Forfatterarkiv for: Aslak Wiig

Ved lov av 19.11 1920 (nr.1) om jordstyrer ble det gjort gjeldende at der i hvert herred, gitt at der var en viss landbruksproduksjon der, skulle være et jordstyre bestående av tre jordbrukskyndige medlemmer med varamenn valgt av herredstyret for tre år om gangen. Dette organets primære oppgave var fra starten å anta en eller […]


Skrevet av

Fryktet potetsykdom som skyldest lavtstående algesopp (Synchytrium endobioticum). Den skader ikke potetplantene direkte, men ødelegger avlingen ved at knollene blir helt eller delvis omdannet til blomkållignende, uspiselige svulster som lett råtner. Sykdommen ble oppdaget i 1890- årene og har vært kjent i Norge siden 1914. Det offentlige vært involvert i bekjempelsen ved å foreta potetkreftkonroller og ved å […]


Skrevet av

Renovasjon – avfallsbehandling. I sundhetsloven av 16.05 1860 §3 kan man lese at sunnhetskommisjonen (seinere helserådet) skulle «have sin Oppmerksomhed henvendt paa Stedets Sundhedsforhold og hvad derpaa kan have innflydelse, saasom Renlighed….Urinsteders og Gjødselsbingers Indretning og Rensning, Oplægelse af Gjødsel eller andre Gjenstande, som f. ex, Ben eller Klude, der kunne indvirke skadeligt paa Sundhedstilstanden». Økt […]


Skrevet av