Forfatterarkiv for: Birgitta Ramnefalk og Kristine Tvedt Brekke

Med ambulansekjøring menes transport av syke i sykebil til sykehus eller legevakt. I tidsperioden 1924-45 ble ambulansetjenesten i Bergen drevet av private (Kristoffer Lepsøe). Fra 1945 tok politiet over nødhjelpskjøringen, mens annen kjøring ble utført av Haukeland sykehus. I 1952 ble ambulansekjøringen tillagt brannvesenet. Tjenesten ble drevet av Bergen brannvesen frem til 31.12.2007. Fra 01.01.2008 tok Helse Bergen […]


Skrevet av

En brannrapport er en rapport etter en brannutrykning. Det finnes brannrapporter i arkivene etter Bergen, Fana, Laksevåg og Åsane brannvesen. Se Lister og referanser nedenfor. Brannrapportene har ulik detaljeringsgrad, etter hvor gamle de er. De inneholder gjerne adresse for brannen, når den ble meldt, når mannskapene var på brannstedet, hvilke mannskaper som deltok, oppgaver over […]


Skrevet av