Hva

Fortegnelse over utstedte ildstedsattester i Bergen tidsrommet 1. april – 1. juli 1873. Fra Stadskonduktørens kopibok.

En ferdigattest er et dokument fra bygningskontrollen om at et byggearbeid er ferdig og utført i samsvar med gjeldene vedtak/regelverk. Ferdigattesten markerer at bygningsmyndighetenes kontroll med nybygget er avsluttet. Ferdigattester forteller altså både om alderen på en bygning og tidfester eventuelle om- og på bygninger. Tidligere betegnelser på ferdigattester er ildsteds- eller skorsteinsattester og lovlighetsattester. Se også Byggemeldinger, Byggesaksmapper og Byggeår for hus

Hvor

Bergen:
Fortegnelse over oppførte og attesterte bygninger i 1901, første halvår. Fra bygningssjefens kopibok.

Opplysninger om når et hus sto ferdig eller gjenparter av ferdigattester finnes bl.a. i arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) og i arkivet etter Byutvikling/Byggesaksavdelingen (A-0540). Kopier av ferdigattester, samt skorsteinsattester vil også finnes i arkivet etter Bergen Brannvesen (A-1181).

Omegnskommuner:

Arkivet etter Byutvikling/Byggesaksavdelingen inneholder også ferdigattester for bygg i de tidligere omegnskommunene til Bergen. I tillegg kan det finnes ferdigattester i byggesaksmappene i arkivet etter Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet (A-0051), Fana kommune. Bygnings- og reguleringsvesenet (A-0503) og Åsane kommune. Bygnings- og reguleringssjefen (A-2786).

 Se også artiklene Bygningsdokumentasjon i tidligere Haus/Arna kommuneBygningsdokumentasjon i tidligere Fana kommune, Bygningsdokumentasjon i tidligere Laksevåg kommune, Bygningsdokumentasjon i tidligeren Årstad kommune, Bygningsdokumentasjon i tidliger Åsane kommune.

 

Hvilke opplysninger

Ferdigattest fra byggesaksmappen for Eikeviken 55, 1980.

Bergens første bygningslov fra 1830 ga påbud om at det måtte utstedes en attest på skorsteinen før huset ble innflytningsklart. Lister over slike attester finnes bl.a. i stadskonduktørens kopibøker i arkivet etter Bygningsjefen i Bergen (A-0430).

Senere bygningslover innebar en skjerping av bygningskontrollen. Deler av byggearbeidene måtte byggeanmeldes og godkjennes spesielt, og først når alle involverte etater hadde gitt sin godkjenning kunne det utskrives en endelig ferdigattest med påtegnet brukstillatelse. Ferdigattester forelå etter hvert som egne skjema, og gjenparter av disse er oppbevart i byggesaksmappen sammen med med byggemeldingen, bygningstegninger m.v. Ved Bergen Byarkiv er det oppbevart byggesaksmapper i arkivene etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430).

For de tidligere omegnskommunene til Bergen kan det ligge gjenparter av ferdigattester i byggesaksmappene i arkivet etter Bergen kommune, Byggesaksavdelingen (A-0540), Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet (A-0051), Fana kommune. Bygnings- og reguleringssjefen (A-0503), Åsane kommune. Bygnings- og reguleringssjefen. (A-2786).

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Byggesaksmapper er i hovedsak fritt tilgjengelig, men det er enkelte unntak:

Enkelte byggesaker er unntatt offentlighet etter Offentlighetslovens § 24. I slike byggesaker leveres det ikke ut tegninger uten at vedkommende som spør kan dokumentere at hun er hjemmelshaver, eller kan vise en godkjenning fra hjemmelshaver. Eksempler er innvendige tegninger av banker, fengsler, sykehus, rådhus etc.

I enkelte private byggesaker kan det også være legeerklæringer og andre personlige opplysninger.  Disse er ikke skannet, men er heller ikke offentlig tilgjengelig i papirarkivet.

 

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Alle hjemmelshavere (huseiere) vil ha tilgang til byggesaksmappen for deres hus på internett. Besøk www.bergen.kommune.no og klikk på fanen Min side – Privat.

Eventuelle spørsmål om innsyn kan rettes til kundesenteret ved Plan- og bygningsetaten i Autogården i Johannes Brunsgate 12 eller på e-post til: arkiv.byggesak@bergen.kommune.no . Se også Saksinnsyn.

Den originale byggesaksmappen kan bestilles for gjennomsyn på byarkivets lesesal. Det samme kan også protokoller fra arkivet etter Bygningssjefen i Bergen.

Litteraturhenvisning

 • Henrik v. Achen: Bygningsvesenet i Bergen 1830-1971. Med særlig henblikk på bygningskontrollen. Administrasjonshistorie og byggesaksbehandling 1830-1971. Veiledning i bruk av arkivene. Bergen Byarkivs skrifter, rekke A nr. 1. Bergen Byarkiv 1983.
 • Henrik v. Achen: En del arkiver vedr. bygningsvesenet i Bergen 1830-1971. Arkivfortegnelse. Bergen Byarkivs skrifter, rekke B, nr.1. Bergen Byarkiv 1983.

Opplysninger hos andre

Bygningsdokumentasjon finnes også ved Statsarkivet i Bergen og Riksarkivet(Arkivverket), f.eks. branntakster. En del av disse er digitalisert og er tilgjengelig på Digitalarkivet. Se også oversiktsartikkelen Bygningsdokumentasjon i arkivene – en generell orientering.

Lister og referanser

Bergen:
 • BBA A-0430 Bergen kommune. Bygningssjefen.
 • BBA A-0540 Bergen kommune. Byggesaksavdelingen 1972-.
 • BBA A-1181 Bergen Brannvesen.
Tidligere omegnskommuner:
 • BBA A-0051 Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet.
 • BBA A-0540 Bergen kommune. Byggesaksavdelingen
 • BBA-0503 Fana kommune. Bygnings- og reguleringssjefen.
 • BBA-2786 Åsane kommune. Bygnings- og reguleringssjefen.
 • BBA-0051 Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet.
Skriv ut artikkel

Skrevet av

3 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *