Hva

Susanne Holweck. Ukjent år og fotograf. Fra skolens arkiv.

I skolens matrikkel er det registrert at søstrene Susanne (1822 – 1911) og Elise (Elisabeth. 1821 – 1896) Holweck startet skolen den 7. januar 1857. Den startet som en privat skole for gutter mellom 6 til 9 år. Skolen fungerte som en forskole til middelskolen, og var for barn med foreldre som kunne betale for skolegang.

Skolens grunnlegger Susanne Holweck hadde erfaring fra jomfruene Rauters og Reins barneskole i Hennebysmauet. Hun startet for seg selv i 1853. Skolen fikk mange søkere, noe som førte til at hun gikk sammen med søsteren Elise. Etter hvert ble det også ansatt flere lærerinner.

Skolen ble etablert i nederste hus i Holtegården, Strandgaten. Søstrene flyttet skolen til Lille Markeveien 18 i 1868. De nye lokalene har blitt beskrevet som større, lysere og mer bekvemmelige. Det har blitt hevdet at elevtallet var stigende, og at skolen var den største private gutteskolen i perioden. De fleste elevene gikk videre til Katedralskolen. Fra 1879 gikk mange elever videre til Hambros skole. Det er også registrert i matrikkelen at det gikk elever videre til Tanks skole, Smiths skole, Holcks skole og Laadings skole.

I 1886 sluttet søstrene Holwech ved skolen. Den ble da overtatt av Magdalene Christine Heiberg (1856 – 1952), som hadde vært ansatt som lærerinne ved skolen siden 1881. Skolen skiftet da navn til M. Heibergs gutteskole.

Heiberg drev skolen fra lokalene i Lille Markeveien fram til april 1894. Skolen flyttet da til Olav Kyrres gate 49. Endringer i skolelovverket gjorde at skolen i 1898 utvidet tilbudet fra å være en treårig skole, til å bli femårig.  Skolen ble flyttet til Vestre Torggate 11 rundt årsskiftet 1897/1898, der den holdt til fram til den ble nedlagt.

Magdalene Christine Heiberg. Ukjent år. Joh. V.D. Fehr. Fra skolens arkiv.

I 1920 vedtok Stortinget at bare middelskoler som bygde på 7-årig folkeskole skulle få statsstøtte. Det ble da besluttet at skolen skulle legges ned. De fleste elevene ble overført til folkeskolen i 1921. I skoleåret 1921 til 1922 ble det beholdt en 5. klasse.

Hvor

Arkivet er registrert som M. Heibergs Gutteskole. Katalog er publisert på Arkivportalen: A-7271 – M. Heibergs Gutteskole (arkivportalen.no)

Det er bevart lite arkiv fra skolen. I serie Ha finnes en matrikkel der alle elevene fra 1857 til 1922 er registrert. Totalt 2016 elever er registrert. Denne er digitalisert og publisert på Digitalarkivet.

Protokollen viser navn på elevene og når de ble skrevet ut. Fra 1884 er det også ført inn fødselsdato på elevene. Det er også et felt for merknader om elevene. Her er det gjerne indikert hvilken skole elevene gikk videre til. Det kan også stå andre opplysninger.

Digitalisert materiale

På Digitalarkivet her kan du lese i matrikkelen som viser alle elevene i årene 1857 til 1922.

Litteratur og kilder

Berg, Adolph. Fra det gamle Bergen – og minner fra en svunnen skole. Bergens tidende 9. oktober 1937

Berg, Adolph. Bergen i gamle dage. 1925

Bergens tidende, 27. april 1897 (utvidelse av skoletilbudet)

Bergens tidende, 2. april 1894

Bergens tidende, 22. mars 1898

Fossen, Anders Bjarne. Byen sprenger grensene: 1920-1972. 1995

Heiberg, G.F. Slekten Heiberg: genealogiske oplysninger og personalhistorie. 1942

Koren, Kristian. Fortegnelse over Filologer, Realister og Mineraloger fra Norges Universitet 1813-1884: samt Kalender for de høiere norske Skoler. 1885

Av Eirik Netteland

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *