Forfatterarkiv for: Edna Olaug

Guttehjemmet Fredheim ble opprettet av diakon Nils Endresen Bærøen i 1904. Det lå opprinnelig på øyen Lindøen i Finnås i Bømlo kommune. I 1920 ble hjemmet flyttet til gården Nordsundet ved Lillebergen i Alversund i Meland kommune, Hordaland. Barnehjemmet var privat drevet, og ble administrert av et styre i Bergen. Hjemmet tok imot 30 gutter i alderen […]


Skrevet av

Askviknes Barnehjem ble etablert i 1900 av Norsk misjon blant hjemløse. Presten Jacob Walnum (1851-1925) stiftet i 1893 en komité for det frivillige arbeidet for omstreifere, og i 1897 stiftet han Foreningen til motarbeidelse av omstreifervesenet. Denne endret navn i 1922 til Den norske omstreifermisjonen og i 1935 var det ett nytt navneskifte til Norsk […]


Skrevet av

Bergen Lokaltrafikkforbund (BLF) ble etablert i 1972, som et samarbeidsorgan for de rutetrafikkerende buss-selskapene i Bergen og Os og kommunene Bergen og Os.  Bergen bystyre gjorde vedtak om etablering av Bergen Lokaltrafikkforbund i møte 15.5.1972. Følgende busselskaper var med i forbundet: A/S Bergen Sporvei Bilruta Fana-Os-Milde L/L Rutelaget Bergen-Vest A/S Åsane Billag A/S Bergen – Hardanger […]


Skrevet av

Trafikktellinger er telling /registrering av ulike trafikkforhold. Det er særlig brukt for å registrere trafikkmønster på ulike steder i et område og til ulikt tidspunkt. Dette blir gjort ved at observatører/tellere stiller seg opp på et bestemt sted og registrerer inn i et registreringsskjema bestemte typer informasjon om trafikken, som antall biler, busser og passasjerer […]


Skrevet av

På begynnelsen av 1970-tallet hadde buss-selskapene som trafikkerte i nærtrafikkområdet i Bergen ulike måter å beregne busstakstene på. Det medførte at det ikke var lik takst for like trafikkytelser. Bergen Lokaltrafikkforbund (BLF) ble opprettet i 1972 for å styrke samordningen av kollektivtrafikken i Bergensområdet (nærtrafikken). Det var et samarbeidsorgan for de rutetrafikkerende busselskapene i Bergensområdet […]


Skrevet av