Forfatterarkiv for: Egil Foldøy

I 1621 testamenterte Ingeborg Michelsdatter, en tidligere prestefrue i Vesterålen, en gave til Domkirken i Bergen på 300 riksdaler in specie. Betingelsen var at kirken skulle bruke renteinntektene til årlig å sende en halv lest mel til «de Fattige og Nødtørftige udi Vesteraalens Len i Nordlandene». En halv lest er 6 tønner, hver på 138,974 […]


Skrevet av