Hva

Laksevåg Sanitetsforenings sykehus, ofte omtalt som B-sykehuset på Laksevåg, ble bygd som et avlastningssykehus for Haukeland sykehus og lå i Solhaugveien 15 på Melkeplassen. Sykehuset ble åpnet i 1961 og var tegnet av arkitektfirmaet Aall & Løkeland. Sykehuset ble frem til 1996 drevet av Laksevåg sanitetsforening.

Laksevåg Sanitetsforenings sykehus var ved åpningen utstyrt med 60 senger. Sykehuset hadde egen fødeavdeling, og fungerte også som avlastning for kirurgisk-, medisinsk-, øre/nese/hals- og nevrologisk avdeling ved Haukeland sykehus. I årene 1963-1981 ble det også drevet en kirurgisk poliklinikk i underetasjen.

I forbindelse med en ombygging av Kvinneklinikken i 1976 ble Laksevåg Sanitetsforenings sykehus ble bedt om å ta imot føde- og barselspasienter derfra og sykehuset ble nå utvidet. Fødeavdelingen ble nedlagt allerede i 1980 i forbindelse med en sentralisering av alle fødsler i Bergensregionen til Haukeland sykehus.

I 1980 ble det vedtatt at Laksevåg Sanitetsforenings sykehus, i tillegg til en avlastningsavdeling for Haukeland sykehus, også skulle være et protesetreningssenter for Hordaland fylke .  Utover i 1980-årene ble driften gradvis lagt om til også å omfatte rehabilitering etter amputasjoner, lårhalsbrudd og hofteoperasjoner.

I 1996 overtok Hordaland fylke ansvaret for driften og i 2006 ble sykehuset en egen avdeling under Haukeland sykehus.  I 2007 ble sykehuset leid ut til Bergen kommune og brukt til midlertidig opphold for beboere og pasienter ved sykehjem og bofellesskap som var under ombygging. Bygningen blir i dag brukt som sykehjem for personer med rusrelaterte skader.

Hvor

Bergen byarkiv har ikke mottatt noe eget arkiv etter Laksevåg Sanitetsforenings sykehus (B-sykehuset), men det kan være opplysninger om drift etc. i arkivene etter Laksevåg kommune.

Kvinneklinikken ved Haukeland Universitetssjukehus skal oppbevare fødeprotokoller (29.12.1961 t.o.m. 30.09.1980) og fødejournaler (1979 og 1980).

Det var ellers vanlig praksis for private sykehus å ansette privatpraktiserende spesialister som leger. De behandlet pasientene ved sykehuset, men lot journalene inngå i sitt eget arkiv. Arkivene etter avgåtte/pensjonerte leger kan ha blitt overtatt av den som overtok praksisen, men da må man vite navnet på den nye legen.

Den Norske legeforening og Fylkesmannen i Vestland, Helse og sosialavdelingen kan her være behjelpelige. Men da privatpraktiserende leger bare plikter å ta vare på pasientjournaler i 10 år etter at pasienten slutter eller dør har nok mye av arkivmaterialet gått tapt.

Litteratur og kilder

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *