Hva

Bergen Røde Kors ble opprettet i 1894 som Den vestlandske Filial av Foreningen for frivillig Pleie av Syge og Saarede i Felt, og skulle primært utdanne sykepleiere. I 1916 ble navnet endret til Bergen krets av Norges Røde Kors.

I 1906 overtok kretsen et privat sykehus i Olav Ryesvei 7-7a. Den store trebygningen har i dag adressen Villaveien 1a og ligger rett overfor Studentsenteret. Bygningen ble i 1940 overtatt av tyske militære myndigheter og Røde Kors flyttet da sine pasienter til Storetvedt hospital, opprettet i Fana gymnas. Rett etter krigen åpnet Røde Kors en diakonisseklinikk i Rosenbergsgate 31. Denne var i drift frem til 1956.

Røde Kors eide også flere andre bygninger på Sydneshaugen. Olaf Ryes vei 17, naboeiendommen til sykehuset, var i bruk som søsterhjem fra 1904, men i 1925 ble søsterhjemmet overflyttet til Sydnesplass 13, der det senere også var sykepleierskole. Den andre naboeiendommen, Olav Ryes vei nr. 19, ble i 1910 tatt i bruk som pleiehjem. Alle eiendommene ble i 1956 overtatt av Universitetet i Bergen og midlene fra salget ble brukt til å finansiere det nye Bergen Røde Kors Sykehjem i Sandviken. Sykehjemmet har adresse Ellerhusens vei 35 og ble tatt i bruk i 1969.

Hvor

Bergen Byarkiv/ArkiVest oppbevarer flere arkiver etter Bergen Røde Kors. Arkivene er kun deponert og arkiveier er Bergen Røde Kors. Arkivene er stort sett svært fragmentariske.

Arkivet etter Bergen Røde Kors Klinikk (A-5458) inneholder for eksempel bare en statistikkbok og noen få journaler fra årene 1901-10.

Arkivet etter Bergen Røde Kors (A-5447) inneholder enkelte møtebøker, årsmeldinger og deler av et saksarkiv, det meste fra 1950-årene og fremover.

Litteratur

Opplysninger hos andre

Statsarkivet i Bergen (Arkivverket) oppbevarer bl. a. operasjonsprotokoller fra 1931-57.

Lister og referanser

  • BBA/A-5458 Røde Kors Klinikk
  • BBA/A-5447 Bergen Røde Kors.
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *