Hva

Solheim krematorium åpnet i 1939 for å avløse det gamle krematoriet på Møllendal. Krematoriet på Solheim ble bygd i kjelleren under kapellet på Solheim gravplass ved Fjøsangerveien. Gravplassen ble etablert i 1917, mens kapellet som var tegnet av arkitekt Sigurd Lunde åpnet 13. oktober 1920. Se ellers artiklene Kremasjon og Møllendal krematorium.

Solheim krematorium var det eneste krematoriet i Bergen frem til et nytt anlegg åpnet på Møllendal i 1971. Begge krematoriene var i bruk til langt inn på 2000-tallet. I 2010 var Solheim krematorium igjen eneste krematorium i Bergen, da Møllendal gikk gjennom en stor rehabilitering. Men krematoriet var nå på vei til å bli utdatert, og nådde ikke lenger forskriftene for utslipp. Det ble en stund snakk om å sende kistene til krematoriet i Odda for å avlaste Solheim, men dette skjedde ikke. Solheim krematorium er i dag lagt ned.

Hvor

Bergen byarkiv oppbevarer flere arkiver som inneholder opplysninger om byggingen og driften av Solheim krematorium. Se Hvilke opplysninger og Lister og referanser.

Hvilke opplysninger

Opplysninger om krematoriet på Solheim finnes i en rekke ulike arkiver. Eksempler er arkivene etter Kirke- og begravelsesvesenet (A-0096), Kirkeseksjonen (A-1026), Kirkeavdelingen (A-2969.05) og Bergen kirkelige fellesråd (A-5140). Arkivene består av vanlige administrative arkivserier som forhandlingsprotokoller, kopibøker, postjournaler, korrespondanse, personal- og regnskapsmateriale, samt ulike spesialserier. Arkivet etter Bergen kirkelige fellesråd inneholder f.eks. askekvitteringer og kremasjonsprotokoller. I kremasjonsprotokollene er det oppført navnene på de som ble kremert ved Solheim krematorium i årene 1938-1971. Her er det også opplysninger om avdødes fødselsdato, dødsdato, kremasjonsdato, hvor urnen ble satt ned og og navn på krematør. Ikke alle ble nødvendigvis gravlagt på Solheim gravplass.

Arkivene etter Byggprosjektavdelingen (A-2695) og Byarkitekten (A-0513) inneholder tegninger og dokumentasjon knyttet til byggingen av krematoriet.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglementet, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Personsensitive opplysninger er taushetsbelagt i minimum 60 år.
 • Saker angående gravåpninger, flytting av lik og aske med videre reguleres av Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven), § 7 og 8.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner. Se forøvrig temaord Innsyn.

Litteraturhenvisning

Lister og referanser

 • BBA A-2695 Bergen kommune. Byggprosjektavdelingen
 • BBA A-5140 Bergen kirkelige fellesråd
 • BBA A-0096 Bergen kommune. Kirke- og begravelsesvesenet
 • BBA A-2969.05 Bergen kommune. Kirkeavdelingen

Se også:

 • BBA A- 0513 Bergen kommune. Byarkitekten
 • BBA A- 0653 Bergen kommune. Statiker og konsulent i jernbetong
 • BBA A- 0929 Bergen gassverk
 • BBA A- 0967 Bergen kommune. Reguleringsvesenet
 • BBA A-2692 Bergen kommune. Fagkontor for byggteknikk
 • BBA A-2695 Bergen kommune. Byggeprosjektavdelingen
 • BBA A-2909.05 Bergen kommune. Kommunalavdeling fritid og kultur
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *