Forfatterarkiv for: Bjørn R. Jahnsen

Møhlenpriskomplekset består av tre boligkvartaler mellom Professor Hansteens gate og Konsul Bøhrs gate, i syd Zetlits gate og i nord Puddefjordsbroen. Det ble oppført av Bergen kommune i årene 1922-1924 for utleie til vanskeligstilte familier. Den moderne tids utvikling på Møhlenpris skjøt fart med den sterke befolkningsveksten i byene på siste del av 1800-tallet. Skipsbyggeriet Mjellem […]


Skrevet av

Slaktehuset består av en bygningsgruppe ved sjøkanten på nordsiden av Rothaugen der det fra 1919 til 1970 ble drevet kommunalt slakteri. I tidligere tider innebar slakting ofte uhygieniske tilstander. Ut på 1800-tallet ble det kjent at bakterier i kjøtt kunne gjøre folk syke og at noen sykdommer fra dyr, til forskjell fra fisk, kunne overføres til mennesker. Det ble innført […]


Skrevet av

Når et byggeselskap, en kommunal etat e.l. skal sette i gang et byggeprosjekt, må det bestemmes hvem som skal utøve byggherrefunksjonen. Dette gjøres gjerne ved å nedsette en byggekomité, eventuelt overlate oppgaven til en fast komité, slik det noen ganger er blitt gjort i kommunale sammenhenger. Byggekomiteen vil ha det overordnede ansvar for å gjennomføre prosjektet innen det mandat […]


Skrevet av

Rothaugenkomplekset ligger på østsiden av Rothaugen skole. Det består av en sammenhengende rekke 4-etasjes murhus formet som en sekskant rundt et stort gårdsrom med åpning mot syd. Åpningen er flankert av to tårnliknende trapperom. Komplekset ble oppført av Bergen kommune mellom 1915 og 1920 og inneholdt 116 toroms leiligheter. Det ble tegnet av stadsarkitekt Kaspar Hassel (f. 1880) som på forhånd hadde tegnet både […]


Skrevet av

Boligarkitektens kontor var fra 1920 til 1936 en del av det kommunale bygningsvesenet i Bergen. Oppgaven var å planlegge boligbygging i nye utbygningsområder og stå ansvarlig for utforming og oppføring av kommunale boliger. Det offentliges innsats for å skaffe boliger til vanskeligstilte har sin bakgrunn i den store befolkningsøkningen i byene på siste halvdel av 1800-tallet. […]


Skrevet av

Byarkitektens kontor var i mange år en del av bygningsvesenet i Bergen med planlegging og oppføring av kommunale byggeprosjekter som hovedoppgave. Stillingen ble etablert i 1898, men ble frem til 1924 benevnt «Stadsarkitekt». Den ble nedlagt i 1972 da Bergen ble slått sammen med nabokommunene Arna, Fana, Laksevåg og Åsane. Stadsarkitekten var en videreføring av stillingen som «Kommunal […]


Skrevet av

  Olaf Jahnsen var en av de mest sentrale arkitekter i Bergen i tiden omkring første verdenskrig, spesielt innenfor sosial boligbygging. Han ble født i Bergen i 12. mars 1878. Etter middelskole var han assistent ved Johan Fayes arkitektkontor, fikk tegneundervisning på aftenskole og var i lære i snekker-, tømrer- og murerfaget før han tok den 3-årige tekniske skolen. Han jobbet så hos arkitekt Edvard Madsen og i firmaet Ottesen […]


Skrevet av

Boligprosjektet ble oppført i 1919 og består av 11 hus fordelt på fire blokker på høyde­draget syd for Store Lungårdsvann i Bergen. Hovedgruppen vender mot det tidligere skipsverftsområdet i Solheimsviken. Den siste ligger i Klaus Hansens vei med utsikt mot Florida og Fløyen. Prosjektet ble tegnet av arkitekt Olaf Jahnsen i 1915 etter oppdrag fra Bergen Mekaniske Verkstedsfunksjonæreres Byggeselskap. Dette var ett av hans oppdrag for kooperative […]


Skrevet av

Brannfunksjonærers byggeselskap består av 42 leiligheter, bygget i 1919 som en buet murrekke i skrått terreng på nordsiden av Rothaugen i Bergen. Rekken er vertikalt delt i 14 eiendommer med tilhørende parsellhager. Hver eiendom inneholder tre leiligheter over hverandre i samme trappeoppgang. Eieren bodde selv i en leilighet og måtte leie ut de to andre. Dette var det tredje kooperative boligprosjektet arkitekt Olaf Jahnsen  tegnet på Sandviksiden i årene 1910 – […]


Skrevet av

Typebyen er benevnelsen på den særegne trehusbebyggelsen i Persenbakken ved Mulelven som i 1911 – 1912 ble bygget for Typografenes Byggeselskap a/s. Typebyen er det første kooperative boligprosjektet i Bergen. I Kristiania hadde organiserte typografer allerede 1900 etablert sitt eget byggeselskap med sikte på en «Egne Hjem-koloni», noe som inspirerte typografene i Bergen. Bergen kommune hadde også, i samsvar med idealet om gode boliger i sunne omgivelser, boligforsyning som offentlig medansvar på […]


Skrevet av

Trikkebyen er benevnelsen på et særegent boligområde på Møhlenpris i Bergen som består av to boligkomplekser bygget henholdsvis 1914 og 1924. Bygningene ligger i umiddelbar nærhet av den gamle Trikkestallen som nå er teknisk museum. Begge byggetrinn er tegnet av Olaf Jahnsen som også var ansvarlig byggmester. Olaf Jahnsen var fra før engasjert av typografene som hadde etablert byens første kooperative byggeselskap (se Typebyen) […]


Skrevet av