Hva

Forvaltningsloven § 13 d gir anledning til innsyn i taushetsbelagte opplysninger til bruk i forskning. 

Hvem kan søke

Det stilles krav om at du har forskerkompetanse og skal utføre et vitenskapelig forskningsprosjekt.

Masterstudenter kan bli definert som forskere hvis de kan dokumentere et veiledningsforhold til en person med forskerkompetanse. Journalister med mastergradkompetanse vil ikke umiddelbart kunne få innsyn dersom de ikke har et definert prosjekt som skal munne ut i et forskningsbasert produkt. Innsyn i taushetsbelagte opplysninger gis ikke til forfattere av biografier eller andre prosjekter som skal resultere i produkter der hensikten er å eksponere materialet, selv om søkere har forskerkompetanse.

Hvor søker man

Byarkivet kan ikke innvilge forskerinnsyn. Denne myndighet er delegert til gjeldende fagdepartement, og evt. videre til direktorat, jf. forvaltningsforskriften § 8. Når departementet finner det forsvarlig, kan myndigheten delegeres til direktorat eller annet sentralt, direkte underordnet forvaltningsorgan. For helseopplysninger har Helse- og omsorgsdepartementet delegert til Helsedirektoratet, til Regionale komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) eller til Direktoratet for e-helse ved Helsedataservice.

Forskeren har selv ansvar for å sende søknad og dokumentere bekreftelse på forskerkompetanse, prosjektbeskrivelse, bekreftelse fra veileder, bekreftelse fra oppdragsgiver o.a.

Vilkår knyttet til innvilget forskerinnsyn

Innvilget innsyn må forevises byarkivet. Forskeren vil ha taushetsplikt i hht. forvaltningsloven § 13 e, og må signere en taushetserklæring.

Det vil normalt knyttes visse vilkår til innvilget forskerinnsyn, jf. forvaltningsloven § 13 d 2. ledd. Dette kan være bestemmelser om hvem som skal ha ansvar for opplysningene, hvem som skal ha adgang til dem, om oppbevaring og tilbakelevering av lånt materiale, om tilintetgjøring av avskrifter/kopier, om hvorvidt forskerne kan henvende seg til eller innhente nærmere opplysninger om dem det er gitt opplysninger om, og om bruken av opplysningene for øvrig. Vilkårene vil fremkomme av den skriftlige tillatelsen.

Vær oppmerksom på at opplysninger innhentet på bakgrunn av tillatelse etter forvaltningsloven § 13 d ikke kan brukes i andre forskningsprosjekter dersom slik bruk ikke var omfattet av den opprinnelige tillatelsen. Dersom opplysningene ønskes brukt i andre forskningsprosjekter må det i slike tilfeller søkes om ny tillatelse.

Skriv ut artikkel

Skrevet av
Bestillingsskjema skal benyttes for henvendelser til Bergen Byarkiv, der det gjelder:
  • Bestillinger
  • Generelle spørsmål
  • Digitalisering
  • Annet

Tilbakemeldingsskjema skal benyttes hvis du:
  • Har tilbakemeldinger til en artikkel
For å bestille en tjeneste eller tilgang til arkiver, bruk eksternt skjema:

Bestillingsskjema hos Bergen byarkiv
NB! Dette skjemaet er laget for tilbakemelding på selve artikkelen, ikke for bestillinger av arkivsaker, digitaliseringer eller innsyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *