Hva

Luster Sanatorium ble bygd av St. Jørgen stiftelse i Bergen og sto ferdig i 1902. Sanatoriet ligger høyt oppe i fjellsiden over Luster, og tjente som tuberkulosesykehus for Vestlandet frem til midten av 1950-årene. Luster Sanatorium var i sin tid et av de største spesialsykehusene i landet.

Hovedbygningen er en staselig treetasjes murbygning tegnet av arkitekt Adolph Fischer. Bygningen hadde i 1902 nærmere 100 sengeplasser og moderne kur- og operasjonssaler. I tillegg omfattet anlegget eget vaskeri, stall og grisefjøs, ishus og en elektrisk drevet taubane fra dampskipskaien ved fjorden. Det ble også bygget vei opp til sanatoriet. Hovedbygningen ble utvidet flere ganger og det ble bl.a. reist egne boliger for de ansatte. Harastølen fikk også eget kapell med likhus.

Behandlingstilbudet var delvis operasjoner, delvis ulike kurer. Årsaken til plasseringen av sanatoriet var det tørre og gunstige klimaet og den friske fjelluften. Frisk luft var en viktig del av behandlingen, og pasientene var ute hver dag. De sprekeste spaserte på turveiene i anlegget, mens andre lå innpakket i senger ute på den overbygde baldakinen langs sørsiden av hovedbygningen.

De fleste pasientene kom fra Bergensregionen, men det var også pasienter fra andre deler av landet. Sanatoriet var et lukket samfunn og pasientene hadde liten kontakt med lokalsamfunnet. Det var også en streng kjønnsdeling, og kvinner og menn hadde både separate senge- og matsaler.

Rett etter 2. verdenskrig kom det effektive vaksiner mot tuberkulose, og dermed ble grunnlaget for sanatoriet borte. Bygningsmassen ble en periode brukt som psykiatrisk sykehjem, og pasienter fra Rosenbergs asyl ble flyttet hit. På 1990-tallet var det et par år asylmottak her. Etter at dette ble avviklet har bygningsmassen stått tom.

Se også artikkelen Tuberkulose.

Hvor

Arkivet etter Luster Sanatorium (A-2340/1845) er oppbevart ved Bergen byarkiv. I tillegg finnes det noe materiale om sanatoriet i arkivet etter St. Jørgens Hospital (A-0313).

Bergen byarkiv oppbevarer også arkiver etter helserådene i Bergen og de tidligere omegnskommunene Arna, Fana, Laksevåg og Åsane. I flere av disse er det såkalte tuberkuloseprotokoller som inneholder opplysninger om tuberkuløse i kommunene. Opplysninger kan også finnes i arkivene etter fattigvesenet/sosialvesenet i Bergen og de tidligere omegnskommunene.

For andre kilder, se artikkelen Tuberkulose.

Hvilke opplysninger

Mesteparten av arkivet etter Luster Sanatorium består av pasientjournaler. Journalene dekker perioden 1902-1958, men årene 1904 -1912 mangler. Pasientjournalene er ordnet etter journalnummer, og det er navneregistre til journalene.

Foruten pasientjournalene inneholder arkivet diverse korrespondanse fra 1916 og en del år fremover, operasjonsprotokoller fra 1947-1958, arbeidsprotokoller fra 1936-1966, utskrivingsprotokoller fra periodene 1903-1913 og 1950-1958, diverse materiale fra diagnosestasjonen i Sogndal, regnskapsmateriale, enkelte årsberetninger, kort over ansatte, bygningstegninger og enkelte fotografier.

I arkivet etter St. Jørgens Hospital er det også diverse dokumentasjon om Luster Sanatorium, bl.a. regnskapsmateriale, tegninger og saker vedrørende taubanen. Bergen byarkiv oppbevarer også arkivmateriale etter Luster Sanatoriums hjelpefond.

Klausulering og tilgang

Pasientjournaler inneholder sensitive personopplysninger og er derfor taushetsbelagt. Se Innsyn.

Lover og bestemmelser knyttet til klausulering og tilgang

De generelle bestemmelsene om taushetsplikt finnes i offentlighetsloven, forvaltningsloven og forvaltningsforskriften. I tillegg inneholder enkelte særlover som pasient- og brukerrettsloven og helsepersonelloven spesielle bestemmelser om taushetsplikt.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Du må henvende deg skriftlig til Bergen byarkiv og opplyse om hvorfor du ønsker innsyn og hva opplysningene skal brukes til. Henvendelsen må inneholde opplysninger om pasientens navn, fødselsdato, omtrentlig tidspunkt for opphold og pasientens bostedsadresse/kommune, samt ditt forhold til pasienten (nærmeste pårørende etter pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 b eller annet).

Problemer

Arkivet etter Luster Sanatorium er bare delvis ordnet og er heller ikke komplett. Pasientjournaler fra årene 1904-1912 (fra jnr. 600-3050) mangler, og i det øvrige materialet er det store huller.

Litteratur og kilder

https://www.allkunne.no/framside/fylkesleksikon-sogn-og-fjordane/historie-i-sogn-og-fjordane/historie/lyster-sanatorium—harastolen/1901/75779/

Opplysninger hos andre

Helserådsarkiver fra kommuner utenfor Bergen kan inneholde opplysninger om pasienter som kom fra de respektive kommunene. Det samme gjelder også arkivene etter fattigvesen/sosialvesen.

Opplysninger om pasienter ved sanatoriet kan også finnes i folketellinger på Digitalarkivet. Riksarkivet har også noe dokumentasjon om institusjonen.

Lister og referanser

 • BBA/A-2340 Luster Sanatorium
 • BBA/A-0921 Luster Sanatoriums hjelpefond (1947-1953)
 • BBA/A-0313 St. Jørgens Hospital
 • BBA/A-2617 Bergen kommune. Sunnhetsvesenet (Bergen helseråd)
 • BBA/A-2268 Fana kommune. Helserådet
 • BBA/A-2314 Åsane kommune. Sunnhetsvesenet.
 • BBA/A-2271 Laksevåg kommune. Helserådet
 • Ulike arkiver etter fattigvesen/sosialvesen

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *