i Bergen gradvis forverret og de kommunale myndighetene satte derfor i gang tiltak som tidsbegrenset parkering og parkeringsforbud i en rekke gater. I 1973 vedtok bystyret å opprette et parkeringsselskap for Bergen, og allerede året etter kom Bergen parkeringsselskap i drift. Selskapet ble opprettet av Bergen kommune for å ta hånd om all avgiftspliktig parkering på offentlig grunn i Bergen sentrum, med myndighet til å ilegge gebyr og tilleggsavgift for visse parkeringsovertredelser.

Allerede i 1967 fikk Bergen sentrum sine første parkometer. Den gang lå ansvaret for disse til Bergen Veivesen. I 1972 tok Anleggseksjonen over dette ansvaret, og hadde dette frem til Bergen parkeringsselskap tok over.

Walter Irgens, forretningsfører og parkeringssjef 1974-1984. Bildet er hentet fra jubileumsskriftet.

Av prosjekter selskapet har vert involvert i kan en nevne Bygarasjen (åpnet 1984), Birkebeinergaten Garasje (åpnet 1987), Engen P-hus (åpnet 1989), Klostergarasjen (åpnet 2005) etc. I tillegg kan en nevne arbeidet med å få parkeringshus under Festplassen. Planene fikk sin ende og ble lagt vekk i 1992, og hadde da kostet Bergen kommune 8.07 millioner kroner.

Bergen parkeringsselskap skiftet i 2007 navn til Bergen Parkering KF, og fra 01.01.2011 til Bergen Parkering AS som følge av selskapsomdanning av Bergen Parkering KF.

Bergen Parkering AS har i dag kontor i Lars Hilles gate 19.

Hvor

Arkivet etter Bergen parkeringsselskap er avlevert Bergen Byarkiv, A-5069. Arkivet er ordnet og registrert. A/S Parkeringsanlegget Solheimsviken, A-5070, er skilt ut som egen arkivskaper. En kan også finne opplysninger i andre kommunale arkiver, se Lister og referanser.

Hvilke opplysninger

Allerede i 1967 fikk Bergen sentrum sine første parkometer. Bildet er hentet fra jubileumsskriftet.

Arkivet inneholder møtebøker, kopibøker, sakarkiv, lønnsdokumentasjon, personalmapper, trykksaker o.l. En stor del av materialet er unikt for selskapet som: skjema for ileggelse av parkeringsgebyr, klagebehandling, materiale vedrørende parkeringsautomater etc. I tillegg finnes materiale vedrørende P-bussen og miljøsyklene.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Store deler av arkivet etter Bergen Parkeringsselskap er fritt tilgjengelig. Unntaket er arkivmateriale som inneholder personsensitive opplysninger. Personsensitive opplysninger er klausulert i 60 år. Se Innsyn. 

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-5069 Bergen Parkeringsselskap
 • BBA A-5070 A/S Parkeringsanlegget Solheimsviken

Se også:

 • BBA A-0003 Bergen kommune. Formannskapet
 • BBA A-3371 Bergen kommune. Rådmannens fellessekretariat
 • BBA A-3382 Kommunalavdeling næring og samferdsel
 • BBA A-0540 Bergen kommune. Byggesaksavdelingen
 • BBA A-0653 Bergen kommunes statiker og konsulent i jernbetong
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *