Hva

Bergen byarkiv har mottatt enkelte arkiver etter privatpraktiserende leger og legekontorer. Enkelte spesialister arbeidet også ved private sykehus som Florida og Betanien ved siden av den private praksisen sin, men lot journalene inngå i sitt eget arkiv. Det finnes også journaler fra privatpraktiserende fastleger i arkivet etter Etat for helsetjenester. De fleste legearkivene som byarkivet har mottatt, er fra siste halvdel av 1900-tallet.

Hvilke opplysninger

Legearkivene består i stor grad av pasientjournaler.

Lover mv. knyttet til emne

Se bl.a.:

Klausulering og tilgang

Personsensitive opplysninger er klausulert, men alle har rett til innsyn i egen journal.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Se blant annet:

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Alle har rett til å se opplysninger som gjelder seg selv. Familiemedlemmer eller andre har i utgangspunktet kun rett til innsyn i personsensitive opplysninger om andre dersom det vises skriftlig fullmakt fra personen det gjelder. 

Privatpersoner kan sende sin forespørsel om personlig dokumentasjon til Bergen byarkiv her.

Problemer

Mange arkiver etter private leger har gått tapt. Dette skyldes at private leger bare plikter å ta vare på pasientjournaler i 10 år etter at pasienten slutter eller dør. Arkiver etter avgåtte/pensjonerte leger kan imidlertid ha blitt overtatt av den som overtok praksisen, men da må man vite navnet på den nye legen. Den Norske legeforening og Statsforvalteren i Vestland kan her være behjelpelige. Se også Opplysninger hos andre.

Opplysninger hos andre

Enkelte legearkiver er også oppbevart ved Statsarkivet i Bergen (Arkivverket) og ved Norsk helsearkiv.

Lister

Private leger:

 • BBA/A – 2319 Rohde, Kjetil, lege
 • BBA/A – 2997 Døhl, Finn, lege
 • BBA/A – 2885 Fosli, Einar, Dr., lege (1956-1984)
 • BBA/A – 2886 Gundersen, Ole, Dr., lege (ortopedisk kirurgi)
 • BBA/A – 2887 Krogh, Truls, lege (1969-1972)
 • BBA/A – 2889 Natvik, Sverre, Dr. lege (øre, nese, hals) (1977-1982)
 • BBA/A – 2890 Schøtt, A., Dr., lege (1932-1971)
 • BBA/A – 2891 Sørensen, Georg Chr., Dr., lege
 • BBA/A – 2892 Trovik, Hans, Th., Dr., lege (almenpraksis) (1973-1982)
 • BBA/A – 2893 Wettergren, Otto, Dr., lege (øre-, nese- hals) (1956-1975)
 • BBA/A – 3158 Huseklepp, Harald, lege
 • BBA/A – 3175 Idsøe, Olav, lege, spes. hudsykdommer (1943-1952)
 • BBA/A – 3331 Kratter, Otto, lege
 • BBA/A – 3378 Baklund, C. J., lege
 • BBA/A – 3624 Heldal, Ingv., lege
 • BBA/A – 3645 Kjell Johansen og Nina Helen Ingebriktsen, leger
 • BBA/A – 3751 Erdal, Aasta Friis, lege
 • BBA/A – 4261 Fossan, Gudbrand, lege (2000-2009)
 • BBA/A – 4464 Steen-Olsen, Frithjof, lege
 • BBA/A – 4535 Asting, Svein, fastlege (-2010)
 • BBA/A – 5108 Hatlebrekke, Trond, lege
 • BBA/A – 5319, Håvåg, Knut, lege (øre, nese, hals)

Legesentre/legekontorer o.a.:

 • BBA/A – 2471 Oasen legesenter (1971-1985)
 • BBA/A – 2833 Loddefjord legesenter
 • BBA/A – 3058 Engen legesenter
 • BBA/A – 3536 Morvik legekontor
 • BBA/A – 4229 Åsane legekontor ( frem til 1991)
 • BBA/A – 4562 Eidsvåg legekontor
 • BBA/A – 5020 Arna legekontor
 • BBA/A – 5137 Flaktveit legesenter
 • BBA/A – 7952 Etat for helsetjenester – pasientjournaler fra fastleger

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *