Hva

 

Fram til 1912 fungerte Bergen kommunale sykehus på Engen som akuttmottak for skadde og akutt syke. I 1912 flyttet det kommunale sykehuset til Årstad (Haukeland sykehus), og det ble nødvendig å etablere et nytt tilbud til akutt skadde og syke i sentrum. Den  9. januar 1917 avga magistraten følgende innstilling til bystyret: «Under 26de april 1913 oversendte stadsfysikus Geirsvold magistrat og formandskap en skrivelse «om opprettelse av en centralstation for nødhjælp og lægevakt saalydende»: «En av de viktigste dele av det offentlige lægevæsen er omsorgen for at forulykkede, tilskadekomne og syge til ehver tid  kan faa hurtig og kyndig hjælp, saa lidelser mest mulig forhindres og menneskeliv reddes».  

 

Legevakten – eller Nødhjelpen – åpnet den 01.08.1917 i Bergen politikammer sitt bygg som da var lokalisert i Allehelgensgate 5. Her holdt «Nødhjelpen» til fram til 1959. Da flyttet den til Håkonsgate 2 på Engen. I 1982 flyttet Bergen legevakt inn i nye og tidsmessige lokaler i Vestre Strømkai 19. Legevakten holder i dag til i Solheimsgaten 9 og er samlokalisert med Skadepoliklinikken til Helse Bergen. Det er også etablert legevaktstasjoner i Fana, Loddefjord og Åsane.

 

Hvor

Bergen byarkiv oppbevarer arkivmateriale fra Bergen legevakt (A-0500).

 

Hvilke opplysninger

Arkivet etter Bergen legevakt er avlevert til byarkivet i flere omganger, og består av møtebøker, journaler, saksarkiv, personalarkiv og pasientjournaler. Ytterår for arkivet er 1917 – ca. 2013. Mest etterspurt er pasientjournalene. Disse inneholder opplysninger om pasientens skade eller sykdom, om hendelsesforløpet, hvilken behandling som ble gitt og eventuelle henvisninger til sykehus eller annen legebehandling. Dette er viktige opplysninger både i forbindelse med pasientbehandling, skadeserstatningssaker, trygdesaker eller ved senere behandling i sykehus eller hos annen lege.

 

Lover mv. knyttet til emne

De aktuelle lovene som gjelder i dag er disse:

Alle disse lovene er produkter av tidligere lover som regulerte sunnhetsvesenet – bedre kjent som Helserådet – sine fullmakter og fagansvar innen helse- og smittevernproblematikken. Lover som regulerte arbeidsfeltet til lege, fysioterapeuter, jordmødre, sykepleiere, helsesøstre m.fl. finner vi igjen i dagens lov om helsepersonell

 

Klausulering og tilgang

Pasientjournaler er klausulert for allment innsyn. Pasienten selv har rett til innsyn i egen journal. 

Pasientjournaler som er avlevert til Bergen byarkiv må rekvireres via Bergen legevakt. Det vil si at personer som ønsker innsyn i egen journal må kontakte legevakten. 

For å kunne søke i arkivet er det viktig at byarkivet får så nøyaktige opplysninger som mulig:

 • Navn
 • evt. navneendring (for eldre journaler også hovedforsørgers navn)
 • fødselsdata
 • hendelse
 • cirka tidsangivelse for legevaktbesøket
 • når oppsøkte pasienten legevakten siste gang for hendelsen.

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Alle henvendelser om eldre pasientjournaler skal rettes til Bergen legevakt, Solheimsgaten 9, 5053 Bergen. Kopi av journal fra Bergen byarkiv sendes legevakten som vil hjelpe videre.

 

Problemer

Fremfinning av pasientjournaler i arkivet etter Bergen legevakt innebærer ofte mye manuell leting, og mangelfulle eller feilaktige opplysninger fra pasient til legevakten kan føre til at vi ikke finner journalen.  

 

Lister og referanser

 • BBA/A-0500 Bergen legevakt  
Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *