Forfatterarkiv for: Birgitta Ramnefalk

I 1687 fikk brannvesenet i Bergen en bestyrer, som skulle ha brannvesenet som sin hovedbeskjeftigelse. I bestallingsbrevet, utferdiget av magistraten 30.12.1686, ble benevnelsen brannvesen nevnt for første gang. Brannvesenet ble med dette etablert som en egen organisasjon. Med brannvesen tenkte man opprinnelig på det som hadde med brannslukking å gjøre. Den alminnelige brannforordningen av 1767 ga detaljerte regler […]


Skrevet av

Brannmateriell er utstyret man trenger for å slokke branner. Dette har variert med den tekniske utviklingen. Som brannutstyr regnes slanger, bøtter, økser, vogner, hester, biler m.m. Opplysninger om brannmateriell finnes i arkivene etter de ulike brannvesen i Bergen og de tidligere omegnskommunene: Bergen brannkommisjon, Bergen Brannvesen, Fløen og Solheimsviken brannkommune, Indre Arna og Espeland branndistrikt / Arna brannvesen, Fana brannvesen,  Laksevåg brannvesen og Åsane brannvesen. […]


Skrevet av

En av brannvesenets oppgaver har lenge vært å kontrollere at bestemte brannredskaper var på plass i alle hus og at andre krav på brannsikkerhet var i orden. Det var huseiernes plikt å sørge for at dette var i orden. Kontrollen ble utført gjennom å gå brannsyn, tidligere kalt brannvisitasjoner. Opplysninger om brannvisitasjoner og brannsyn finnes i arkivene […]


Skrevet av

Tidlige brannanordninger og andre bestemmelser beskriver i detalj hvem som hadde hvilke oppgaver ved branner. Brannredskaper var i 1707 utplassert ved 8 alarmplasser i byen, og befolkningen var delt inn etter hver 3. rode med en kaptein som skulle føre borgerskapet til ilden. Kapteinen assisterte branndirektøren. Byen hadde også flere korps med bestemte oppgaver ved […]


Skrevet av