Forfatterarkiv for: Egil Foldøy og Kjerstin Kragseth

En trolleybuss er drevet av en elektromotor, og henter på samme måte som trikken strøm fra et ledningsnett over veibanen. Men i motsetning til en sporvogn kjøres trolleybussen som en vanlig buss i veibanen, og kan dermed vike litt bort fra strømnettet. Sammenlignet med trikken har trolleybussen lavere investerings- og driftskostnader, men også noe lavere passasjerkapasitet. […]


Skrevet av

Det tyske selskapet Union Elektricitäts Gesellschaft opprettet i 1896 selskapet Bergens Elektriske Sporvei AS for å bygge og drive trikkelinjer i Bergen. Driften startet 1. juli 1897 med fem linjer, fordelt på to enkeltsporede traseer. Den ene traseen gikk fra Sukkerhusbryggen til Kalfarbakken, og den andre fra Nygård til Sandvikskirken med et kort sidespor fra Mariakirken til […]


Skrevet av

Den 18. desember 1929 ble selskapet Automobilruta Fana-Bergen L/L opprettet etter et privat initiativ. Med en aksjekapital på kr 21.000 kjøpte disse opp Eivind Pedersen AS med åtte busser for kr 70.000. Busselskapet Eivind Pedersen AS startet i 1922 med en 12-passasjerers Ford T-modell i rute mellom Bergen og Sagenes over Nesttun, med sideruter til Grimseid […]


Skrevet av

Den første bussruten i den ytre delen av Fana, Fana Automobillag, ble startet av folkehøgskolestyrer Martin Birkeland i 1917. Bilene gikk i rute mellom Milde og Fjøsanger, der de korresponderte med toget. De dårlige veiene tålte imidlertid ikke de store bilene, og selv om det var bra trafikk måtte selskapet legge ned alt i 1918. […]


Skrevet av

Bilruta Os-Bergen L/L var en avlegger av det privateide jernbaneselskapet Nesttun-Osbanen AS, som ble opprettet i 1893. Jernbanen Nesttun-Os var den første jernbanen i Norge som ble bygget og drevet for privat kapital og risiko. Staten ble imidlertid etter hvert en av de største aksjonærene i selskapet. Selve jernbanedriften gikk etter hvert godt, men gjelden var […]


Skrevet av

Ordet buss er en forkortelse for omnibuss, som er avledet fra latin og betyr «for alle». Omnibusser trukket av hester var i drift i Bergen mellom 1890 og 1903, men fikk ikke særlig gjennomslag. Den bergenske oppfinneren Jacob Irgens konstruerte Bergens første bil, som ble prøvekjørt i 1899. Den kom imidlertid aldri i drift. Han […]


Skrevet av

Fusjonsforhandlinger mellom Pan Trafikk og Bergens Sporvei kom i gang allerede i 1993, men endte opp med en omfattende samarbeidsavtale mellom Bergen Sporvei, Pan Trafikk og Vest Trafikk året etter. Fusjonstanken var imidlertid ikke død, og Pan Trafikk og Bergen Sporvei slo seg sammen og dannet Gaia Trafikk i 1998. Den nye bussgiganten hadde konsesjon på […]


Skrevet av

Godskegården var en fjellgård på Kleppe på Osterøy. Her ble det drevet sommerkurs for ungdom i regi av Bergen Rotary Klubb. Arbeidet ble ledet av meteorologiprofessor Carl Godske. Tanken var å gi ungdommer en innføring i vitenskapelig arbeid, både innen naturvitenskap og kulturhistorie. Ideen om Godskegården kom opp like etter 2. Verdenskrig, da professor Godske […]


Skrevet av

Forløperen for Laksevåg kommunale fergeselskap var Laxevaag Dampfærgeselskap AS, som begynte trafikk på Puddefjorden i 1885. Laksevåg sogn overtok alle aksjene i selskapet i 1914, som skiftet navn til Laksevåg kommunale fergeselskap. På 1920-tallet besluttet fergeselskapet å ekspandere inn i den nye rutebilnæringen. Den første bussruten mellom Bergen og Laksevåg ble startet av det private […]


Skrevet av

Selskapet Pan Trafikk AS oppstod etter sammenslutningen mellom Bilruta Fana-Os-Milde L/L og Åsane Billag AS. Formelt skjedde fusjonen ved at Åsane Billag gikk inn i Bilruta Fana-Os-Milde. Åsane Billag ble deretter oppløst, mens Bilruta Fana-Os-Milde skiftet navn til Pan Trafikk ved årsmøtet 28. august 1991.Busstrafikk under det nye navnet begynte 1. januar 1992. Trafikkontorene på […]


Skrevet av

Bergen Rotaryklubb ble stiftet i 1924 og er en av Norges eldste Rotaryklubber. Bevegelsen har sin opprinnelse i USA, og den første klubben ble stiftet i Chicago i 1905. Initiativtaker var advokaten Paul Harris. Fra starten av var klubben ment som et sosialt møtested for menn fra ulike yrker og næringer. Heving av den etiske standarden […]


Skrevet av

Ordet trikk er en forkortelse for «elektrikk»; en sporvogn som er drevet av elektrisitet. Den elektriske sporvognen ble oppfunnet av den tyske ingeniøren Werner von Siemens, som satte den første trikkelinjen i drift i Berlin i 1881. Hestesporvogner var tatt i bruk i USA allerede på 1830-tallet, og kom til Kristiania i 1875. I Bergen […]


Skrevet av