Forfatterarkiv for: Heine Askeland

Julebord-sesongen er en slags unntakstilstand for hotell- og restaurantnæringen. Kapasiteten skal økes og sesongen er kort og hektisk. Dette skal selvfølgelig ikke gå ut over kvaliteten på julebordframbudet. Hvert eneste år får Næringsmiddeltilsynet likevel henvendelser fra personer som mener de er blitt matforgiftet på julebord. Næringsmiddeltilsynet følger derfor julebordframbudet med argusøyne. Se også Næringsmiddelkontroll. Bergen […]


Skrevet av

Radon er en radioaktiv edelgass som dannes når Radium brytes ned. Norge er et av de landene i verden som har de høyeste radonkonsentrasjonene i luft innendørs. Dette fordi mange av bygningene våre står på områder med bergarter som inneholder Radium. Radium henfaller til Radon som siver opp gjennom fjellet til overflaten og inn i […]


Skrevet av

Har du noen gang lurt på hvor vannet i springen kommer fra, og om det har den kvaliteten det skal ha? Bergensområdet har hatt mange ulike drikkevannskilder i årenes løp og vannet har blitt testet og vurdert i en årrekke. Bakteriologiske analyser og andre opplysninger vedrørende drikkevannsforsyningen er tilgjengelige ved Bergen Byarkiv. Se også Næringsmiddelkontroll. I arkivet etter Vann- […]


Skrevet av

I annen halvdel av 1800-tallet ble man mer oppmerksom på sammenhengen mellom sykdom og hygiene. Nyvunnen kunnskap pekte på at bakterier i kjøtt og andre næringsmidler gjorde folk syke. I 1878 ble det ansatt en kommunal dyrlege i Bergen som fikk i oppgave å kontrollere kjøttutsalg og slakterier i Bergensregionen. Kjøttkontrollen var innledningsvis omreisende, men etter at […]


Skrevet av

I Bergen har man drevet med kontroll av næringsmidler siden slutten av 1800-tallet. Melk ble tidlig prioritert og i næringsmiddeltilsynets arkiv har man protokoller for melkekontroll helt tilbake til 1901. Se også Næringsmiddelkontroll. For perioden 1901 til 1922  finnes det protokoller som gir opplysninger om fettinnhold og andre karakteristika ved melken fra ulike melkeutsalg og […]


Skrevet av

Salmonella er en gruppe bakterier som kan forårsake en kraftig tarmbetennelse hos mennesker. Vanligvis smittes mennesker gjennom mat som inneholder salmonellabakterier. Se også næringsmiddelkontroll og kjøttkontroll. Opplysninger om salmonellutbrudd finnes i arkivet etter Næringsmiddelkontrollen oppbevart ved Bergen Byarkiv. I Næringsmiddelkontrollens arkiv, A-2311, serie Ea, volum 13 finnes redegjørelse, analyser og andre dokumenter vedr. Salmonellautbruddet i Bergen, […]


Skrevet av

Med næringsmidler menes enhver mat- eller drikkevare, og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, unntatt legemidler. I Norge begynte det man kan kalle «den offentlige hygienes tidsalder» på midten av 1800-tallet. På denne tiden begynte man å ane at sykdomsepidemier kunne skyldes dårlig hygiene. Fokuset ble først rettet mot næringsmidler […]


Skrevet av