Hva

I hvert fall fra begynnelsen av 1800-tallet var det en «bygningsinspecteur» som hadde ansvar for å vedlikeholde byens bygninger. Dette var et borgerlig ombud, f. eks. en kjøpmann, som hadde ansvar for å føre tilsyn med offentlige bygninger, gater, plasser, belysning etc. Det overordnede ansvaret for bygningsvedlikeholdet lå hos magistraten og bygningsinspektøren måtte henvende seg hit for å få klarsignal og midler til å utføre vedlikeholdsarbeidene. Selve arbeidet ble utført av private håndverkere. Se også artikkelen Kommunale bygninger.

Arbeidet med vedlikehold av de kommunale bygningene i Bergen ble fra 1863 utført av ulike kommunale etater:

Etter opprettelsen av et fast brannkorps i Bergen i 1863 ble vedlikeholdsoppgavene overført til en teknisk assistent ved brannvesenet. Assistentens primæroppgave var tilsyn og vedlikehold av brann- og vannvesenets bygninger, men han hadde også ansvar for byens andre kommunale bygninger.

I 1882 ble bygningsvedlikeholdet skilt ut fra brannvesenet og plassert under stadsingeniørens 1. avdeling. Ved en omorganisering i 1895 ble bygningsvedlikeholdet overtatt av stadsingeniørens 3. avdeling: den kommunale bygningsinspektør (fra 1898 Stadsarkitekten, senere Byarkitekten.)

I 1901 ble stadsarkitektkontoret overført til stadskonduktørkontoret hvor det i 1910 ble det opprettet en egen vedlikeholdsavdeling. Stadskonduktørkontoret ble overført fra magistratens 1. avdeling til magistratens 2. avdeling i 1912, men vedlikeholdsavdelingen forble under magistratens 1. avdeling.

I 1915 ble det vedtatt å legge alle oppgaver som hadde med kommunale eiendommer som ikke var underlagt noen særinstitusjon til vedlikeholdsavdelingen. Vedlikeholdsavdelingen fikk nå også ansvar for utleie av kommunale bygninger og eiendommer og innkreving av leie. Innkreving av leie var tidligere blitt utført ved kemnerkontoret.

Da Bygningsdirektoratet ble opprettet i 1919 ble vedlikeholdsavdelingen overført hit og eksisterte som en egen avdeling under bygnings- og eiendomsadministrasjonen frem til kommunesammenslutningen i 1972. Se artiklene Rådmannen for 4. avdeling og Vedlikeholdsavdelingen.

Vedlikeholdsavdelingen under Rådmannen for 4. avdeling skulle ha ansvar for vedlikehold av alle kommunale bygninger som ikke var underlagt særinstitusjoner, det vil si havnevesenet, lysverket, sporveien, brannvesenet, arbeids- og pleiehjemmet, sykehusene og kirkene. Disse hadde selv ansvar for vedlikehold av sine eiendommer. Tegnearbeidet for vedlikeholdsavdelingen ble imidlertid utført ved byarkitektens kontor.

Etter kommunesammenslutningen i 1972 ble det foretatt en omorganisering av kommuneadministrasjonen og vedlikeholdsavdelingen ble lagt inn under den nyopprettede Byggseksjonen sammen med Økonomisk/administrativ avdeling. Avdelingen skiftet nå navn til Byggvedlikeholdsavdelingen.

Hvor

Opplysninger om vedlikehold av kommunale bygninger kan finnes i flere ulike arkiver, bl.a. Finansrådmannen (A-0155), Bergen Magistrat (A-0651), Stadsingeniøren (A-0193), Rådmannen for 4. avdeling (A-0511), Byarkitekten (A-0513), Byggvedlikeholdsavdelingen (A-2780), Bergen kommunale bygg (A-6503) og Bergen bolig og byfornyelse (A-2799).

Vedlikehold av kommunale bygninger som var underlagt særinstitusjoner som kirkevesenet, havnevesenet, brannvesenet osv. finnes i deres arkiver. Se under Hva.

Opplysninger kan også finnes i de trykte kommuneforhandlingene for Bergen.

Hvilke opplysninger

Dokumentasjon om eldre vedlikeholdsoppgaver finnes primært i arkivene etter Bergen magistrat (A-0651), Finansrådmannen (A-0155) og Stadsingeniøren (A-0193).

Etter opprettelsen av en egen bygnings- og eiendomsadministrasjon i 1919 er de viktigste arkivene disse:

Arkivet etter Rådmannen for 4. avdeling (A-0511) inneholder inneholder dokumentasjon om vedlikehold av kommunale bygninger fra 1919 til 1972. I arkivet ligger bl.a. bygningsdirektørens vedlikeholdsjournaler fra 1920-1924, diverse regnskapsmateriale og to ulike saksarkiv. Se artikkelen Rådmannen for 4. avdeling.

Arkivet etter Byggvedlikeholdsavdelingen (A-2780) inneholder materiale fra 1883 og frem til 1990. En del av dette materialet er overført fra tidligere etater. Arkivet inneholder bl.a. kopibøker (kopier av utgående brev), brevjournaler, arbeidskort, pakkesaker og saksarkiv, oversikter over arbeidsoppdrag, arbeidsbeskrivelser og anbud, oversikter over lagerbeholdning, et personalarkiv og diverse regnskapsmateriale. Blant annet er det anvisningsprotokoller for bygg fra 1916-ca. 1938. Arkivet inneholder også en del tegninger av skoler, kommunale boliger osv.

Arkivet etter Bergen kommunale bygg (A-6503) inneholder diverse dokumentasjon om vedlikeholdsoppgaver fra 1984 og fremover, men i arkivet er det også eldre materiale som er samlet inn i etterkant.

Arkivet etter Bergen bolig og byfornyelse (A-2799) inneholder dokumentasjon om forvaltning, drift og vedlikehold av bygg og leiligheter som leies ut i kommunal regi.

Arkivet etter Byarkitekten (A-0513) inneholder bl.a. anbud i forbindelse med vedlikehold av kommunale bygninger og diverse anvisningsprotokoller.

Klausulering og tilgang

Personalsaker og annet personsensitivt materiale er klausulert i 60 år. Se artikkelen Innsyn. Ellers er materialet fritt tilgjengelig for bruk.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Litteratur og kilder

 • Achen, Henrik v.: Bygningsvesenet i Bergen 1830-1971. Bergen Byarkivs skrifter, Rekke A, Nr. 1. 1984.

Lister og referanser

 • BBA/A-0651 Bergen kommune. Magistraten
 • BBA/A-0192 Bergen kommune. Bygningsinspektøren
 • BBA/A-0193 Bergen kommune. Stadsingeniøren
 • BBA/A-0155 Bergen kommune. Finansrådmannen
 • BBA/A-0511 Bergen kommune. Rådmannen for 4. avdeling
 • BBA/A-0513 Bergen kommune. Byarkitekten
 • BBA/A-2780 Bergen kommune. Bygg og vedlikeholdsavdelingen
 • BBA/A- 6503. Bergen kommune. Bergen kommunale bygg
 • BBA/A- 2799 Bergen bolig og byfornyelse
 • Arkiver etter de ulike særinstitusjonene: kirkevesen, havnevesen, brannvesen, sporveiene osv.
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *