Hva

Johanneskirken med adresse Sydnesplassen 5 er en nygotisk korskirke bygd i glasert teglstein. Kirkerommet er byens største, og det høye tårnet danner et dominerende endepunkt for en av byens viktigste akser: gateløpet fra Torget og Torgallmenningen til Vestre Torggate. Fordi kirken ligger så høyt er den godt synlig i store deler av byen.

Johanneskirkens prestegjeld ble skilt ut fra Domkirken i 1885, og i 1888 ble det avholdt en arkitektkonkurranse om bygging av kirke. Nygårdshøyden var da regulert og delvis bygd ut med til dels eksklusive boliger, og området hadde både fått en stor park og et museum.

Det kom inn 15 bidrag til arkitektkonkurransen, og av disse ble arkitektene Herman M. Backer, Lars Solberg og Peter Lowzov bedt om å sende inn reviderte utkast. Den endelige vinneren ble Backer, og i 1891 ble grunnsteinen til kirken nedlagt. Byggearbeidene ble først ledet av arkitekt Adolf Fischer, men ble i 1891 overtatt av arkitekt Hans Heinrich Jess. Kirken ble innviet i 1894.

Hvor

Dokumentasjon om Johanneskirken finnes i flere ulike arkiver. Se Hvilke opplysninger og Lister og referanser nedenfor.

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Byggekomiteen for Johanneskirken (A-0220) inneholder opplysninger om planleggingen av kirken, arkitektkonkurransen og gjennomgangen av de innkomne konkurranseutkastene og selve byggeprosessen. Arkivet dekker årene 1888-1894 og består av en forhandlingsprotokoll og et lite saksarkiv. Forhandlingsprotokollen inneholder møtereferater, og i saksarkivet finnes enkelte kart og tegninger, korrespondanse, kostnadsoverslag, regnskap, anbud, utregninger og bestillinger av byggemateriale, reklame osv.

I arkivet etter Kartsamling fra flere etater BBA (A-0246) er det en samling tegninger utført av arkitekt Hermann Major Backer fra 1889-90 (Tb:5), og en tegning av arkitekt Peter Lowzov (Tb:6).

Det eldste administrative materiale etter kirken finnes i arkivet etter Johanneskirken (A-1280). Dette består av en forhandlingsprotokoll, en brevjournal, en kopibok , regnskap og korrespondanse fra ca. 1885-1906.

Kirkevergen hadde ansvar for den daglige driften av kirken og skulle føre tilsyn med ansatte, drift og vedlikehold av kirkebygningen, budsjett og regnskap osv. Arkivmateriale etter kirkevergen i Bergen finnes i ulike arkiver:

Arkivet etter Kirke- og begravelsesvesenet (A-0096) dekker perioden ca. 1905-1972 og inneholder opplysninger om regnskap og økonomi, vedlikehold, krigsskader, personale, oversikter over inventar osv.

Arkivet etter Kirkeseksjonen (A-1026) dekker perioden 1972-1984 og inneholder bl.a. inventarfortegnelser, branntilsynsrapporter og enkelte tegninger.

Arkivet etter Kirkeavdelingen (A-2969.05) dekker årene 1984-1986 og inneholder diverse administrativt materiale, bl.a. knyttet til personale.

Det administrative materialet fra 1997 og fremover finnes i arkivet etter Bergen kirkelige fellesråd (A-5140). Dette inneholder dokumentasjon om rehabilitering, drift, inventar osv. I arkivet er det også en mappe med tegninger fra 1892-1955.

Kopier av tegninger finnes også i arkivet etter Byggprosjektavdelingen (A-2695, Ta:142/129SE) og i arkivet etter Etat for bygg og eiendom (A-5957) .

Arkivet etter Bergen kommunale bygg (A-6503) inneholder nyere dokumentasjon om brannsikring.

Byggesaksmappen i arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) inneholder bare tegninger og annen dokumentasjon av mindre, nyere ombyggingsarbeider.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmetoden i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Lov av 14. april 2000 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Det finnes tegninger av Johanneskirken i ulike arkiver, men tegningsmaterialet er generelt svært ufullstendig.

Noen av arkivene er ikke ordnet og det finnes ingen arkivlister.

Litteratur og kilder

 • Gillow, Johanne Elizabeth: «…En dag i dine forgårde er bedre end tusinde ellers…». Hovedoppgave i kunsthistorie. Universitetet i Bergen. Bergen 2000
 • Liden, Hans Emil og Magerøy, Ellen Marie: Norges kirker, Bergen bind II. Oslo 1983
 • «Johanneskirken». Kulturminnesøk. Riksantikvaren – Direktoratet for kulturminneforvaltning.
 • Bergens kommuneforhandlinger for ulike år, eks. 1888, 1890, 1891.
 • Johanneskirken | Bergen byleksikon (bergenbyarkiv.no)

Opplysninger hos andre

Opplysninger om Johanneskirken finnes også i statlige arkiver. Arkivene etter biskop, domprost, prester og Stiftsdireksjon oppbevares ved Statsarkivet i Bergen (Arkivverket). Her oppbevares også kirkebøkene. Kirkebøkene er også tilgjengelige på Digitalarkivet. Digitalarkivet.no

Lister og referanser

 • BBA/A-0220 Bergen kommune. Byggekomiteen for Johanneskirken
 • BBA/A-0246 Kartsamling fra flere etater
 • BBA/A-1280 Johanneskirken
 • BBA/A-0651 Bergen Magistrat
 • BBA/A-0096 Bergen kommune. Kirke- og Begravelsesvesenet
 • BBA/A-1026 Bergen kommune. Kirkeseksjonen
 • BBA/A-2695 Bergen kommune. Byggprosjektavdelingen
 • BBA/A-2969.05 Bergen kommune. Kommunalavdeling fritid, kultur og kirke. Kirkeavdelingen
 • BBA/A-1176 Bergen kommune. Park- og idrettsvesenet
 • BBA/A-5140 Bergen kirkelige fellesråd
 • BBA/A-5957 Bergen kommune. Etat for bygg og eiendom
 • BBA/A-0430 Bergen kommune. Bygningssjefen
 • BBA/A-5670 Augusta Antonette Mohrs legat til Johanneskirken
 • BBA/A-6503 Bergen kommunale bygg
 • BBA/uten nummer. Helge Johnsens samlinger

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *