Forfatterarkiv for: Gjertrud Beate Eidsheim

Nygårdslien skole er en barneskole med adresse Nygårdslien 3, 5164 Laksevåg. Den ligger nær innkjørselen til Gravdal i lien ovenfor vestre utløp av Damsgårdtunnelen. Skolen er tegnet av arkitektene Jon og Claus Lindstrøm og Kjartan Sverresøn Myklebust, og sto ferdig i 1972. Den ble bygget som erstatning for og på samme tomt som gamle Nygård skole, som ble revet. Laksevåg ble i 1972 en […]


Skrevet av

Blokkhaugen Skole er en ungdomsskole som ligger på et høydeplatå ovenfor blokkene i Myrdalskogen, like ved Åsane senter. Adressen er Myrdalskogen 53, 5118 Ulset. I 2006 hadde skolen 357 elever. Prosessen med å få skolen bygget tok lang tid. 30. januar 1967 ble bygget vedtatt av daværende Åsane kommunestyre, men først i 1976 var skolen, tegnet av Sigmund Myking, klar til å tas i bruk. I 1998 ble skolen […]


Skrevet av

Kyrkjekrinsen skole ligger i Åsane bydel like nord for Liavatnet. Adressen er Åsamyrane 304, 5131 Nyborg. Den kombinerte barne- og ungdomsskolen har i underkant av 500 elever, barnetrinnet har to klasser på hvert trinn mens ungdomstrinnet har tre. Skolen har også en egen gruppe for funksjonshemmede elever. Åsane ble i 1904 skilt ut som egen kommune, og […]


Skrevet av