Hva

Våkendalen er et dalføre som går fra Svartediket til Tarlebøvatnet. Her lå tidligere gårdene Tarlebø, Kobbeltveit, Hardbakke og Garmannslund med til sammen 13 ulike bruk. Omgangsskole ble innført i Årstad i 1810 og noen uker hver vår og høst kom skolelæreren til Våkendalen for å holde undervisning. Undervisningen gikk på omgang i stuene på gårdene som hadde skoleholderplikt, og gårdbrukerne  hadde ansvar for å stille lokale til rådighet, sørge for lys og brensel, fri kost og losji og lønn til læreren 

Skoleloven av 1827 førte til en strammere styring av skolen i Årstad. Det ble innført krav om at det skulle være en fast skole i hvert sogn og ulovlig fravær skulle bøtelegges. Det første skolelokalet ble opprettet i Fellberedermøllen ved Årstadbroen i 1832. Men lokalet viste seg å være ubrukelig, og i 1848 bygde herredet sitt første skolehus på Haukeland. Skoleåret i Våkendalen ble redusert fra ni til fem uker, og de resterende ukene måtte elevene i Våkendalen møte frem ved skolestedene når været tillot det. Barna fra Våkendalen fikk nå en lang og til dels farefull skolevei og fraværet var stort. 

Omgangsskolen i Våkendalen ble trolig opprettholdt til rundt 1875, deretter stengt en del år. I 1889 ble det bevilget midler til å opprette en småskole i Våkendalen, det vil si en skole for barn under ti år. Det var særlig de minste barna som hadde problemer med å komme seg den lange veien ned til Haukeland.  Skolen ble stengt etter tre år, men i februar 1898 ble det opprettet en skole i boligen til Mons Ingvaldsens på bruk 3 på Kobbeltveit. Skolen fikk navnet Isdalen skole og hadde til å begynne med ni elever, fem jenter og fire gutter. Elevene kom fra gårdene Tarlebø, Hardbakka og Kobbeltveit, og hadde undervisning 12 uker i året. Når elevene var ti år ble de overført til Haukeland skole.

Fra 1902-1903 ble elevtallet ved Isdalen skole kraftig redusert. Dette hadde sammenheng med at Bergen kommune kjøpte ut de gjenværende selveierne på Tarlebø og Kobbeltveit, og flere familier forlot dalen. Skolen ble nedlagt 30. mars 1904, og skolekretsens barn ble overført til Haukeland skole. Til sammen hadde det da gått 20 elever på skolen.

 

Hvor

Bergen byarkiv oppbevarer en dagbok fra Isdalen skole (A-2781).

Det finnes også opplysninger om skolen i arkivene etter Årstad formannskap (A-0251) og Årstad skolestyre (A-0340).

 

Hvilke opplysninger

Dagboken i arkivet etter Isdalen småskole inneholder oversikter over elever fra 1898-1904. Elevene er oppført med navn, fødselsdato, tidspunkt for skolestart, hvilke gårder de kom fra, tidspunkt for skolestart og daglig oppmøte og fravær. Ved flytting er det oppgitt hvilken skole de flyttet til. For enkelte år er et også oppgitt navn på lærere. For skoleåret 1911-12 inneholder protokollen en oversikt over elever ved Haukeland skole.

Arkivene etter Årstad formannskap og Årstad skolestyre vil inneholde opplysninger om drift av skolen med ansettelse av lærere etc.

 

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Lover mv. knyttet til emne

 • 1827.07.14: Lov angaaende Almue-skolevæsenet paa landet.
 • 1860.05.16: Lov om Almueskolevæsenet paa landet.
 • 1889.06.26: Lov om folkeskolen paa landet.

Litteratur og kilder

 • Sletten, Dag: Bak blåmannen. Våkendalen – et samfunn som forsvant. Bergen 2008.
 • Dag Sletten: Skolen i Våkendalen. Skriftserien nr. 4. Bergen skolemuseums skrifter. Bergen

Opplysninger hos andre

Opplysninger om skolegang for barn i Våkendalen finnes også Ved Statsarkivet i Bergen ( Arkivverket).

Lister og referanser

 • BBA/A-2781 Isdalen skole
 • BBA/A-0251 Årstad kommune. Formannskapet
 • BBA/A-0340 Årstad kommune. Skolestyret
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *