Hva

Haukeland skole er en barneskole som ligger på Årstadvollen. Haukeland skole er den eldste skolen i Årstad. Året 1846 er regnet som skolens stiftelsesår.

Foto av gamle Haukeland skole. Fotograf ukjent. Arkivet etter Morgenavisen AS.
Foto av gamle Haukeland skole. Fotograf ukjent. Arkivet etter Morgenavisen AS.

Skolens historie kan spores tilbake til 1810, da det ble startet skole i Årstad sogn. Skolen fungerte først som omgangsskole, før den fikk fast tilholdssted i leide lokaler i 1832. Økende barnetall førte imidlertid til at det ble behov for å bygge en egen skole. Haukeland gård avstod grunn til en ny skolebygning. Derav navnet Haukeland skole. Skolen flyttet inn i den nye skolebygningen i 1846.

Økende elevtall og plassmangel førte imidlertid til at skolen ble bygget på flere ganger. Det ble også oppført flere skolebygg i tilknytning til skolen. Det ble også behov for å bygge flere skoler i Årstad. Da skolen startet som omgangsskole, så hadde omgangsskolelæreren ansvar for hele sognet. Skolen var lenge den eneste skolen i Årstad kommune, før den fikk avlasting fra Bergens Mekaniske Verksteds skole (1858), Solheim skole (1884), Ny-Krohnborg skole (1924) og Fridalen skole (1939). Nye skoler førte til at skolens nærområde ble avgrenset.

I 1975 flyttet skolen fra Haukelandsveien 7 til en helt ny skolebygning i Stemmeveien 1. Det ble da vurdert om skolen skulle skifte navn til for eksempel Ålrekstad skole eller Årstadvollen skole, men det ble bestemt at det gamle navnet skulle beholdes.

Hvor

Bergen byarkiv oppbevarer arkivet til Haukeland skole, A-2768.

En kan også finne informasjon om skolen i arkivene til skolestyret i Årstad, A-0340.

I A-0313 St. Jørgens hospital, Eb:2 finnes en «Plan til Skoleinstrux for Aarstad Sogn» fra 1814, fra sogneprest Welhaven, som var prest for både St. Jørgens hospital og Årstad sogn.

Informasjon om Haukeland skole kan også finnes i arkivene etter kommunale etater med skoleansvar, slik som skolestyret for Bergen kommune, A-1302.

Vedtak og utredninger i saker som gjelder skolen kan finnes i kommuneforhandlingene.

Hvilke opplysninger

Arkivet inneholder informasjon om skolen, elevene og de ansatte ved skolen. I tillegg finnes skolens administrative saker.

Arkivkatalog er tilgjengelig på Arkivportalen: A-2768 – Haukeland skole (arkivportalen.no)

Digitalisert

På digitalarkivet har vi digitalisert klasseprotokoller fra A-2768 Haukeland skole, volum Gaa 1-6:

Klassedagbok, 1874-1886

Klassedagbok, 1879-1888

Klassedagbok, 1883-1892

Klassedagbok, 1884-1891

Klassedagbok 1887 – 1892

Klassedagbok, 1892-1901

Vi har også publisert 6 møtebøker fra Årstad skolestyre A-0340, volum A 1-6. I den første møteprotokollen til skolestyret kan man blant annet finne klasseprotokoll, inventar og regnskap for skoledriften i den tidligste perioden. I protokoll 5 og 6 kan vi blant annet finne navnelister over lærerne i Årstad (med biografier).

Årstad skolestyre – møtebøker 1814 – 1915

Lover mv. knyttet til emne

Klausulering og tilgang

 • Administrativt arkivmateriale er fritt tilgjengelig etter lesesalsreglement, med mindre det omhandler enkeltpersoner.
 • Barne- og personalopplysninger er taushetsbelagt i 60 år (100 år for barnevernssaker.)
 • Se for øvrig Innsyn

Lover og bestemmelser knyttet til innsyn og tilgang

Prosedyrer for bestilling/fremfinning

Du kan be om innsyn på våre nettsider: Bergen kommune – Bergen byarkiv

Litteraturhenvisning

 • Frølich, Agnes. Haukeland skole: ved Ulrikens fot i 150 år: 1846 – 2. november 1996: historien om skolen og distriktet. 1996
 • Thowsen, Stein. Årstad: historisk vandring i en ny bydel. 2000
 • Hartvedt, Gunnar Hagen og Skreien, Norvall. Bergen byleksikon. 2009

Opplysninger hos andre

Opplysninger om skolen kan finnes på skolens nettside. Bergen kommune – Haukeland skole

Lister og referanser

A-2768 Haukeland skole

A-0340 Årstad kommune. Skolestyret

A-0313 St. Jørgens Hospital

A-1302 Bergen kommune. Skolestyret

Forfatter: Eirik Netteland

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
 • Bestillinger
 • Generelle spørsmål
 • Digitalisering
 • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
 • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *