Hva

Statisk beregning fra Torvalmenning nr.13.

Statiske beregninger utarbeides som en del av en byggemelding og er utregninger av de spenn og trykk som virker i en bygning. Statiske beregninger er som regel ledsaget av konstruksjonstegninger og armeringstegninger.

Hvor

Statiske beregninger kan finnes i flere ulike arkiver. I arkivet etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430) er det en egen serie med statiske beregninger ordnet alfabetisk etter gateadresse. Arkivet inneholder materiale fra perioden 1899-1971. Det kan i noen tilfeller ligge statiske beregninger sammen med byggemeldingen i byggesaksmappen i arkivene etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430), Byggesaksarkivet (A-0540), Bygningsvesenet i Fana kommune (A-0503), Bygningsvesenet i Åsane kommune (A-2786) og Bygningsvesenet i Haus/Arna kommune (A-0051). Arkivet etter Kommunens statiker og konsulent i jernbetong (A-0653) inneholder statiske beregninger fra 1917-1994. Arkivet etter Fagkontor for byggteknikk (Tilv. 2692) er innlemmet i dette arkivet). Se ellers Lister og referanser.

Hvilke opplysninger

Konstruksjonstegning fra Torvalmenning nr.13 (blåkopi).

De statiske beregningene forteller bl.a. hvor stor belastning et gulv tåler, om fundamenteringen på en bygning tåler at man bygger en etasje til osv. Statiske beregninger er av avgjørende betydning ved nybygg og ikke minst ved ombygning av større hus. Statiske beregninger er som regel ledsaget av konstruksjonstegninger.

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

Materialet er i hovedsak fritt tilgjengelig, men det er enkelte unntak:

Enkelte byggesaker er unntatt offentlighet etter offentlighetsloven § 24, og det leveres ikke ut tegninger uten at innsynskrever kan dokumentere at han er hjemmelshaver eller kan vise til skriftlig tillatelse fra denne. Eksempler er innvendige tegninger av banker, fengsler, sykehus, rådhus etc. Se ellers artikkelen Byggesaksmapper.

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Vanlige bestillingsrutiner.

Problemer

Å finne statiske beregninger for en bygning kan innebære en del leting. Dette skyldes at beregningene er registrert under en annen adresse enn dagens adresse eller at de er registrert på byggherre og stedsnavn.

Litteraturhenvisning

 • v.Achen, Henrik: Bygningsvesenet i Bergen 1830 – 1971. Med særlig henblikk på bygningskontrollen. Bergen Byarkivs Skrifter, rekke A, nr. 1. Bergen 1983.
 • v.Achen, Henrik: Endel arkiver vedr. Bygningsvesenet i Bergen 1830 – 1971. Arkivfortegnelse. Bergen Byarkivs Skrifter, rekke B, nr. 1. Bergen 1983.

Lister og referanser

 • A-0430 Bygningssjefen i Bergen. Serie Hd Statiske beregninger fra Byggesaksarkivet. Inneholder 310 arkivbokser ordnet alfabetisk etter gateadresse.
 • A-0540 Byggesaksavdelingen
 • A-0653 Bergen kommunes statiker og konsulent i jernbetong, ulike tilvekster
 • A-0051 Haus/Arna kommune. Bygningsvesenet.
 • A-0503 Fana kommune. Bygnings- og reguleringssjefen.
 • A-0708 Laksevåg kommune. Bygningsrådet.
 • A-1700 Åsane kommune. Kommuneingeniøren.
 • A-2786/4820 Åsane kommune. Bygnings- og reguleringsvesenet.
 • A-0513 Byarkitekten.
 • A-1193 Bergen kommune. Badeadministrasjonen.
 • A-1759 Bergen Lysverker.
 • A-6982 Bergen kommune. Byggseksjonen

Digitalisert materiale

Byggesaksmappene i arkivene etter Bygningssjefen i Bergen (A-0430), Bygningssjefen i Bergen (A-0540), Bygningsvesenet i Fana kommune (A-0503), Bygningsvesenet i Åsane kommune (A-2786) og Bygningsvesenet i Haus/Arna kommune (A-0051) er digitalisert.

Skriv ut artikkel

Skrevet av

5 Tilbaketråkk

Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *