Hva

En veirett er en servitutt som gir en rettighetshaver rett til å bruke en vei eller ferdes over en annens eiendom. Veiretten kan også inneholde bestemmelser om at rettighetshaveren må være med på å dekke kostnadene til nødvendig vedlikehold og eventuelt også ta del i vedlikeholdsarbeidet. Et annet begrep for veirett er adkomstrett.

Hvor

Opplysninger om veirett kan finnes i flere ulike arkiver, både kommunale og statlige. Første skritt for å finne dokumentasjon på veirett er gjerne å undersøke om en veirett er blitt tinglyst. Se Opplysninger hos andre.

Ofte er etablering av veirett et krav fra kommunen i forbindelse med fradeling av en eiendom eller byggetillatelse. De viktigste kommunale arkivene er derfor knyttet til oppmåling og byggesaksbehandling i henhold til bestemmelsene i bygningsloven. Kommunen stiller da krav om at det tinglyses en veirett før byggetillatelse kan gis. Både byggesaksmapper og kartforretninger kan derfor inneholde opplysninger om veirett.

I de tidligere omegnskommunene til Bergen (Haus/Arna, Fana, Laksevåg, og Åsane) ble bygningsloven gjort gjeldene på et langt senere tidspunkt enn i bykommunen Bergen, og arkivene går derfor ikke så langt tilbake i tid.

Se her artiklene Bygningsdokumentasjon i tidligere Haus/Arna kommune, Bygningsdokumentasjon i tidligere Laksevåg kommune, Bygningsdokumentasjon i tidligere Fana kommune og Bygningsdokumentasjon i tidligere Åsane kommune.

Gjelder saken veirett over kommunal grunn, for eksempel i forbindelse med en avkjørsel ut på en kommunal vei, vil det også finnes opplysninger i andre kommunale arkiver som for eksempel i arkivene etter ulike tekniske etater. Ender saken opp i kjøp kan det være dokumentasjon i formannskapsarkivene.

Lover m.v. knyttet til emne

 • Ulike bygningslover
 • 1966-12-09-1 Lov om hevd (hevdslova)
 • 1968-11.29 Lov um særlege råderettar over framand eigedom (servituttlova)

Klausulering og tilgang

Materialet er fritt tilgjengelig.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

 • 2006—05-19-16 Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentlighetslova)
 • 1967-02-10 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Mange av veirettene er blitt opprettet ved hevd og alders bruk. Det vil si at det en eller annen gang er inngått en muntlig avtale om bruk av et veistykke eller lignende og at det ikke finnes skriftlig dokumentasjon.

I saker som omhandler eldre veier kan det også være vanskelig å skaffe dokumentasjon om hvem som faktisk eier veien.

Litteratur og kilder

Hevd – veirett og bruksrett

Opplysninger hos andre

Opplysninger om veirett kan finnes i skjøter og skylddelingsforretninger som er blitt tinglyst og innført i pantebøkene. Arkivverket (statsarkivene) oppbevarer alle pantebøkene til og med 1950. Arkivverket oppbevarer også alle panteregistre og grunnboksblader. Pantebøker, panteregistre og grunnboksblader er skannet og tilgjengelig på Digitalarkivet.

Pantebøker etter 1950 er oppbevart ved Statens kartverk.

Lister og referanser

Byggesaksarkiver:

 • BBA-0430 Bergen kommune. Bygningssjefen
 • BBA-0540 Bergen kommune. Byggesaksavdelingen
 • BBA-0503 Fana kommune. Bygnings- og reguleringssjefen.
 • BBA-2786 Åsane kommune. Bygnings- og reguleringssjefen.
 • BBA-0051 Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet.

Oppmålingsarkiver:

 • BBA/A-0983 Bergen kommune. Oppmålingsvesenet 
 • BBA/A-0996 Bergen kommune. Oppmålingsvesenet 
 • BBA/A-0996.91 Bergen kommune. Oppmålingsvesenet. Sone Bergen Sentrum 
 • BBA/A-0984 Fløens og Solheimsvikens bygningskommune
 • BBA/A-0985 Årstad kommune. Oppmålingsvesenet
 • BBA/A-0990 Fana kommune. Oppmålingsvesenet 
 • BBA/A-0996.93 Bergen kommune. Oppmålingsvesenet. Sone Fana 
 • BBA/A-0986 Ytre Arna bygningsdistrikt
 • BBA/A- 0988 Espeland bygningsdistrikt
 • BBA/A-0987 Indre Arna bygningsdistrikt
 • BBA/A0989 Haus/Arna kommune. Oppmålingsvesenet
 • BBA/A-0997 Haus/Arna kommune. Kommuneingeniøren,
 • BBA/A-0996.92 Bergen kommune. Oppmålingsvesenet. Sone Arna 
 • BBA/A-0991 Laksevåg bygningskommune. Oppmålingsvesenet 
 • BBA/A- 0992 Laksevåg kommune. Oppmålingsvesenet 
 • BBA/A-0996.94 Bergen kommune. Oppmålingsvesenet. Sone Laksevåg
 • BBA/A-0039 Åsane kommune. Kommuneingeniørkontoret.
 • BBA/A-0994 Eidsvåg bygningskommune
 • BBA/A- 0995 Åsane kommune. Oppmålingsvesenet 
 • BBA/A-0996.95 Bergen kommune. Oppmålingsvesenet. Sone Åsane kommune.

Eksempler på andre arkiver

 • Arkiver etter tekniske etater
 • Arkiver etter planmyndigheter
 • Arkiver etter formannskap
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *