Forfatterarkiv for: Benedicte Skjerping

Minde skole, med adresse Grønnestølsveien 22, 5093 Bergen, er en kommunal barneskole (1.-7. klasse). Skolen kom som et resultat av den sterke utbyggingen rundt Mindedalen fra begynnelsen av 1900-tallet, og som fikk Fana herred til å kjøpe en parsell på Grønnestølen med tanke på å bygge en ny folkeskole på sikt. Fra 1912 begynner man […]


Skrevet av

Avholdslaget Samhold var en kristen avholdsforening i Laksevåg. Laget hadde ikke eget lagshus, men fikk bruke Vassenden skoles lokaler til sine møtene. Noen av lærerne ved skolen var også medlemmer av Samhold. Avholdslaget hadde også en egen syforening. Formålet var naturlig nok å arbeide for avholdssaken. Det ble arrangert medlemsmøter og gitt ut en egen avis […]


Skrevet av

Mathopen skoles foreldrelag ble stiftet kort tid etter at Mathopen skole hadde åpnet høsten 1957. Som navnet tilsier var medlemmene av laget foreldre/foresatte til elevene ved skolen, og i styret satt også en representant for lærerne samt skolestyrer. I lovene for foreldrelaget står det blant annet at formålet med organisasjonen er «å skape samarbeid mellom […]


Skrevet av

Vassenden skole ble bygget rundt 1880 ved Alvøvannet. Den kom som et resultat av skoleloven av 1861 som uttrykte målet om at hver skolekrets skulle ha sine faste lokaler. Det tok derimot tid før økonomien tillot at man kunne forlate omgangsskoleordningen bygden hadde hatt til da, men da skolehuset sto ferdig besto det av en […]


Skrevet av

Mathopen skole, med adresse Kongsmyrveien 1 i Mathopen, er en kommunal barneskole (1.-7. klasse). Skolen ble bygget i 1957 med Sverre Sjursen og Søren Nordstrand som arkitekter. Mathopen skolekrets hadde fra 1880 skolehus ved Vassenden, Alvøvannet. Høsten 1957 begynte undervisningen først i det gamle skolehuset i Vassenden da den nye skolen ikke hadde blitt ferdig til […]


Skrevet av

«Solheim skoles venner» ble stiftet i 1954, og ble også kalt for «Foreldrelaget ved Solheim skole».  I forbindelse med den forestående nedleggelsen av Solheim skole (nedlagt i 1969) og overføringen av elever til bl.a. Kronstad skole, ble navnet endret til «Foreldrelaget ved Solheim/Kronstad skoler» i 1966 og til «Foreldrelaget ved Kronstad skole» i 1969. Som navnet tilsier […]


Skrevet av

Solheim skole sto ferdig i 1884 som en av de største skolene i Årstad herred. Opprinnelig var bygningen et Statens Krutthus, men som følge av at bosetningen i Solheimsviken økte, kjøpte kommunen krutthuset og innredet det til folkeskole. Skolen ble i mange år fortsatt kalt for «Krutthuset». På begynnelsen av 1900-tallet opplevde Årstad stor innflytting, og […]


Skrevet av

Kronstad skole, med adresse Edvard Griegs vei 29, er en kommunal barneskole (1.-7. klasse). Skolen ble bygget i 1965, Arne Schanke var arkitekt. Kronstad skole ble offisielt innviet 15. juni 1966 og hadde da 555 elever. Men skolen hadde alt vært i bruk et helt skoleår, da man hadde begynt å ta skolens rom i bruk […]


Skrevet av

Lyshovden skole, med adresse Lillehatten 1-3 i Fyllingsdalen, er en kommunal barneskole. Skolen ble bygget i 1969 med Per Lingås som arkitekt. Innflyttingen i Fyllingsdalen var svært stor på 1960-tallet, og det ble nødvendig å bygge nye skoler da kapasiteten på de gamle var sprengt. Behovet var så prekært at klasserommene til den nye skolen […]


Skrevet av

Vallalia barnehage med adresse Vallalia 3 på Nesttun, er en kommunal barnehage som åpnet i mai 1994. Den har i 2009 fire avdelinger med plass til rundt 70 barn. Idunns borg er småbarnsavdelingen for barn fra 0-3 år, Mimes brønn er for barn i alderen 0-6 år, Volves gard for 3-6-åringer, mens Sleipner er en […]


Skrevet av

Sandalsbotn barnehage, med adresse Sandalsbotn 54, er en kommunal barnehage på Nesttun noen minutters gange fra Rambjølleskogen Landskapsvernområde. Den har fem avdelinger med plass til rundt 70 barn. Det er to avdelinger, Tommeliten og Veslefrikk, for barna i alderen 0-3 år og tre avdelinger, Rødhette, Askepott samt Smørbukk, for barna i alderen 3-6 år. Naturen […]


Skrevet av

Skårungen er en kommunal barnehage for ansatte i forsvaret og ligger inne på det militære området på marinebasen Haakonsvern. Den har fire avdelinger med plass til i alt 58 barn. Krabben og Sjøstjernen er navnet på avdelingene for barn i alderen 0-3 år, mens Delfinen og Pingvinen er for barn i alderen 3-6 år. Barnehagen […]


Skrevet av

Seljedalen barnehage, med adresse Seljesvingen 33, er en forholdsvis ny barnehage. Den ble åpnet 1. mars 1993 og ligger nær Seljedalen skole og naturområder som Nordnesdalen, Kanadaskogen og Lynghaugparken. Den er eid av Bergen kommune. Barnehagen het tidligere Storhammeren og holdt da til i sokkeletasjen i to høyblokker, henholdsvis Storhammeren nr. 21 og 31. Arbeidet […]


Skrevet av