Hva

Betanien sykehus blir drevet av Stiftelsen Betanien, grunnlagt av Metodistkirken. Stiftelsen begynte sin virksomhet i Bergen i 1904 og arbeidet de første årene med privat hjemmesykepleie, både i private hjem og i byens eksisterende sykehus. I 1914 åpnet stiftelsen sitt eget sykehus i en tidligere privatbolig i Kalfarveien 20. Her ble det innredet hospital i 1. etasje og søsterhjem i 2. etasje.

Sykehuset ble etter hvert betydelig utvidet. Dette skjedde delvis gjennom oppkjøp og ominnredning av nabohus og delvis gjennom nybygging. Betanien sykehus hadde på sitt meste 162 senger og var et akutt lokalsykehus med avdelinger innen kirurgi, medisin, gynekologi og plastisk kirurgi, foruten føde- og barselavdeling.  Behandlende leger var privatpraktiserende spesialister.

I 1969 gikk stiftelsen til innkjøp av nye eiendommer i Fyllingsdalen og i 1989 ble det her åpnet et nytt og stort sykehusanlegg med sykepleierhøyskole, hybelbygg og kirke. Eiendommene i Kalfarveien ble nå i hovedsak fraflyttet.

Hvor

Bergen byarkiv har ikke mottatt pasientjournaler eller annet arkivmateriale etter Betanien sykehus. Sykehuset hadde samme praksis som andre private sykehus, det vil si at private leger behandlet sine pasienter ved sykehuset, men lot journalene inngå i sitt eget arkiv. Da privatpraktiserende leger bare plikter å ta vare på pasientjournaler i 10 år etter at pasienten slutter eller dør har nok mye av arkivmaterialet gått tapt.

Arkivene etter avgåtte/pensjonerte leger kan ha blitt overtatt av den som overtok praksisen, men da må man vite navnet på den nye legen. Den Norske legeforening og Fylkesmannen i Vestland, Helse og sosialavdelingen kan her være behjelpelige.

Litteratur

Se artikkelen Betanien Bergen i Bergen Byleksikon.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *